Ιστορία του Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων

Η Νεράιδα Τρικάλων είναι ένα χωριό στα Ανατολικά Τζουμέρκα, το πιο απομακρυσμένο στο Νομό, κτισμένο σε υψόμετρο 1080 μ.                     Υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Πύλης.

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών Τρικάλων, ιδρύθηκε το 1965, από τους νεραϊδιώτες που διέμεναν στην Αθήνα και τον Πειραιά. 

Γράφει ο Χρήστος Μαντέλλος

Πρόλογος

Είναι αλήθεια πως η ιδέα μου, να κάνω μια καταγραφή της δράσης του Συλλόγου από την ίδρυσή του το 1965, ως τις μέρες μας (2020), βίωσε επ' αρκετό, τη βάσανο του διλήμματος, μέχρις ότου ληφθεί τελικά η απόφαση της υλοποίησής της. Εκείνο που με προβλημάτισε περισσότερο ήταν το αν θα έπρεπε να συμπεριλάβω στις πηγές πληροφόρησης, πέραν των πρωτογενών γραπτών πηγών και προφορικές. Πιο συγκεκριμένα αν θα έπρεπε να προσφύγω, για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού, στις «αντικειμενικές» πηγές, όπως είναι τα αρχεία του Συλλόγου και τα δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών, που γράφτηκαν την περίοδο που εκδηλώθηκαν τα γεγονότα και ως εκ τούτου μη αμφισβητήσιμα, ή αν θα έπρεπε να προσφύγω και σε «υποκειμενικές» πηγές, όπως είναι οι μαρτυρίες πρωταγωνιστών, οι οποίες, επειδή κατατίθενται μετά από αρκετά χρόνια από την εκδήλωση των γεγονότων που περιγράφουν, μπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόμενες και ως εκ τούτου να αλληλοαναιρούνται, να επιφέρουν σύγχυση και να τραυματίζεται η ομοιογένεια των κειμένων.

Επειδή λοιπόν:

1. Τα αρχεία και τα δημοσιεύματα αποτελούν πρωτότυπο υλικό που διασφαλίζουν τ' αληθή περιστατικά, αφού έχουν γραφτεί την περίοδο που είχε εκδηλωθεί το γεγονότος,
2. Τα στοιχεία που περιέχονται στα αρχεία δε μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση αφού έχουν «επικυρωθεί» από τα όργανα του Συλλόγου (Δ.Σ., Γ.Σ.) κατά το χρόνο που εκδηλώθηκαν,
3. Τα δημοσιεύματα έχουν αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των μαρτυριών, τις οποίες δύναται ο καθένας να αμφισβητήσει επικαλούμενος εξασθένηση μνήμης του άλλου, καθόσον κατατίθενται αρκετά χρόνια μετά από την εκδήλωση των γεγονότων που περιγράφουν και μπορεί να περιέχουν λανθασμένες ή φανταστικές αναμνήσεις. .
4: Η μαρτυρία, όπως προαναφέρθηκε, ενός μπορεί να αναιρεθεί από μια άλλη αντίθετη και ο τρόπος που ο καθένας προσεγγίζει τα πράγματα, αλλά κυρίως τα πρόσωπα, είναι διαφορετικός από αυτόν του γράφοντος. Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η ομοιογένειά των κειμένων, ενώ ήθελα ένα πόνημα ομοιογενές από την αρχή ως το τέλος, που να μεταφέρει την εμπειρία μου, αλλά κυρίως το πνεύμα μου σε κάθε γραμμή, στις αναφορές μου για τα πρόσωπα που, κατά καιρούς κι από διάφορα πόστα, υπηρέτησαν το Σύλλογο (προσπάθεια επεξεργασίας της μαρτυρίας δε θα την επιχειρούσα, καθόσον θα εκλαμβανόταν ως παρέμβαση αλλοίωσής της).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατέληξα στην απόφαση να αποκλείσω τις μαρτυρίες ως πηγή άντλησης στοιχείων και να περιοριστώ στο αρχειακό υλικό και στις δημοσιεύσεις, τις σχετικές με τη δραστηριότητα του Συλλόγου σε κάθε περίσταση.
Διευκρινίζω πως ήταν επιλογή μου να δώσω (και ως ένα βαθμό αυτό έγινε) μεγαλύτερη έμφαση στα κείμενά μου, στις δράσεις εκείνες που είχαν μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο και στις αποφάσεις εκείνες των εκάστοτε Δοικ. Συμβουλίων, που εξ αντικειμένου έπαιξαν σπουδαίο ρόλο κατά τη μακρινή διαδρομή του Συλλόγου.
Επιλογή μου επίσης ήταν να κάνω αναφορές σε ζητήματα της Κοινότητας Νεράιδας, μόνο σ' εκείνα, στην εξέλιξη και κατάληξη των οποίων, έπαιξε σημαντικό ρόλο η στάση, οι θέσεις και η παρουσία του Συλλόγου δια των εκάστοτε εκπροσώπων του.
Τα περιεχόμενα των αρχείων και τα δημοσιεύματα του τύπου, τα αναφερόμενα στη δράση του Συλλόγου, μεταφέρθηκαν προσεκτικά στα κείμενά μου, χωρίς να αλλοιώνονται στην ουσία τους. Βέβαια η αδιάκοπη (από το 1977 και μετά, μέχρι σήμερα) παρουσία μου στο Σύλλογο, μέσα από διάφορα πόστα (Πρόεδρος, Γραμματέας, μέλος Δ.Σ., περιοδικό ΓΛΑΒΑΣ), επόμενο ήταν να επηρεάσει και να προσδώσει στα γραφτά μου ένα προσωπικό στίγμα. Αυτό όμως περιορίζεται μόνο στο τεχνικό μέρος των κειμένων και δεν "τραυματίζει", σε καμιά περίπτωση, τα πραγματικά περιστατικά.
Να σημειώσω εδώ ότι η παρουσίαση των μετά τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 εκδηλώσεων με πιο "εύγλωττο" τρόπο και η διάνθιση των κειμένων μου με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, οφείλεται στην έναρξη της κυκλοφορίας του περιοδικού του Συλλόγου "Ο Γλαβάς της Νεράιδας", που συνόδευε πάντα τα δημοσιεύματά του με σχετικές φωτογραφίες.
Εκδηλώσεις (ενδεικτικά αναφέρω τον ετήσιο χορό, την έκδοση ημερολογίου, τη γιορτή της Αγίας στην Πεντέλη, την ποδοσφαιρική συνάντηση Γερουσίας-Νεολαίας, την παιδική ζωγραφική, τους αγώνες δρόμου το καλοκαίρι στο χωριό κ.λ.π.), οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν πάγιες και τις οποίες όλα ή σχεδόν όλα τα Δ.Σ. του Συλλόγου έφεραν σε πέρας, παραλείπω να αναφέρω στα πεπραγμένα πολλών Δ.Σ. (εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων), καθώς μια τέτοια «επαναληπτικότητα» γεγονότων θα κούραζε τον αναγνώστη.

Απέφυγα κρίσεις, αρνητικές, επί προσώπων. Και τούτο γιατί κυρίαρχο στοιχείο της σκέψης μου αποτελούσε η παραδοχή ότι όσοι ασχολήθηκαν ενεργά με το Σύλλογο, σκοπό είχαν το καλό του, χωρίς να προσδοκούν ίδιο όφελος. Άλλοι κατάφεραν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Ανάλογα με τις δυνατότητές τους και βέβαια με το χρόνο που είχε ο καθένας στη διάθεσή του. Αντίθετα ο ίδιος επιδιώκω την αυστηρή κριτική (αλλά καλοπροαίρετη) επί των κειμένων μου και μάλιστα θα ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένος αν μου δινόταν η ευκαιρία να απαντήσω σε συγκεκριμένα σημεία, αν ήθελαν υποβληθεί ερωτήματα επ' αυτών.

Εισαγωγικό σημείωμα


Η μεγάλη εσωτερική μετανάστευση

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, ένα μεγάλο (για τα μεγέθη της Νεράιδας) κύμα εσωτερικής μετανάστευσης ξεκίνησε στο χωριό, όπως και στα υπόλοιπα της περιοχής, αλλά και της χώρας, το οποίο φούντωσε ως το τέλος της δεκαετίας και συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό, τουλάχιστο ως τα μέσα της επομένης (1975). Ήδη το έτος που ιδρύθηκε η Αδελφότητα (1965), είχε μετοικήσει στην Αθήνα, μεγάλος αριθμός νεραϊδιωτών, οι οποίοι και  εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές (οι περισσότεροι στην περιοχή του Θησείου, αλλά και στον Πειραιά κ.α.). Ως γνωστό, η κύρια αιτία της μετακίνησης αυτής των συμπατριωτών μας αλλά και γενικότερα του αγροτικού πληθυσμού προς τις πόλεις (με κύριο προορισμό την Αθήνα), ήταν η αναζήτηση καλύτερων όρων ζωής, πράγμα που θα επιτυγχανόταν με την εύρεση εργασίας. Την εξήγηση της ραγδαίας αυτής αύξησης των "αφίξεων" στην Αθήνα κυρίως, την αποδίδουν πολλοί, στο ότι οι "πρώτοι εγκατασταθέντες", παρακινούσαν τους ομοχωριανούς τους να ξεπεράσουν αφενός τις αναστολές και τους συναισθηματισμούς τους που τους κρατούσαν δέσμιους και δεν τους "επέτρεπαν" να αποχωριστούν τον τόπο τους και αφετέρου να διώξουν τους  φόβους που δημιουργεί μια πορεία προς το άγνωστο,  συγκρινόμενη με τη "σιγουριά" της παραμονής στα γνώριμο και οικείο περιβάλλον του χωριού, όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Η πρόσκληση-παρακίνηση αυτή, βοήθησε πολλούς να πάρουν τελικά την απόφαση της μετανάστευσης καθόσον θεωρούνταν βέβαιη ή σχεδόν βέβαιη, η εύρεση εργασίας και ως εκ τούτου η καλυτέρευση της ζωής τους. 

Η προσπάθεια προσαρμογής 

Οι μετακινήσεις αυτές λοιπόν, έπαιξαν σημαντικό ρόλο για το "μετανάστη", καθώς η μετακίνησή του από το χωριό στην πόλη, πέρα από τις όποιες  θετικές επιπτώσεις (εργασία, καλύτερες συνθήκες ζωής κλπ), είχε και πολλές αρνητικές. Η  απότομη αλλαγή, η "απόσπασή" του από το οικείο και ήρεμο περιβάλλον του χωριού και η "τοποθέτησή" του σε ένα άγνωστο κοινωνικό σύνολο, αφιλόξενο, αδιάφορο και εχθρικό πολλές φορές, συνέβαλε σημαντικά στην αποδιοργάνωσή του. Αποδιοργάνωση που, ειδικά τους πρώτους μήνες της εγκατάστασής του, τον έκανε να νιώθει έντονα μια αποξένωση, να νιώθει απομονωμένος και  μόνος μέσα σε ένα αδιάφορο πλήθος, με αποτέλεσμα να αρχίσει να σκέφτεται το δρόμο του γυρισμού (μερικοί το έκαναν). Έπρεπε λοιπόν ο καθένας που βίωνε δύσκολες πράγματι καταστάσεις, μέσα στο χάος της μεγαλούπολης, να βρει έναν τρόπο να αντιδράσει, να απορρίψει την ιδέα της επιστροφής, να διασκεδάσει τους φόβους του, να πνίξει την κακή ψυχολογία του και να αρχίσει να αισιοδοξεί. Έπρεπε άμεσα να βρει τρόπους επικοινωνίας, να έλθει σε επαφή με τους άλλους, τους πολλούς συμπατριώτες του, να βγει από τον απομονωτισμό που του επέβαλε μια αδυσώπητη καθημερινότητα και να αρχίζει να προσθέτει κι άλλους δρόμους στη μοναδική διαδρομή του, που ήταν "δουλειά σπίτι και αντίστροφα". Και επειδή μια συνάντηση δεν ήταν τόσο εύκολη καθόσον δεν υπήρχε τηλέφωνο για συνεννόηση, έπρεπε να βρεθεί ένας κοινός τόπος, ένα "στέκι", όπως λέμε, όπου ορισμένες ώρες και μέρες θα έδινε ο καθένας το παρόν του,  για να συναντήσει τους δικούς του ανθρώπους, να κουβεντιάσουν τα κοινά ενδιαφέροντα, για την ιδιαίτερη πατρίδα, αλλά και να πει τις εντυπώσεις του και το πως βιώνει τη νέα κατάσταση στη μεγαλούπολη. 

Το πολιτικό σκηνικό

Στα πολιτικά πράγματα, κυριαρχούσε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,  ο οποίος, ως αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, 14 μήνες πριν ( 16 Φεβρουαρίου 1964), είχε πετύχει σαρωτική εκλογική νίκη, λαμβάνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που έχει λάβει ποτέ πολιτικός σχηματισμός (52,8%). Τον Ιούλιο όμως του 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ήλθε σε ρήξη με το λαοπρόβλητο πρωθυπουργό και τον ανάγκασε σε παραίτηση. Σ' αυτό βοήθησε και η στάση μεγάλης μερίδας βουλευτών της Ένωσης Κέντρου, οι οποίοι με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αποσκίρτησαν από το κόμμα, (κίνηση που έμεινε στην πολιτική ιστορία του τόπου, ως "αποστασία") και έδωσαν το πρόσχημα διορισμού από το βασιλιά Κωνσταντίνο, διαδοχικών πρωθυπουργών. Η αποστασία προανήγγειλε μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας στη χώρα και τελικά οδήγησε στη Χούντα των Συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967.

 

Η ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου - ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ

Από τους πρώτους μήνες της εγκατάστασης των πρώτων νεραϊδιωτών στην Αθήνα, στις αρχές της δεκαετίας του '60, άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα για τη δημιουργία μιας Αδελφότητας (όπως συνηθιζόταν τότε να ονομάζουν τους πολιτιστικούς συλλόγους). Στα διάφορα περιστασιακά στέκια που δημιουργήθηκαν, (όπως στο Μοναστηράκι, το καφενείο του "Θεολόγου", όπως το είχαν ονομάσει, προφανώς απ' το όνομα του σερβιτόρου), η σκέψη για την ίδρυση της Αδελφότητας ήταν η κυρίαρχη στις συζητήσεις μεταξύ των χωριανών και την υιοθετούσαν όλο και περισσότεροι, που εν τω μεταξύ έφταναν στην Αθήνα προς ανεύρεση εργασίας. Ένας συλλογικός φορέας, αποτελούσε, ειδικά την εποχή εκείνη, υπολογίσιμη δύναμη και ένα αίτημά του προς τους αρμόδιους, είτε για τη ... μακρινή γενέτειρα, είτε για τα μέλη του, σίγουρα θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση.  

Με την πάροδο  του χρόνου η ιδέα άρχισε να ωριμάζει και στις 9 Ιουνίου του έτους 1965, συντάχθηκε και υπογράφηκε η ιδρυτική πράξη για τη σύσταση του σωματείου. Την ιδρυτική πράξη υπογράφουν (ως ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) οι παρακάτω είκοσι δύο (22) αναφερόμενοι νεραϊδιώτες (η παράθεση των ονομάτων τηρήθηκε όπως είχαν αναγραφεί στην ιδρυτική πράξη). Σημαντική εδώ ήταν η συμβολή του δικηγόρου συγχωριανού μας Κωσταντή Κόκκινου (Κων/νος Ευθ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ), ο οποίος ανέλαβε την όλη διαδικασία ώστε να αποκτήσει νομική οντότητα. Το γραφείο του, στην οδό Ιπποκράτους 13, από τη σύλληψη της ιδέας για ίδρυση Αδελφότητας, μέχρι την αναγνώρισή της από το αρμόδιο δικαστήριο, είχε μεταβληθεί σε τόπο συνάντησης πολλών χωριανών. 

Έτσι στις 21 Οκτωβρίου 1964, έγινε η συστατική Πράξη του Σωματείου, που υπόγραψαν 22 μέλη, που αποτέλεσαν και τους Ιδρυτές του Σωματείου

ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ:

1. Γεώργιος Μαντέλλος          

2. Ουρανία Τραγοπούλου          

3. Νικόλαος Φ. Καρακώστας

4. Ιωάννης Φ. Καρακώστας         

5. Ελευθέριος Καρακώστας          

6. Χρήστος Οικονόμου          

7. Απόστολος Παφίλης        

8. Παναγιώτης Καρακώστας        

9. Θανάσης Θ.  Μαντέλλος

10. Νικόλαος Κουρεμέντζας               

11. Νικόλαος Πάνος             

12. Δήμητρα Οικονόμου                        

13. Ηλίας Ζάχος            

14. Νικόλαος Αλειφτήρας       

15. Γεώργιος Καραγκούνης                      

16. Κωνσταντίνος Ευθ. Μαντέλλος         

17. Θεόφιλος Κόκκαλης        

18. Ελένη Παπαπαγιαννέλου          

19. Κωνσταντίνος Αθ. Ζαρονίκος         

20. Αλέκος Οικονόμου             

21. Βασίλειος Ζάχος    

22. Αλέκος Καρακώστας

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


Στις 21 Απριλίου 1965 συντάχθηκε το Καταστατικό και υπογράφτηκε από τα ιδρυτικά μέλη και στις 9 Ιουνίου 1965, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που εκλέχτηκε από τους 22 Ιδρυτές και την οποία αποτελούσαν οι: Νικόλαος Καρακώστας του Φωτίου, Δήμητρα Οικονόμου, Απόστολος Παφίλης, Νικόλαος Κουρεμέντζας και Ηλίας Ζάχος

Νικ. Φ. Καρακώστας
Νικ. Φ. Καρακώστας
Δήμ. Γ. Οικονόμου
Δήμ. Γ. Οικονόμου
Απόστ. Παφίλης
Απόστ. Παφίλης
Νικ. Κουρεμέντζας
Νικ. Κουρεμέντζας
Ηλίας Ζάχος
Ηλίας Ζάχος

 Είναι στην ουσία η πρώτη Διοίκηση η οποία  και προέβη στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου ο Σύνδεσμος να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, που ήταν απαραίτητη για τη νομιμότητα των συλλογικών δραστηριοτήτων.

  Έτσι στις 9 Ιουλίου 1965, δημοσιεύτηκε (για την ιστορία στην εφημερίδα «Μεσημβρινή»), η 15700/7-7-1965 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ» και γράφτηκε στο τηρούμενο από το δικαστήριο βιβλίο Σωματείων.

Η ημερομηνία αυτή, δηλ. η  9η Ιουλίου1965 αποτελεί  και την επίσημη ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου.  

ΕΔΩ το Καταστατικό, όπως υποβλήθηκε από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Η τροποποίηση του Καταστατικού το 1972 

Στις 28-12-1971, υποβλήθηκε από το τότε Δ.Σ. του Συνδέσμου αίτηση προς το Πρωτοδικείο για έγκριση κάποιων τροποποιήσεων στο Καταστατικό, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 548/72 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλ. ΕΔΩ το τροποποιηθέν καταστατικό). 

Η Γ.Σ. στις 7-4-1974 και το νέο Δ.Σ.

Στις 7 Απριλίου του έτους 1974, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ηπειρωτών, Κλεισθένους 15, η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Νεραϊδιωτών Τρικάλων η "ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ"με θέματα ημερήσιας διάταξης :

" - Συζήτησις επί των πεπραγμένων του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου

 - Διενέργεια αρχαιρεσιών δια την ανάδειξιν νέου διοικητικού Συμβουλίου και τριών μελών       Εξελεγκτικής Επιτροπής"

Ελευθ. Ν. Καρακώστας
Ελευθ. Ν. Καρακώστας

Πρόεδρος της Γ.Σ. ο Ελευθέριος Ν. Καρακώστας  και μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, οι Βασίλειος Ζάχος και Νικόλαος Αντωνίου.

Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία, ψήφισαν 27, βρέθηκαν έγκυρα ψηφοδέλτια 27 και οι υποψήφιοι κατατάχθηκαν, με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας, με την παρακάτω σειρά:

Απόστολος ΠΑΦΙΛΗΣ - Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - Ελευθέριος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - Νικόλαος ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Δημήτριος ΖΑΧΟΣ - Κων/νος ΓΩΓΟΣ - Ιωάννης ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ - Πέτρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Νικόλαος ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ - Γεώργιος ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Οι πέντε (5) πρώτοι αποτέλεσαν και το 5μελές (τότε) νέο Διοικ. Συμβούλιο. Μετά όμως την παραίτηση που υπέβαλε στην πρώτη συνε(17-4-1974) ο Ελευθέριος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ και την πλήρωση της κενής  θέσης από τον πρώτο επιλαχόντα Κων/νο ΓΩΓΟ, το νέο Δ.Σ., στη συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 1974, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποστόλης ΠΑΦΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης ΖΑΧΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ: Κων/νος ΓΩΓΟΣ

Η επανεξέταση απ' τους γεωλόγους του θέματος της "βιωσιμότητας" της Νεράιδας, η  σύνδεση του χωριού με την Εθνική οδό με αυτοκινητόδρομο (το μόνο χωριό τότε που δεν είχε δρόμο), η συντήρηση της δασικής οδού Μεσοχώρας-Αγ. Κυριακής, η χορήγηση στεγαστικού δανείου στους κατοίκους των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν εξαιτίας της κατολίσθησης του 1963 και του σεισμού του 1967, η τοποθέτηση αγροτικού ιατρού, ήταν βασικά θέματα, που συμπεριέλαβε στην από 30-7-1975 επιστολή του προς το Νομάρχη Τρικάλων, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Νεραϊδιωτών και ζήτησε την ικανοποίησή τους. Ακόμα  συνυπόγραψε,  μαζί με την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και 23 ακόμα αδελφούς Συλλόγους των δύο νομών Άρτας και Τρικάλων, κοινή επιστολή-αίτημα προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Συντονισμού και Δημοσίων Έργων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Εθνικής οδού Άρτας-Τρικάλων. 

Σε αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Νεράιδας που ήδη είχε ξεκινήσει την εκ θεμελίων ανέγερση του ετοιμόρροπου ναού της Αγίας Παρασκευής για οικονομική ενίσχυση, απάντησε με την από 1-4-1975 επιστολή του, με την οποία έκανε γνωστό στο Εκκλησιαστικό, την κατάθεση για το σκοπό αυτό, 15.000 περ. δρχ..  Στο αίτημα δε της Κοινότητας για παροχή οικονομικής βοήθειας  για αποπεράτωση του Αγροτικού Ιατρείου Νεράιδας, με την κατασκευή τριών δωματίων στο οίκημα του Ξενώνα της Κοινότητας προς στέγαση του ιατρού αφενός και των υπηρεσιών του Ιατρείου αφετέρου, το Δ.Σ. με σχετικό αίτημά του ζήτησε από το Υπ. Εμπορίου οικονομική ενίσχυση για το έργο αυτό. 

Την περίοδο αυτή, φαίνεται πως έγινε προσπάθεια ίδρυσης Ομοσπονδίας «των εν Αθήναις και Πειραιεί Συλλόγων και Αδελφοτήτων Ν. Τρικάλων». Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι η από 30-5-1975 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που αποτελείτο από τους 7 εκπροσώπους των εξής χωριών: Αθαμάνων, Γαρδικιωτών, Μαλακασιωτών, Νεραϊδιωτών, Παχτουριωτών, Τζουρτζιωτών και Τρίκκης, που υπόγραψαν τη διακήρυξη. Την Αδελφότητα Νεραϊδιωτών εκπροσώπησε ο Γραμματέας Παναγ. Καρακώστας.

Να σημειωθεί πως στις 10 Οκτωβρίου 1975, λόγω παραιτήσεων κάποιων μελών του Δ.Σ., αυτό σε έκτακτη συνεδρίασή του, προέβη σε ανακατανομή αξιωμάτων κι έτσι συνέχισε με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απόστολος ΠΑΦΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Φ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: Χρήστος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ: Αθανάσιος Θ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ 


Η τροποποίηση του Καταστατικού το 1975

Το Διοικ. Συμβούλιο επειδή έκρινε ότι χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις στο καταστατικό του Συνδέσμου, κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση, ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο αφού ψηφίστηκε ομόφωνα, υποβλήθηκε, στις 19-1-1975 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο με την 482/75 απόφασή του ενέκρινε τις τροποποιήσεις και το τροποποιηθέν καταστατικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων με αυξ. αριθ. 2103/26-5-75. Οι πιο σημαντικές αλλαγές, ήταν   η αλλαγή της επωνυμίας από "Σύνδεσμος Νεραϊδιωτών Τρικάλων", σε "Αδελφότητα των απανταχού Νεραϊδιωτών Τρικάλων" και διακριτικό τίτλο "η Αγ. Κυριακή" και η αύξηση των μελών του Δ.Σ. από πέντε (5) σε εφτά (7) (βλ. ΕΔΩ το τροποποιηθέν καταστατικό).

Η έκτακτη Γ.Σ. στις 26-9-1976 και το νέο Δ.Σ.

Με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, εκλήθησαν εκτάκτως τα μέλη της Αδελφότητας στις 26 Σεπτεμβρίου 1976. To Διοικ. Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες αυτές, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νικόλαος Κ. ΑΛΕΙΦΤΉΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης ΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Ευθ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: Λάμπρος ΖΑΧΟΣ

ΜΕΛΟΣ: Βασίλης ΖΑΧΟΣ

1 9 8 4 : Η διάνοιξη του δρόμου Θεοδωριάνων – Νεράιδας (φωτό Π. Λάκκας, πηγή: «Οι Ορεινοί»)
1 9 8 4 : Η διάνοιξη του δρόμου Θεοδωριάνων – Νεράιδας (φωτό Π. Λάκκας, πηγή: «Οι Ορεινοί»)

Μία σημαντική κίνηση του Συμβουλίου ήταν η κοινή επιστολή (8-11-1976), με την Αδελφότητα Θεοδωριάνων προς τις Νομαρχίες Άρτας και Τρικάλων, με την οποία για πρώτη φορά ζητήθηκε η διάνοιξη δρόμου Θεοδωριάνων-Νεράιδας και να ενταχθεί στα δασικά έργα οδοποιίας η διάνοιξη αυτή. Αίτημα με το οποίο συμφώνησαν οι Νομαρχίες και προώθησαν το θέμα για την έγκριση σχετικού κονδυλίου για την εκτέλεση του έργου. 

Με την από 16-12-1976 απόφασή του, το Δ.Σ. ενέκρινε την εγγραφή του Συνδέσμου ως συνδρομητή της "Ηπειρωτικής Εστίας", περιοδικού για την ιστορία και τον πολιτισμό, που εξέδιδε στα Ιωάννινα, ο άξιος λογοτέχνης και ποιητής, συγχωριανός μας Δημοσθένης Κόκκινος. Με την ίδια απόφαση ενέκρινε την εγγραφή και στην υπό της Αδελφότητας Παχτουριωτών εκδιδόμενη εφημερίδα.

Η έκτακτη Γ.Σ. της στις 3/4/1977 και το νέο Δ.Σ 

Αδιευκρίνιστο παραμένει το ερώτημα γιατί το Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 26-9-1976, προκήρυξε εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (περ. 6μηνο). Έτσι στις 3 Απριλίου του έτους 1977, έχουμε το νέο Δ.Σ., ανανεωμένο κατά τα 6/7 του προηγούμενου.

Στην πρώτη του συνεδρίαση το Συμβούλιο αυτό, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Νίκος Ε. Πάνος
Νίκος Ε. Πάνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος ΠΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: Ιωάννης ΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ: Νικόλαος ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ - Παναγιώτης ΝΤΙΝΟΣ - Χαράλαμπος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Να αναφέρω εδώ, πως την περίοδο εκείνη είχε γίνει η Ένωση 20 σωματείων-μελών Θεσσαλών, με την επωνυμία "Πανθεσσαλική Στέγη", η οποία με επιστολή της καλούσε, μεταξύ άλλων, την Αδελφότητα Νεραϊδιωτών, να ενταχθεί στην Ένωση. Όπως φαίνεται απ' τα αρχεία, μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν σε δυο εκδηλώσεις της, πλην όμως τα στοιχεία δε φωτίζουν και το λόγο για τον οποίο τελικά δεν έγινε μέλος της "Πανθεσσαλικής Στέγης" η Αδελφότητα. 

Στις 15-5-1977, πραγματοποίησε στη Λίμνη Στυμφαλίας ημερήσια εκδρομή, στην οποία συμμετείχαν πολλοί νεραϊδιώτες. Απ' τις λίγες εκδρομές που έχει κάνει ο Σύλλογος στη μακρά πορεία του.

Σημειωτέο πως το 1977, με την 34/11-1-1977 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε μια μικροτροποποίηση στο καταστατικό που είχε υποβληθεί με σχετικό αίτημα του τότε Δ.Σ., στις 26-11-1976.

Οι τρεις αλλεπάλληλες Γ.Σ. το 1978 

Την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν, όπως μαρτυρούν και οι τρεις αλλεπάλληλες συγκλήσεις της Γενικής  Συνέλευσης των μελών της Αδελφότητας σε διάστημα περίπου τριών μηνών, κάποιες διαφωνίες στους κόλπους της. Η αρχή έγινε με την Συνέλευση της 19/3/1978 (τακτική), η οποία δεν αποπεράτωσε τις εργασίες της και έδωσε εντολή στο Δ.Σ., να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., σε χρόνο εύλογο, προκειμένου να συζητηθούν οργανωτικά θέματα, όπως και ζητήματα σχετικά με την ενότητα και συνεργασία των μελών. Επίσης στα θέματα ημερήσιας διάταξης να συμπεριληφθεί η έγκριση και διάθεση ποσού 100.000 δρχ. στην Κοινότητα Νεράιδας για τη διάνοιξη κοινοτικού δρόμου Ρεματάκι- Πλατεία και συζήτηση για την αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Κοινότητας, στη θέση Μπακνανά, Ν. Κόσμος (το ακίνητο, όπως είναι γνωστό, κατέλιπε στην Κοινότητα με ιδιόγραφη διαθήκη, η αείμνηστη νεραϊδιώτισσα Χαρίκλεια Γιαννέλου).       

Έτσι η έκτακτη Γ.Σ. ορίστηκε και πραγματοποιήθηκε στις 16/4/1978, διεξήχθη δε μέσα σε ενωτικό κλίμα και με την ευχή να συμβάλει ο καθένας στο ξεπέρασμα των όποιων διαφωνιών και δυσκολιών και να οδηγηθεί η Αδελφότητα ομαλά στην επόμενη τακτική Συνέλευση των μελών της,  με την ανάδειξη νέου Δ.Σ.                                                 

Το Δ.Σ. έκανε γνωστό με ανακοίνωση-κάλεσμα στις 2/6/1978, ότι έλαβε την απόφαση να προκηρύξει αρχαιρεσίες 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση, όπως αναφέρει- "και να δώσει την ευκαιρία και σε άλλα μέλη να συμμετάσχουν στη Διοίκηση που ανανεωμένη πλέον και πλαισιωμένη από όλα τα μέλη θα διαχειριστεί τα ζητήματα της Αδελφότητας και θα μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο που χάραξε η ενωτική Γ.Σ. του Απριλίου 1978". Η έκτακτη αυτή Γ.Σ. με κύριο θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., ορίστηκε να γίνει στις 11 Ιουνίου 1978.    

Το Διοικ. Συμβούλιο (επταμελές πλέον), που προέκυψε από τις εκλογές αυτές, στην πρώτη του συνεδρίαση στις 17/6/1978, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος :            Απόστολος ΠΑΦΙΛΗΣ 

Αντιπρόεδρος:     Γιώργος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμμ.: Χρήστος ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ταμίας:                  Γιάννη ΝΤΙΝΟΣ   

Μέλη:  Κώστας ΓΩΓΟΣ, Δημήτρης  ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ  

   Το αίτημα προς το Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών για τη μετατροπή του Αγροτικού Ιατρείου Νεράιδας που εξυπηρετούσε άλλα 5 χωριά, σε Υγειονομικό Σταθμό ήταν μια σημαντική ενέργεια, παρά τη μη ευόδωσή της. Ο γιορτασμός στη μνήμη της Αγ. Κυριακής το έτος αυτό στην Πεντέλη στο εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας, με λειτουργία και αρτοκλασία και ολοήμερο γλέντι, είναι μια καλή αφορμή νομίζω να δώσω μια εικόνα της θρησκευτικοκοινωνικής αυτής εκδήλωσης. Κατ' αρχή να σημειωθεί πως  γινόταν την πρώτη Κυριακή μετά τις 7 Ιουλίου και η καθιέρωσή της ήταν ένα σημαντικό γεγονός που "μάζευε" σχεδόν όλους τους νεραϊδιώτες της Αθήνας στη Πεντέλη, όπου γινόταν μεγάλο γλέντι, σαν πανηγύρι. 

Το εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας, στην Πεντέλη
Το εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας, στην Πεντέλη

Ο χορός άρχιζε στις 11 το πρωί, μετά το πέρας της λειτουργίας, στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας και τελείωνε στις 12 περίπου τα μεσάνυχτα, με μια ανάπαυλα 2 ωρών το μεσημέρι. Ατμόσφαιρα ανεπανάληπτη. Η εκδήλωση αυτή στην Πεντέλη αποτέλεσε για πολλά χρόνια σταθμό για την Αδελφότητα με έντονη την παρουσία των νεραϊδιωτών αλλά και πολλών συμπατριωτών από όλα τα όμορα χωριά. Σιγά-σιγά, στο πέρασμα του χρόνου, το ενδιαφέρον των  πρωταγωνιστών άρχισε να σβήνει, οι άνθρωποί μας βρήκαν και άλλα ενδιαφέροντα κι έτσι η εκδήλωση άρχισε να φθίνει ώσπου σταμάτησε εντελώς, έμεινε δε μόνο το κομμάτι το θρησκευτικό, η λειτουργία μετά αρτοκλασίας. Πολύ αργότερα, ως γνωστό, η εικόνα της Αγίας Κυριακής μεταφέρθηκε στο ομώνυμο ξωκκλήσι στα Τουρκοβούνια, όπου γίνεται πλέον και ο γιορτασμός  στη μνήμη της.   

Ακόμα αξίζει να σημειωθεί η πρωτοβουλία του Δ.Σ., να έρθει σε επικοινωνία με χωριανούς των επαρχιακών πόλεων, όπου διέμεναν νεραϊδιώτες και να ορίσει έναν εξ αυτών ως σύνδεσμο με την Αδελφότητα ώστε οι δραστηριότητές της να γίνονται γνωστές και στους εκεί συγχωριανούς. Έντονο ήταν επίσης το ενδιαφέρον που επέδειξε το Δ.Σ. στο θέμα του ακινήτου, με την πρωτοβουλία του να προσκαλέσει σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπους απ' όλη τη συγγενική γκάμα της Νεράιδας, προς διατύπωση απόψεων και προτάσεων για την αξιοποίησή του.

Η τακτική Γ.Σ. στις 10/3/1979

Στις 10 Μαρτίου του 1979 κλήθηκαν τα μέλη της Αδελφότητας Νεραϊδιωτών σε τακτική Γ.Σ. με κυριότερο θέμα τη λήψης απόφασης επί της προτάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, για έγκριση ποσού 150.000 δρχ. για κοινωφελή έργα στο χωριό.  

Πράγματι η Γ.Σ. ενέκρινε τη χορήγηση του ποσού αυτού στην Κοινότητα Νεράιδας και το ανακοίνωσε με σχετική επιστολή.  Στην επιστολή αυτή το Δ.Σ., διευκρίνιζε ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση  της Γ.Σ., το εγκριθέν ποσό θα έπρεπε να διατεθεί για την εκτέλεση των έργων : 1) κατασκευή της γέφυρας στη θέση "Ρεματάκι", για την κάλυψη του ρέματος 2) κατασκευή τσιμέντινου αυλακιού από δυτική πλευρά ξενώνα ως την οικία Χρ. Δ. Κόκκινου,  3) κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Γλαβά, 4) επισκευή ξενώνα και διαμόρφωση του εξωτερικού του χώρου. Η καταβολή του ποσού αυτού θα γινόταν με την προϋπόθεση της παραχώρησης ανάλογης έκτασης, για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, στη θέση Βακούφκα. Το αίτημα της Αδελφότητας έγινε δεκτό από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράιδας που γνωστοποίησε τη σχετική απόφασή του στο Διοικ. Συμβούλιο, στις 10/7/1979  (είχε ήδη εκλεγεί νέο). 

Η έκτακτη Γ.Σ. στις 17/6/1979 και το νέο Δ.Σ.

Λόγω των παραιτήσεων 4 μελών του  Δ.Σ., η Αδελφότητα οδηγήθηκε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου. Έτσι στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, αναδείχτηκε το νέο Δ.Σ., το οποίο στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 Πρόεδρος   : Χρήστος ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Αντιπρόεδρος: Γιάννης ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας: Νίκος ΠΑΝΟΣ

Ταμίας: Πέτρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Μέλη: Χαράλαμπος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Βασίλης ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Το Συμβούλιο σε μια άριστη συνεργασία με εκείνο της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών, η οποία εξέδιδε τότε την εφημερίδα "Τα Θεοδώριανα", εξασφάλισε τη διάθεση σελίδων της για την καταχώριση κοινωνικών γεγονότων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Αδελφότητας Νεραϊδιωτών, όπως και την προβολή σημαντικών προβλημάτων της περιοχής μας που επιζητούσαν λύσεις από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (η Αδελφότητα δεν είχε τότε έντυπο, "ο Γλαβάς της Νεράιδας" εκδόθηκε πολύ αργότερα).  Επί της θητείας  του Συμβουλίου  αυτού υπήρξε και η ικανοποίηση από τη Γ.Γ. Αθλητισμού, αιτήματος της Αδελφότητας, για χορήγηση ποσού 200.000 δρχ. για την κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στο χωριό. Το αίτημα είχε υποβληθεί απ' το προηγούμενο Δ.Σ., μέσω του συμπατριώτη μας Δ. Τσιούνη, απ' το Παχτούρι, Γ. Γ. Εμπορίου τότε, με τον οποίο ήλθε επανειλημμένα σε τηλεφωνική επαφή για το θέμα, το νέο Δ.Σ.

Το  Διοικ. Συμβούλιο πιστό στο Καταστατικό αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, πριν τη συμπλήρωση της διετίας, καθόσον αυτή συμπληρωνόταν τον Ιούνιο του 1981 και το άρθρο 10 όριζε ότι "... η διετής διάρκεια εκάστου Συμβουλίου άρχεται από 15 Ιανουαρίου. Την 15ην Ιανουαρίου το παλαιόν Δ.Σ. παραδίδει εις το νέον την υπηρεσίαν και την περιουσίαν του Συνδέσμου...". Έτσι τα μέλη της Αδελφότητας συνήλθαν στη Γ.Σ. της 30-11-1980,  με θέματα τον απολογισμό του Δ.Σ. και τη διενέργεια  αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Οι αρχαιρεσίες στις 30/11/1980 και το νέο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου 1980 ανέδειξε το νέο Διοικ. Συμβούλιο το οποίο στις 8/12/1980, στην πρώτη συνεδρίασή  του συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος :   Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Αντιπρόεδρος:  Χαράλαμπος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Γεν. Γραμματέας: Χρήστος ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ταμίας:  Νικόλαος ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

Μέλη: Ελευθέριος ΖΑΧΟΣ - Νικόλαος ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ - Δημήτριος ΠΑΦΙΛΗΣ

Απ' τις ενέργειες του ως άνω Δ.Σ., αναφέρουμε τον ορισμό χωριανών στην επαρχία (Τρίκαλα, Άρτα, Βόλο, Νεράιδα, Γιάννενα), οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι της Αδελφότητας με τους εκεί διαμένοντες νεραϊδιώτες, την ευχαριστήρια επιστολή προς χωριανό μας που διέθεσε, μέσω Αδελφότητας, ιδιόκτητο αγροτεμάχιο για τη διάνοιξη δρόμου προς το κέντρο του χωριού, την ευχαριστήρια επιστολή προς το συμπατριώτη μας Δ. Τσιούνη, από το Παχτούρι, Γ.Γ Εμπορίου τότε, για τις ενέργειές του που είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση δύο ικανών χρηματικών ποσών στην Αδελφότητα για εκτέλεση κοινωφελών έργων, την αρνητική επιστολή - απάντηση σε αίτημα της Κοινότητας να επιτηρεί η Αδελφότητα το ακίνητο ιδιοκτησίας της πρώτης στο Ν. Κόσμο. Η απάντηση της Αδελφότητας αποτελούσε έμμεσο τρόπο πίεσης προς την Κοινότητα προκειμένου η τελευταία να επισπεύσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αξιοποίησή του οικοπέδου, ιδιοκτησίας της Κοινότητας (είχε προηγηθεί και το περιστατικό πριν 6 μήνες, όταν η Κοινότητα είχε φτάσει ως τα δικαστήρια, για να πετύχει την έκδοση απόφασης αποβολής εκ του ακινήτου, προσώπου που προσπάθησε να το οικειοποιηθεί).  

Με τη λήξη της θητείας του, το Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη της Αδελφότητας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 31/10/1982, με θέματα Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός - Έκδοση ψηφίσματος για ευχαριστίες Διοικητή ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση στο χωριό - Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ..

Η Γ.Σ. στις 31-10-1982, η εκλογή νέου Δ.Σ.    

και η βραχύχρονη θητεία του

 Η Γεν. Συνέλευση (τις εργασίες της διεύθυνε ο Χρ. Μαντέλλος), ενέκρινε τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και προέβη ομόφωνα στην έκδοση ψηφίσματος με το οποίο "εκφράζει τις ευχαριστίες όλων των νεραϊδιωτών στο συγχωριανό μας, διοικητή τότε της ΔΕΗ, Δημ. Παπαμαντέλλο, για τη σημαντική προσφορά του στην ηλεκτροδότηση της Νεράιδας και των γύρω χωριών". Εξουσιοδότησε δε το Διοικ. Συμβούλιο να επιδώσει το ψήφισμα στο συγχωριανό μας. 

Στη συνέχεια διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., το οποίο την επομένη συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: ΠΑΝΟΣ Νίκος

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αθ. Δημήτρης

Γραμματέας: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Γιάννης

Ταμίας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. Χρήστος 

Μέλη: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Πάνος - ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Νίκος - ΖΑΧΟΣ Λευτέρης.

Η θητεία του Συμβουλίου αυτού ήταν η πιο βραχύχρονη στην ιστορία του Συλλόγου. Κράτησε για μία συνεδρίαση (5-12-1982), λόγω ριζικής διαφωνίας 3 μελών, που παραιτήθηκαν άμεσα. Έτσι η Αδελφότητα οδηγήθηκε ξανά σε εκλογές. 

Η Έκτακτη Γ.Σ. της 19-12-82


Η έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα τις αρχαιρεσίες, πραγματοποιήθηκε στις 19-12-1982. Υπήρξε δυστοκία στην εκλογή νέου Δ.Σ., λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστα απαιτούμενου αριθμού υποψηφίων συμβούλων.  Προς άρση του αδιεξόδου ορίστηκε 7μελής προσωρινή επιτροπή, με την εντολή μέχρι τον Απρίλιο να συγκαλέσει νέα έκτακτη  Γεν. Συνέλευση, με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα, με την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος: ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Π. Κώστας

Αντιπρόεδρος: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αποστόλης

Γραμματέας : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Αθ. Γιώργος

Ταμίας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. Χρήστος

Μέλη, εκπρόσωποι για την Ομοσπονδία : ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος, ΠΑΝΟΣ Νικόλαος.

Να σημειώσω εδώ ότι υπάρχει ένα "λευκό" σελίδων από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γ.Σ. της 19ης-12-1982, ως το τέλος Οκτωβρίου του 1985. Κάποια στοιχεία που αναφέρονται σε ποσά που καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Ταμείου της περιόδου εκείνης και τα οποία φαίνεται να εισπράχτηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών επανειλημμένων ενδιάμεσων Γενικών Συνελεύσεων, δεν είναι ικανά να μας δώσουν απαντήσεις σε ζητήματα όπως οι αρχαιρεσίες, τα εκλεγμένα Δ.Σ. και η σύνθεση αυτών. Πάντως φαίνεται πως μέσα στο διάστημα αυτό είχαν γίνει πέντε Γ.Σ. στις 19-12-1982, στις 22-2-1983, στις 29-1-1984, στις 17-3-1985 και στις 20-10-1985, πράγμα που αποδεικνύεται από τις καταχωρημένες εγγραφές εσόδων (συνδρομές μελών) και εξόδων (ενοικιάσεις αιθουσών για τις Συνελεύσεις) 

Εν τω μεταξύ, όπως τεκμαίρεται εκ της συσχετίσεως κάποιων διακινηθέντων εγγράφων της περιόδου εκείνης, είχε ιδρυθεί, η "Ομοσπονδία εκπολιτιστικών σωματείων ορεινών χωριών ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ", στην οποία ενεγράφη μέλος και η Αδελφότητα Νεραϊδιωτών, στις 23 Μαΐου 1983 (όπως φαίνεται από καταχωρημένη εγγραφή στο βιβλίο ταμείου, περί καταβολής εγγραφής και συνδρομής). Αξίζει να αναφερθεί ότι την Ομοσπονδία αποτέλεσαν οι Αδελφότητες Νεραϊδιωτών και Παχτουριωτών και οι Σύλλογοι Αετού, Λαφίνας και Κορυφής.

Η Γ.Σ. στις 20-10-1985

Μετά το διετές  κενό "σελίδων" της ιστορίας του Συλλόγου, φτάνουμε στις 20 Οκτωβρίου 1985, όταν πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση που απέδωσε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα, όπως παρακάτω:

Πρόεδρος :  Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Αντιπρόεδρος: Νίκος ΠΑΝΟΣ

Γεν. Γραμματέας: Γεράσιμος ΧΉΤΑΣ

Ταμίας Ηλίας ΠΑΝΟΣ

Μέλη: Βασίλης ΖΑΧΟΣ - Κώστας ΓΩΓΟΣ - Γιώργος ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

Στις 7-11-1986, ο Γ. Γραμματέας Γ. Χήτας υπέβαλε την παραίτησή του και τη θέση του κατέλαβε ο Γιώργος Αλειφτήρας. Ακολούθησε η παραίτηση του Γ. Χήτα και από μέλος του Συμβουλίου και έτσι κλήθηκε ο πρώτος στη σειρά αναπληρωματικός Θεοφάνης Καρακώστας.

Στις 25-1-1987 το Δ.Σ. της Αδελφότητας  συμμετείχε στην κοινή σύσκεψη με τα Κοινοτικά Συμβούλια όλων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές για προώθηση προς τη Νομαρχία θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής  και ενημερώθηκε από την Ομοσπονδία σχετικά με τα πορίσματα που κατέληξε το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 1η και 2α Αυγούστου στη Νεράιδα και τον Αετό αντίστοιχα.

Στις 22-3-1987 υπέβαλε την παραίτησή του ο ταμίας της αδελφότητας Ηλ. Πάνος (ο οποίος παραιτήθηκε και από μέλος του Δ..Σ.). Την κενή θέση κατέλαβε ο επόμενος στη σειρά αναπληρωματικός Γ. Καραγκούνης. Στην ανακατανομή αξιωμάτων που ακολούθησε, το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος : Παναγιώτης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Αντιπρόεδρος: Κώστας ΓΩΓΟΣ

Γ.Γ.: Νίκος ΠΑΝΟΣ

Ταμίας: Γιώργος Καραγκούνης

Μέλη: Βασίλης ΖΑΧΟΣ, Γιώργος ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ, Φάνης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ.

Εκπρόσωποι της Αδελφότητας στην Ομοσπονδία ορίστηκαν ο Πάνος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ και ο Βασίλης ΖΑΧΟΣ.

Η Γ.Σ. στις 12-4-1987 

Με σχετική εισήγηση του Δ.Σ., η Γ.Σ. της 12ης Απριλίου 1987 ενέκρινε από το αποθεματικό της Αδελφότητας, ποσό 450.000 δρχ (σημαντικό για την εποχή εκείνη), εκ των οποίων 100.000 δρχ. για την αγορά τοπικών ενδυμασιών, 300.000 για την επίστρωση της πλατείας Νεράιδας και 50.000 δρχ. για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η απόφαση αυτή έμελλε να μην εφαρμοστεί, καθόσον το κοινοτικό συμβούλιο Νεράιδας γνωστοποίησε στην Αδελφότητα ότι δε συμφωνεί με την εκτέλεση του έργου, γιατί, όπως το αιτιολόγησε, "το έργο αυτό δεν το έχει θέσει σε σειρά προτεραιότητας λόγω του ότι το κόστος του ανέρχεται στο ύψος των 3 εκ. δρχ., και δεν διαθέτει κονδύλι γι αυτό". Το ποσό των 100.000 δρχ. για τις στολές (το οποίο εν τω μεταξύ είχε αυξηθεί με απόφαση Γ.Σ., σε 120.000 δρχ), δεν διατέθηκε  τελικά για το σκοπό αυτό, αμέσως μόλις μαθεύτηκε ότι προέκυψε ένα πολύ σοβαρό  πρόβλημα υγείας σε μέλος της μικρής μας κοινότητας. Έτσι μαζί με το ποσό των 50.000 δρχ., που προοριζόταν για άλλο σκοπό, ήτοι σύνολο 170.000 δρχ. διατέθηκε, και πολύ σωστά, ως οικονομική ενίσχυση του χωριανού μας. Πρόταση της Ομοσπονδίας, να γιορτασθεί η μνήμη της Αγ. Κυριακής από την ίδια, απορρίφτηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Να σημειώσω εδώ ότι η Ομοσπονδία που είχε καθιερώσει τον πολιτιστικό θεσμό "ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΑ", διοργάνωσε το 5ο διήμερο Συνέδριό της, στις 1 και 2 Αυγούστου 1987, με ημερίδα στη Νεράιδα την πρώτη μέρα, με θέμα "Μέσα και τρόποι για την πολιτιστική αναβάθμιση των χωριών μας" και πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Αετό τη δεύτερη μέρα.  

Η Γ.Σ. ενέκρινε πρόταση του Δ.Σ. για αλλαγές στο ισχύον Καταστατικό και όρισε Ειδική Επιτροπή προκειμένου αυτή να επεξεργαστεί τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που χρήζουν αλλαγών ή ακόμα και την προσθήκη νέων άρθρων. Εξουσιοδότησε δε το Δ.Σ. μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο τροποποιήσεων, να το υποβάλει προς συζήτηση και έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα είναι Καταστατική, σε ημερομηνία που αυτό θα κρίνει. 

Η Γ.Σ. της 24ης-5-1987 - Ριζική τροποποίηση του Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Αδελφότητας που συνήλθε στις 24-5-1987, είναι μία απ' τις πιο ουσιαστικές στην ιστορία του Συλλόγου. Κατά τις εργασίες της, έγινε διεξοδική συζήτηση πάνω στο σχέδιο Καταστατικού που κατέθεσε για έγκριση το Δ.Σ. και η ειδικώς προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή (με επικεφαλής τον γράφοντα) που επεξεργάστηκε τα κείμενα των άρθρων. Υπήρξε ριζική αναμόρφωση του Καταστατικού πως ως τότε ίσχυε. Όλα ή σχεδόν όλα τα άρθρα τροποποιήθηκαν, τα κείμενα αποδόθηκαν στη δημοτική γλώσσα και ως εκ τούτου απαλείφτηκαν διατάξεις παρωχημένης φρασεολογίας. Κυριότερη μεταβολή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η αλλαγή της επωνυμίας από "Αδελφότητα των απανταχού Νεραϊδιωτών Τρικάλων" σε "Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών Τρικάλων" και διακριτικό τίτλο "Η Αγία Κυριακή". Η τροποποίηση εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 3760/19-10-1987 απόφασή αυτού και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων με αύξοντα αριθμό 2103/18.12.87 (ΕΔΩ το τροποποιηθέν καταστατικό)

Οι αρχαιρεσίες στις 8-11-1987 και το νέο Δ.Σ.

Με μοναδικό θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών συγκλήθηκε η Γ.Σ. του Συλλόγου στις 8 Νοεμβρίου 1987 (Πρόεδρος Αθαν. Χρηστάκης, Γραμματέας Ζάχος Κ.). Τόπος της Συνέλευσης η αίθουσα του Συλλόγου Λαφινιωτών, στην οδό Βασίλης 2, στο Θησείο. Το νέο Δ.Σ. που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες αυτές και που σημειωτέο, ήταν κατά τα 6/7 νέοι, για πρώτη φορά εκλεγμένοι στο Δ.Σ., στην πρώτη του συνεδρίαση (9-11-1987), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : ΠΑΦΙΛΗΣ Ευαγ. Δημήτριος: 

Γ. Γραμματέας : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Απόστολος

Αντιπρόεδρος : ΓΩΓΟΣ Γ. Κων/νος 

Ταμίας:  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  Κυριάκος

Μέλη: ΧΡΗΣΤΑΚΗ Βάσω,  ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Θωμάς, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Κώστας

Οι Μαντέλλος Θωμάς και Χρηστάκης Κώστας ορίστηκαν ως εκπρόσωποι Συλλόγου στην Ομοσπονδία Ασπροποταμιτών. 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Ζάχος Βασίλειος - Μπασιούκας Π. Κων/νος και Ζάχος Λάμπρος.

Από τα πιο σημαντικά γεγονότα που μπαίνουν στο ενεργητικό του Δ..Σ, είναι η έκδοση ατζέντας με τα τηλέφωνα των μελών του Συλλόγου, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους, η κατάθεση στεφανιού στο Πολυτεχνείο, η επιστολή στον ηγέτη της Σ.Ε. Μιχ. Γκορμπατσώφ, για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό, η ανακήρυξη του συγχωριανού μας λογοτέχνη και ποιητή Δημοσθένη Κόκκινου, σε επίτιμο μέλος του Συλλόγου, η κατασκευή της πολυπόθητης βρύσης στο "Δεντράκι", μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Ακόμα σημαντικές οι αποφάσεις του, για ίδρυση Τράπεζας αίματος και Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Και η πιο σημαντική ήταν βέβαια η απόφαση για την έκδοση του περιοδικού "ο Γλαβάς της Νεράιδας", ως το επίσημο πολιτιστικό (και ειδησεογραφικό) όργανο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων, το οποίο έμελλε να παίξει σπουδαίο ρόλο στην ιστορία του και να αποτελέσει έναν από τους πιο δυνατούς κρίκους σύνδεσης του Συλλόγου με τα μέλη του, τους χωριανούς, αλλά και τους συμπατριώτες των χωριών της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως το 1982 οι χωριανοί μας Κώστας Χρηστάκης και Βασίλης Κ. Μαντέλλος, με τα ισχνά οικονομικά (και ως εκ τούτου χωρίς τη συνδρομή τεχνικών μέσων) που διέθεταν, είχαν προχωρήσει στην έκδοση ενός περιοδικού, με τον τίτλο "ΓΛΑΒΑΣ" και του οποίου το περιεχόμενο ήταν ως επί το πλείστον σατιρικό. Η έκδοση εκείνη, ιδιωτική, πρωτοπόρος στα μέρη μας, κάτω απ' το βάρος κυρίως των οικονομικών δυσκολιών, διακόπηκε τον Ιούλη του 1983. Την αναφέρω εδώ γιατί αποτέλεσε, 5 χρόνια αργότερα, τον οδηγό σκέψης για τη νέα (εξελιγμένη) μορφή, ως πολιτιστική-ειδησεογραφική έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το περιοδικό, ως έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεράιδας, έφτασε στο 32ο έτος κυκλοφορίας του και στο 147ο τεύχος, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 1988. Τέσσερα άτομα σήκωσαν το κύριο βάρος της έκδοσης κατά τη μακρά πορεία του. Ο Κώστας Χρηστάκης (ο πρώτος εκδότης και επί πολλά χρόνια μέλος της Σ.Ε.), ο Χρήστος Μαντέλλος (ο μακροβιότερος εκδότης και μέλος της Σ.Ε.), ο Θωμάς Μαντέλλος (επί 15ετία μέλος της Σ.Ε.) και ο Χρήστος Ντίνος (Υπεύθυνος έκδοσης σήμερα). Κατά διαστήματα βοήθησαν το έργο της έκδοσης ως μέλη της Σ.Ε., οι Θανάσης Χρηστάκης, ο Γιάννης Περ. Μαντέλλος, ο Δημήτρης Γ. Μαντέλλος, ο Μάρκος Μπασιούκας, η Ρούλα Παπαβασιλείου, η Πηνελόπη Καρακώστα.

Στη συνεδρίαση της 26-6-1988, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου ο Παφίλης Δημήτριος (και στη συνέχεια και από μέλος Δ.Σ.), καθώς και ο Γώγος Κων/νος από μέλος Δ.Σ. και τη θέση τους κατέλαβαν στο Δ.Σ. ΟΙ Παπαγιαννέλου-Λαμπροπούλου Ελένη και ο Παναγιώτης Καρακώστας. Στην επόμενη συνεδρίαση (4-7-1988), έγινε ανακατανομή αξιωμάτων και μετά από σχετικές ψηφοφορίες το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Θωμάς

Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΑΚΗ Βάσω

Γεν. Γραμματέας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Απόστολος

Ταμίας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Κυριάκος

Μέλη: ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Κων/νος - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης

Οι Κώστας Χρηστάκης και Απόστολος Καρακώστας ορίστηκαν αντιπρόσωποι για την Ομοσμπονδία Ασπροποταμιτών.

Εκτός των βασικών εκδηλώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό, πήρε σημαντικές αποφάσεις και πραγματοποίησε σειρά νέων εκδηλώσεων. Απ' τις πιο αξιόλογες είναι βέβαια η αναβίωση για πρώτη φορά μεταπολεμικά, του αρχαίου εθίμου των "Προσωπίδων", με την ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα, μεγάλου αριθμού χωριανών, οι οποίοι απέδειξαν, πως ξέρουν να σέβονται βαθιά την κληρονομιά των προγόνων τους. Στοιχεία για το προπολεμικό αυτό έθιμο έχουμε από μια φωτογραφία του έτους 1937, όπου εικονίζονται οι πρωταγωνιστές του εθίμου του παραδοσιακού γάμου, αμέσως μετά την αφαίρεση των προσωπίδων. Αξίζει να σημειωθούν, η συνέχιση της γιορτής της Αγ. Κυριακής στο ναό της Αγ. Τριάδας, στην Πεντέλη (οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν να γίνει πανηγύρι, όπως παλιότερα), η συγκρότηση ποδοσφαιρικής ομάδας και η συμμετοχή της στο ποδοσφαιρικό τουρνουά που οργάνωσε η Ομοσπονδία Ασπροποταμιτών (1-8/14-8-1988), η τιμητική διάκριση στο χωριανό μας λογοτέχνη Δημοσθένη Κόκκινο για την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα (υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γεν. Συνέλευσης). Εδώ αξίζει να σημειώσω τη συγκινητική επιστολή-απάντηση του άξιου πνευματικού τέκνου της Νεράιδας, ο οποίος σε μια αποστροφή του κειμένου του έγραφε:        «... θεωρώντας την τιμή τούτη, ως την καλύτερη ...., δηλώνοντας ότι τη στέψη ενός ανθρώπου στην γενέθλια γη, την τοποθετώ στην κλίμακα των μεγαλύτερων διακρίσεων. Γιατί, όταν κάποιος γίνεται «δεκτός εν τη πατρίδι αυτού» - παρά την ευαγγελική ρήση - αυτό είναι ο πολύτιμος κότινος, που θα περίμενε απ΄ τη ζωή και τους συμπατριώτες του...».

Στις 2-4-1989, το Κοιν. Συμβούλιο Νεράιδας, ομόφωνα αποφάσισε να γίνει η Κοινότητα συνδρομητής του "Γ" και να το ενισχύει, ανάλογα με τις οικονομικές της δυνατότητες, κάθε χρόνο.

Δύο ακόμα γεγονότα θα πρέπει να σημειωθούν. Το ένα είναι η επιστολή προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους των γύρω χωριών και την Ομοσπονδία, με την οποία ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών πρότεινε τη συνεργασία όλων για ζητήματα σχετικά με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών χωριών μας. Το άλλο είναι η δυναμική παρέμβαση του Συλλόγου, μέσα απ' τις στήλες του «Γλαβά της Νεράιδας», με επιστολή προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με αφορμή το δυστύχημα που έγινε στην Αγία Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 μέλη της νεραϊδιώτικης κοινωνίας. Στην επιστολή-διαμαρτυρία καταγγελλόταν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, για την εξοργιστική αδιαφορία τους με την οποία αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα τα ορεινής μας περιοχής και ειδικά στους τομείς των συγκοινωνιών (άθλιο οδικό δίκτυο), της υγείας, των τηλεπικοινωνιών.

Η Αδελφότητα συμμετείχε ενεργά στο 7ο συνέδριο της Ομοσπονδίας, "Ασπροποτάμια ΄89", που έγινε το διήμερο 29 και 30 Απριλίου, στον Αετό (1η μέρα, ημερίδα με θέματα το συγκοινωνιακό, το περιβάλλον, την ανάπτυξη) και στη Νεράιδα (2η μέρα με πολιτιστικές εκδηλώσεις, τουρνουά ποδοσφαίρου).

Οι αλλεπάλληλες ΓΣ. το ΄89  - Ορισμός Δ.Ε. από τη Γ.Σ. 

Δύο αλλεπάλληλες συγκλήσεις της Γ.Σ. που έγιναν στις 12-11-1989 και 19-11-1989 δεν απέδωσαν Δ.Σ (στην πρώτη δεν υπήρχε η απαραίτητη καταστατική απαρτία, στη δεύτερη δεν υπήρξε ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων για Δ.Σ.). Έτσι ο Σύλλογος οδηγήθηκε σε τρίτη συνεχόμενη Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 3/12/1989, η οποία κι αυτή δε μπόρεσε να αναδείξει νέο Δ..Σ., όμως όρισε Προσωρινή Επιτροπή με την εντολή μέσα σε εύθετο χρόνο, να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. Η Επιτροπή αυτή αποτελούνταν από τους:

Οικονόμου Δήμητρα ως Προέδρου 

Γώγο Κων/νο ως Αντιπροέδρου 

Γιώργο Καραγκούνη ως Γραμματέα 

Παφίλη Γιώργο (ως Ταμία) και ως μέλη τους

Παφίλη Δημήτρη - Αλειφτήρα Γιώργο - Γώγο Δ. Κώστα - Γιαννέλο Νίκο - Μπασιούκα Κώστα- Οικονόμου Πέτρο 

Η Επιτροπή χειρίστηκε επείγοντα θέματα και μόνιμες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Θέμα προέκυψε με τη συνέχιση έκδοσης  του "ΓΛΑΒΑ". Εκφράστηκαν απόψεις ν΄ανασταλεί η κυκλοφορία του, τελικά συμφώνησαν όλοι στη συνέχιση της κυκλοφορίας και αποφάσισαν όλα τα μέλη της Επιτροπής μαζί με άλλα μέλη του Συλλόγου να συνδράμουν οικονομικά για  την επίλυση του προβλήματος. Σημαντική επιτυχής ενέργεια της Προσωρινής Επιτροπής ήταν η χορήγηση στο Σύλλογο ενός σετ μπασκετών από τη Διοίκηση του Σ.Ε.Φ. μετά από αίτημα προς αυτή, του Γραμματέα της Επιτροπής Γιώργου Καραγκούνη. 

Η Γ.Σ. της 4ης-3-1990 "έβγαλε" Συμβούλιο

Μετά την πάροδο 4 μηνών περίπου απ΄ τη λήξη της θητείας του τελευταίου Δ.Σ., στη διάρκεια των οποίων η Γ.Σ. του Συλλόγου δε μπόρεσε, αν και συνήλθε τρεις φορές, να εκλέξει νέο Δ.Σ., ήρθε η Συνέλευση της 4ης Μαρτίου 1990 και έθεσε τέρμα στην 4μηνη αυτή διοικητική κρίση. Έτσι στις αρχαιρεσίες που έγιναν, εκλέχτηκε το νέο 7μελές Δ.Σ., το οποίο στην πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος :    ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Κώστας

Αντιπρόεδρος: ΝΤΙΝΟΣ Γιάννης

Γ.Γραμματέας: ΖΑΧΟΣ Λάμπρος

Ειδ. Γραμματέας - Υπεύθυνος Τύπου:  ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος

Ταμίας :  ΓΩΓΟΣ Δ. Κώστας

Μέλη : ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Δημήτρης - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Χαράλαμπος, εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ομοσπονδία Ασπροποτάμου.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χρήστος - ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Δημήτρης και ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Αθανάσιος

Να σημειωθεί πως στις 11-3-1990, υπογράφτηκε μεταξύ τριών μελών της απερχόμενης  Προσωρινής Επιτροπής και των Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία του νέου Συμβουλίου, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων, μια καταστατική υποχρέωση, που όπως φαίνεται από τα αρχεία, δεν τηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις εναλλαγής των Διοικ. Συμβουλίων. Ίσως να 'ναι κι αυτό η αιτία που χάθηκαν στην πορεία κάποια αρχεία, με αποτέλεσμα τις "λευκές σελίδες" που αναφέρω στο εισαγωγικό. 

Θα σταθώ σε τρεις σπουδαίες ενέργειες του Συμβουλίου, που αξίζουν ιδιαίτερης μνείας, πέραν των παγίων εκδηλώσεων και των διεκπεραιωτικών θεμάτων της Αδελφότητας. Κι αυτές είναι η ανόρθωση των οικονομικών του Συλλόγου, το περιοδικό "ΓΛΑΒΑΣ" και η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ. 

Η οικονομική δυσπραγία και η εξ αυτής απόρροια του κινδύνου να σταματήσει η κυκλοφορία του περιοδικού, ήταν δυο ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα.   Το Δ.Σ. κινήθηκε γρήγορα και με αποφασιστικότητα. Κατ' αρχή απομάκρυνε τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της κυκλοφορίας του "ΓΛΑΒΑ", καταβάλλοντας, μετά από πρόταση του Προέδρου, τα έξοδα της άμεσης έκδοσης, ορίζοντας παράλληλα και τη Συντακτική Επιτροπή (Χρήστος ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ, υπεύθυνος έκδοσης, Κώστας ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ και Θωμάς ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ). Στη συνέχεια, ρισκάρισε την πραγματοποίηση χορού "εν μέσω ανοίξεως", ο οποίος τελικά είχε μεγάλη οικονομική επιτυχία, πράγμα που βοήθησε στην αντιμετώπιση πολλαπλών υποχρεώσεων του συλλόγου. Έτσι συνεχίστηκε απρόσκοπτα η κυκλοφορία του περιοδικού. Και πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο της θητείας του, ανέβασε στα ύψη τα αποθεματικά του Ταμείου με τη μεγαλύτερη ως τα σήμερα οικονομική επιτυχία που υπήρξε σε χορό, αφού η συμμετοχή άγγιξε στον απίστευτο αριθμό των 580 (!) ατόμων. Και την αποκαλώ επιτυχία, καθόσον τότε ο χορός (πέραν των ασήμαντων συνδρομών και τυχόν ελαχίστων ενισχύσεων από κρατικές πηγές) ήταν η μοναδική σταθερή πηγή εσόδων για το Σύλλογο. Έτσι προχώρησε στο τρίτο μεγάλο επίτευγμά του, στη δημιουργία του γηπέδου Μπάσκετ στο χωριό, το οποίο κατασκευάστηκε με κονδύλι αποκλειστικά του Συλλόγου, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και η σημαντικότατη βοήθεια που πρόσφερε η εταιρία ΑΕΓΕΚ (ανεξάρτητα αν, κατά κάποιο τρόπο, έβγαζε κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος). Ευτυχής η συγκυρία με την απόκτηση των μπασκετών, απ' τη Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που, όπως προανέφερα, είχε εξασφαλίσει με ενέργειές του ο Γραμματέας της Προσωρινής Επιτροπής Γιώργος Καραγκούνης. Είναι επιβεβλημένο να σημειωθεί πως το Δ.Σ. αποφάσισε (συνεδρ. 14-10-1991) να παραχωρηθεί το γήπεδο στην Κοινότητα, για να υπάρχει η δυνατότητα της ανά πάσα στιγμή επίβλεψής του και συντήρησης. 

Ο σύλλογος συμμετείχε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ασπροποταμιτών που πραγματοποιήθηκε στις 28 (συνέδριο στην Κορυφή) και 29-7-1990 (πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Λαφίνα).

Οι αρχαιρεσίες στις 8 Δεκεμβρίου 1991

Στην τελευταία του συνεδρίαση (14-10-1991) το απερχόμενο Δ.Σ. όρισε με απόφασή του ως ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ., την 8η Δεκεμβρίου 1991. Κατά τις αρχαιρεσίες αυτές τα μέλη του Συλλόγου εξέλεξαν για την επόμενη διετία το Δ.Σ., το οποίο στην πρώτη του συνεδρίαση (11-12-1991), συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος :    ΖΑΧΟΣ Λάμπρος

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Γ. Γραμματέας: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. Βασίλης

Ταμίας :  ΓΩΓΟΥ Κατερίνα

Μέλη : ΖΑΧΟΣ Κώστας - ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Θανάσης - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν. Γιώργος

Οι δύο τελευταίοι ορίστηκαν και ως εκπρόσωποι στην "Ομοσπονδία ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ".

Με νεώτερη απόφασή του Δ.Σ. (συνεδρ. 19-2-1992), ορίστηκαν ως εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία οι ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. Βασίλης και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν. Γιώργος.

Στο Συμβούλιο αυτό πιστώνονται σημαντικές ενέργειες. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,  εκτός των παγίων ζητημάτων που έφερε σε  πέρας (βλ. αναφορά στο εισαγωγικό μου σημείωμα) ανέδειξε και υλοποίησε νέες δραστηριότητες, σημαντικότερες των οποίων, αξίζει να αναφέρω:

Η μεγάλη επιτυχία (οικονομική) του ετήσιου χορού ήρθε αρωγός στις πολιτιστικές επιδιώξεις που σχεδίαζε και μπόρεσε να υλοποιήσει. Έτσι στην επιλογή του να συνεχίσει απρόσκοπτα την έκδοση του περιοδικού (διατήρησε ως είχε τη Σ.Ε.), προστέθηκε η απόφαση της ίδρυσης χορευτικού τμήματος. Προς τούτο οργάνωσε ειδική συνάντηση γνωριμίας των νέων του χωριού που ζούσαν στην Αθήνα,  με σκοπό την κάλυψη ενδιαφερόντων τους, όπου τέθηκε και το θέμα της δημιουργίας χορευτικού. Σε χρόνο ρεκόρ οι νέοι και νέες του χωριού πλαισίωσαν το χορευτικό, το οποίο, κάτω απ' τις οδηγίες του χοροδιδάσκαλου, χωριανού μας Σπ. Νεραϊδιώτη, που αφιλοκερδώς δέχτηκε να διδάξει ερχόμενος κάθε δεύτερο Σάββατο απ' την Άρτα στην Αθήνα, κατάφερε να αποτελέσει ένα καλοκουρδισμένο σύνολο στην εμφάνισή του στο χορό του Συλλόγου στις 16 Ιανουαρίου 1993, όπως επίσης και το καλοκαίρι του ίδιου έτους στο χωριό, όπου κέρδισε επάξια το χειροκρότημα όλων των χωριανών και των πανηγυριωτών. 

Το αποκορύφωμα βέβαια είναι η μετάβαση του χορευτικού στη Γερμανία, μετά από πρόσκληση και η συμμετοχή του στο φολκλορικό φεστιβάλ της πόλης FRIEDEWALD, από 2 μέχρι 9 Ιουλίου του 1993, όπου έλαβε τιμητική διάκριση και απασχόλησε τον τοπικό τύπο (πρωτοσέλιδο άρθρο και φωτογραφίες), τιμώντας έτσι το χωριό μας, αλλά και τη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί και η αναφορά δύο ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων (ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΎΠΟΣ), με τον τίτλο "η Νεράιδα Τζουμέρκων εκπροσωπεί την Ελλάδα". Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η ευγενική χειρονομία του αδελφού συνδέσμου νεραϊδιωτών Άρτας, να δανείσει τις παραδοσιακές στολές, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Συλλόγου νεραϊδιωτών Αθήνας. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία   που ξεκίνησαν οι δύο νεραιδιώτικοι σύλλογοι, επιστέγασμα της οποίας υπήρξε η οργάνωση το καλοκαίρι του 1992 (αλλά και του 1993) στο χωριό , κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω πως η ψυχή της επίσκεψης του χορευτικού στη Γερμανία, ήταν ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Λάμπρος ΖΑΧΟΣ. Καταλυτική βέβαια στην επιτυχία του χορευτικού στη Γερμανία, η παρουσία του χοροδιδάσκαλου χωριανού μας και συνάμα πρωτοχορευτή Σπύρου Νεραϊδιώτη, που ο χορός του άφησε άναυδους τους θεατές του φέστιβαλ.

Επίσης να σημειώσω την απόφαση του Δ.Σ., να καλέσει σε κοινή σύσκεψη όλους όσοι είχαν χρηματίσει Πρόεδροι ως τότε, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το καλό του Συλλόγου και του χωριού. Σημαντική επίσης ήταν και η ενημερωτική επιστολή-απάντηση της Κοινότητας Νεράιδας προς το Σύλλογο ότι η αξιοποίηση του ακινήτου της στην Αθήνα, βρίσκεται πολύ κοντά στη λύση της αντιπαροχής (συνεδρ. Κ.Σ. 19-4-1992).

Ο Σύλλογος συμμετείχε στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ασπροποτάμου που έγινε στις 8-8-1991 στο χωριό Παχτούρι, όπως επίσης και σ' αυτό που έγινε στις 8-8-1992 στη Νεράιδα.

Η Γ.Σ. στις 31-10-1993 - Το νέο Δ.Σ. 

Στις 31 του Οκτωβρίου 1993, κλήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν το νέο Δ.Σ. για την επόμενη διετία. Με πρωτοβουλία της συμβούλου που πλειοψήφησε Θεοδοσίας Πάνου, συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος :  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: ΠΑΝΟΥ Θεοδοσία

Γεν. Γραμματέας: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Ελένη

Ταμίας: ΠΑΦΙΛΗΣ Δημήτρης

Μέλη: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Γιάννης - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γιώργος - ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Θανάσης

Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ., αποφάσισε τον ορισμό της Γραμματέα ως υπεύθυνης του χορευτικού τμήματος. Έστειλε επιστολές στη Σ.Ε. τού "Γλαβά"  καθώς και στο δάσκαλο του χορευτικού, ότι τους περιβάλλει με εμπιστοσύνη και τους καλεί να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο, όπως μέχρι τώρα. Ακόμα τη μετάβαση στα Γιάννενα της Αντιπροέδρου και της Γραμματέα, "για να εκφέρουν την άποψή τους και να βοηθήσουν στην πιστότερη κατασκευή  των ήδη παραγγελθέντων από το προηγούμενο Δ.Σ. στολών, αφού μπορούσε να αναβληθεί η παράδοσή τους". Το Δ.Σ. στη συνέχεια, όπως φαίνεται και από τα πρακτικά των 18 συνεδριάσεών του, πήρε κάποιες αποφάσεις που είχαν αντίκτυπο σε εκδηλώσεις που είχαν καθιερωθεί από προηγούμενα Συμβούλια. Επήλθε διακοπή της συνεργασίας με το συγχωριανό μας χοροδιδάσκαλο Σπ. Νεραϊδιώτη, εξαιτίας διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αναστολή των μαθημάτων, μέχρι που προσλήφθηκε νέα δασκάλα χορού, κάτω από τις οδηγίες της οποίας το χορευτικό θα οδηγούνταν στον επόμενο ετήσιο χορό του Συλλόγου. Η Γ.Σ. που έγινε στις 6/2/1994 ενέκρινε τις ενέργειες του Δ.Σ. και το εξουσιοδότησε να αποφασίζει αυτό για τα θέματα του χορευτικού. Διαφωνίες υπήρξαν και μεταξύ του Δ.Σ. και της τριμελούς Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, κυρίως ως προς το περιεχόμενο της ύλης και της ανεξαρτησίας της Σ.Ε., με αποτέλεσμα η τελευταία να υποβάλει την παραίτησή της, ένα χρόνο μετά την τοποθέτησή της από το Συμβούλιο, σημειώνοντας στην επιστολή παραίτησης ότι θα βοηθούσε ουσιαστικά την όποια νέα Σ.Ε. ήθελε ορίσει το Δ.Σ. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20/12/1994, ελήφθη απόφαση αναστολής κυκλοφορίας του "ΓΛΑΒΑ" 

Εν τω μεταξύ στην έκτακτη Γ.Σ. που έγινε στις 2/6/1994 εγκρίθηκαν οι προτάσεις του Δ.Σ. για τη διάθεση ποσού για την περίφραξη των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ (συμμετείχε και η Κοινότητα) και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διαχείρισης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Στη συνεδρίαση της 10/11/1994 παραιτήθηκε το μέλος του Δ.Σ. Αθανάσιος Χρηστάκης και τη θέση του κατέλαβε ο Πέτρος Συγίζης. Σε άλλη συνεδρίαση παραίτηση υπέβαλε για προσωπικούς λόγους ο Γιώργος Οικονόμου και τη θέση του στο Δ.Σ., κατέλαβε ο Χρήστος Παφίλης.

Με αποφάσεις του Δ.Σ., έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις (βλ. αναφορά μου στο εισαγωγικό). Με άλλες αποφάσεις του, το Δ.Σ. έκρινε ότι δε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για λόγους οικονομικούς ο καθιερωμένος ετήσιος χορός του Συλλόγου  για το 1995, ούτε οι εκδηλώσεις το καλοκαίρι στο χωριό για το ίδιο έτος, με το σκεπτικό ότι έχει συσταθεί Πνευματικό Κέντρο, οπότε τις όποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό θα πρέπει να τις αναλάβει αυτό. 

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δ.Σ., αποφάσισε τη διενέργεια αρχαιρεσιών για τις 12 Νοεμβρίου του 1995, ημερομηνία κατά την οποία η Γ.Σ., λόγω δυστοκίας εκλογής νέου Δ.Σ, παρέτεινε ομόφωνα την θητεία του για ένα εξάμηνο. 

Οι αρχαιρεσίες της 26ης Μαΐου 1996 

και το νέο Δ.Σ.

Οι αρχαιρεσίες που έγιναν στο Σύλλογο στις 26-5-1996 (πρόεδρος Γ.Σ. Λ. Ζάχος, Γραμμ. Χρ. Μαντέλλος) ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: 

Πρόεδρος : ΖΑΧΟΣ Λάμπρος

Αντιπρόεδρος: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Νίκος

Γραμματέας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Χρήστος Νικ.

Ειδ. Γραμματέας: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Παύλος

Ταμίας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Πέτρος

Μέλη: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κώστας Π. - ΓΩΓΟΣ Κώστας Δ. 

Για την Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Βασίλης - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος - ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος Δ.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, ορίστηκε η σύνθεση των ακόλουθων  επιτροπών, για τη συνδρομή του έργου του: 

Επιτροπή Τύπου (για το περιοδικό "Γλαβάς"): Μαντέλλος Χρήστος ως υπεύθυνος και μέλη οι Μαντέλλος Θωμάς, Μπασιούκας Μάρκος.

Επιτροπή χορευτικού και αθλητισμού: Μαντέλλος Βασίλης, Αθανασιάδης Γιώργος, Καρακώστας Χρ. Κ.

Επιτροπή ταμείου αλληλοβοήθειας: Καρακώστας Παν., Μπασιούκας Κων., Μαντέλλος Δημ. Γ.

Αν και δεν είναι επί του παρόντος, αλλά επειδή συνέπεσε χρονικά, σημειώνουμε εδώ τη σημαντική συμφωνία που υπογράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου1997, ανάμεσα στον τότε Πρόεδρο της Κοινότητας Νεράιδας Χρήστο Βλαχογιάννη και της Τεχνικής Εταιρείας "ΞΥΔΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε.", για την ανέγερση πολυκατοικίας επί του οικοπέδου, στο Ν. Κόσμο Αττικής, ιδιοκτησίας Κοινότητας. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να "ανεγείρει με δαπάνες της, με επιμέλειά της και με δική της ευθύνη, πολυόροφη οικοδομή, η οποία θ' αποτελείται από το υπόγειο, την πιλοτή-ισόγειο, από τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο , πέμπτο όροφο και από το δώμα". Η αναφορά γίνεται και για έναν ακόμα λόγο, ότι πολλά απ' τα Δ.Σ. που πέρασαν απ' το Σύλλογο είχαν θέσει το θέμα της αξιοποίησης του οικοπέδου και πίεσαν τους κοινοτάρχες προς την κατεύθυνση της λύσης της αντιπαροχής.

Κατά τη διετή θητεία του το Δ.Σ., πραγματοποίησε όλες τις καθιερωμένες εκδηλώσεις (βλ. αναφορά στο εισαγωγικό). Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν η επανακυκλοφορία του περιοδικού "ΓΛΑΒΑΣ", η βράβευση των βασικών, επί δεκαετία, συντελεστών του περιοδικού Χρήστου Μαντέλλου, Κώστα Χρηστάκη και Θωμά Μαντέλλου, ως και του μόνιμου τότε ανταποκριτή στην Ορεινή πατρίδα Γιώργου Οικονόμου, η επανεκκίνηση του χορευτικού, η στέγαση των γραφείων του Συλλόγου στη Χερσικράτους 20, (στου Ζωγράφου), σε ειδικό χώρο, που παραχώρησε, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου, ο φίλος του Συλλόγου Κώστας Ράμμος και μια ξεχωριστή-ιστορική εκδρομή που πραγματοποίησε στις 17-18/5/1997, στον Τρύφο Ξηρομέρου,  όπου έγινε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Τρυφιατών και της Κοινότητας Τρύφου. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής έγινε αδελφοποίηση των δύο Συλλόγων. Κίνηση η οποία δεν είχε τυχαίο χαρακτήρα. Ξεκίνησε στο όνομα μιας παράδοσης που ήθελε το πρώτο καραβάνι των προγόνων μας (με γενάρχη το Συγίζη), να ξεκινά από το Γούστρι (παλιά ονομασία του "Βούστρι", σημερινού συνοικισμού του χωριού Τρύφος) και να εγκαθίσταται στη Νεράιδα, που τότε ονομαζόταν Γρεβενοσέλι. 

Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 11-5-1997, ψηφίστηκε ο απολογισμός, αποφασίστηκε (μετά από πρόταση του Δ.Σ.) η κατασκευή πέτρινης παραδοσιακής βρύσης στο Γλαβά, στη μνήμη του πάτερ Κοσμά του Αιτωλού, που σύμφωνα με την παράδοση στάθηκε να ξεκουραστεί και ήπιε νερό απ' την πηγή (υπήρξε και οικονομική συμβολή του Αρτινού Συνδέσμος Νεράιδας), καθώς επίσης και η μεταφορά της εικόνας της Αγ. Κυριακής στο ομώνυμο εκκλησάκι, στα Τουρκοβούνια  (έκτοτε γίνεται εκεί η γιορτή στη μνήμη της Αγ. Κυριακής).

Μετά από πρόταση του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γεν. Συνέλευση στις 16/11/1997, με μοναδικό θέμα τη στάση που θα τηρήσει ο Σύλλογος, στην απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου Νεράιδας, βάσει της οποίας υπογράφηκε συμφωνία με την εταιρεία ΑΕΓΕΚ, για την κατασκευή φράγματος στο Γρεβενίτη. Απόφαση στην οποία αντιτάχθηκε όχι μόνο το σύνολο των μελών του Συλλόγου, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων. Η καθολική σχεδόν αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα την επανεξέταση του θέματος από το Κοιν. Συμβούλιο και την ακύρωση της πρώτης απόφασής του με μεταγενέστερη. 

Η τακτική Γ.Σ. στις  17-5-1998  

Στην τακτική Γεν. Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17-5-1998 (Πρόεδρος Γ.Σ. Χρήστος Μαντέλλος - Γραμματέας Βασίλης Μαντέλλος), ψηφίστηκε ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., εγκρίθηκε ποσό υπέρβασης του έργου "κατασκευή βρύσης για τον πάτερ Κοσμά στο Γλαβά", αλλά άκαρπες έμειναν οι προσπάθειες εξεύρεσης υποψηφίων και έτσι η Γ.Σ. όρισε 7μελή προσωρινή επιτροπή, με αρμοδιότητες ενός Δ.Σ., με την εντολή να οδηγήσει το Σύλλογο σε εκλογές μετά από ένα εξάμηνο. Η Επιτροπή αυτή αποτελείτο από τους:

ΖΑΧΟ Λάμπρο -  ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ Μάκη -  ΓΙΑΝΝΕΛΟ Νίκο - Πάνο -  ΝΤΙΝΟ Γιάννη -  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Γιώργο -  και ΣΥΓΙΖΗ Πέτρο. 

Η έκτακτη Γ.Σ. στις 22-11-1998 

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 22-11-1998 (Πρόεδρος Γ.Σ. Μάρκος Μπασιούκας - Γραμμ. Γιώργος Π. Καρακώστας), εκλέχτηκε το 7μελές Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : ΧΗΤΑΣ Γεράσιμος

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Χαράλαμπος

Γραμματέας : ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Βασίλης

Ταμίας : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Πέτρος

Ειδ. Γραμματέας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Παναγιώτης

Μέλη: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ελ. Νίκος - ΖΑΧΟΣ Φώτης

Για την Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι ΝΤΙΝΟΣ Γιάννης - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Φάνης - ΖΑΧΟΣ Κώστας

Πέραν των καθιερωμένων εκδηλώσεων θεωρώ πως αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου για προσέγγιση των πολιτιστικών συλλόγων των χωριών της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας (η Δ.Κ.Ν, ως γνωστό είχε συσταθεί με το λεγόμενο νόμο Καποδίστρια και απαρτιζόταν από τα χωριά Νεράιδα, Κορυφή, Λαφίνα, Αετό, Αρματωλικό και Παχτούρι), η επιχορήγηση στο Σύλλογο από το Υπ. Εθν. Οικονομίας, μετά από ενέργειες του Δ.Σ. με ένα σημαντικό ποσό για τις ανάγκες του Συλλόγου. 

2-7-2000, ο Σύλλογος αποκτά ιδιόκτητη στέγη


Θα σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών, μετά από 35 χρόνια ζωής, απόκτησε δική του στέγη, στην οδό Πανταζή (και Σουλιωτών), στο Ν. Κόσμο. Η αίθουσα ήταν προσφορά της οικογένειας του κ. Ξυδιά, στο ισόγειο της πολυκατοικίας που κατασκεύασε η τεχνική εταιρεία του, επί του οικοπέδου κυριότητας Κοινότητας Νεράιδας, το οποίο είχε δοθεί ως αντιπαροχή με απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου. 

Η 2α Ιουλίου 2000, αποτελεί ιστορική ημερομηνία για το Σύλλογο Νεραϊδιωτών, η δε Γεν. Συνέλευση που ακολούθησε του αγιασμού της αίθουσας, έμελλε να είναι η πρώτη σε ιδιόκτητο χώρο.

Στη Γ.Σ. αυτή εγκρίθηκε ανάλογο ποσό για τον εξοπλισμό της αίθουσας και άλλο ποσό για την ανακαίνιση του ξενώνα της Κοινότητας στο χωριό, όπως επίσης εγκρίθηκε και ποσό για την κατασκευή παιδικής χαράς στο προαύλιο του Σχολείου. Ακόμα θα πρέπει να αναφερθεί και η εκδήλωση που έγινε στο χωριό στις 29-7-2000, όπου το Δ.Σ. του Συλλόγου τίμησε την οικογένεια του κ. Ξυδιά, με την παράδοση στον εκπρόσωπό της Κώστα Ξυδιά, από τον Πρόεδρο Γεράσιμο Χήτα, αναμνηστικής πλακέτας, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της σημαντικής συνδρομής της οικογένειας στο Σύλλογο και τους σκοπούς του.

Η τακτική Γ.Σ. της 12-11-2000 και το νέο Δ.Σ

Στην τελευταία συνεδρίαση της διετούς θητείας του, το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, όρισε την 12 Νοεμβρίου 2000, ως ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.. Οι εργασίες της Συνέλευσης αυτής ολοκληρώθηκαν με την υπερψήφιση του διοικ. και οικονομικού απολογισμού, την απόφαση για αύξηση της ετήσιας συνδρομής (σε 3000 δρχ) και με τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.. Το νεοεκλεγέν Συμβούλιο, στην πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος :  ΧΗΤΑΣ Γεράσιμος

Αντιπρόεδρος:  ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νίκος

Γραμματέας: ΝΤΙΝΟΣ Χρήστος

Ταμίας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Πέτρος

Μέλη: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ελ. Νίκος, ΖΑΧΟΣ Κώστας, ΣΥΓΙΖΗΣ Πέτρος

Για την Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Γ. Δημήτρης, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Φάνης, ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Π. Κώστας

Επίσης ορίστηκε νέα τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους ΜΑΝΤΕΛΛΟ Γ. Δημήτρη, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Παναγ., ΝΤΙΝΟ Γιάννη, για τη διαχείριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Πραγματοποιήθηκαν από το Δ.Σ. όλες οι καθιερωμένες εκδηλώσεις, εκτός της εκδήλωσης που τελείται κάθε χρόνο στη μνήμη της Αγίας Κυριακής, στο ομώνυμο εκκλησάκι στα Τουρκοβούνια. Άλλες ενέργειες του Δ.Σ. ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας (Δ.Κ.Ν) που επιδίωξε και πέτυχε το Δ.Σ., στα τέλη του Ιανουαρίου 2001, στην οποία συζητήθηκαν θέματα της Κοινότητας και του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ν ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα έργα που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν στα χωριά της Δ.Κ.,  (χωριό έδρα κοινότητας,   νερό, δρόμος, κομμάτι εθνικής οδού σκάλα Κορλίγκα-Αγ. Κυριακή, κομμάτι Φράγμα Μεσοχώρας-Αγ. Κυριακή, σχετικά με επιδοτήσεις απ' το πρόγραμμα leader III κ.α.).

Με την απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του, να συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου, το Δ.Σ. έκλεισε τη διετή θητεία του. 

Η Γ.Σ. της  15ης Δεκεμβρίου 2002

Η Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2002 (Πρόεδρος Χρ. Μαντέλλος, Γραμματέας Θωμάς Μαντέλλος) ενέκρινε τον απολογισμό, έκανε δεκτή πρόταση του Δ.Σ. για αύξηση της ετήσιας συνδρομής των μελών και προχώρησε στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Να σημειωθεί εδώ ότι στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, ο Θωμάς Μαντέλλος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Σ.Ε του περιοδικού "ο Γλαβάς της Νεράιδας", για προσωπικούς λόγους.

Το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών έφερε στο Δ.Σ., τα παρακάτω 7 μέλη, τα οποία στις 15-12-2002 συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Συλλόγου και συγκροτήθηκαν σε Σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:  ΖΑΧΟΣ Φώτης

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Γραμματέας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Μερόπη

Ταμίας: ΝΤΙΝΟΣ Χρήστος

Μέλη: ΓΩΓΟΣ Γιώργος - ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Π. Κώστας - ΧΗΤΑΣ Γεράσιμος

Υπογράφτηκε μεταξύ των Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία του νέου Δ.Σ. και των αντίστοιχων του απερχομένου Δ.Σ., πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στις 23 Ιανουαρίου 2003, της χρηματικής διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του πραγματοποίησε όλες τις καθιερωμένες εκδηλώσεις. Πέραν αυτών έστειλε ευχετήριες κάρτες στα μέλη του Συλλόγου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2003 στην αίθουσα του Συλλόγου, όρισε τη Σ.Ε. του περιοδικού (Χρήστος Μαντέλλος - Δημήτρης Μαντέλλος - Χρήστος Ντίνος), καθόρισε την ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο σε 5 ευρώ, παραχώρησε τις παραδοσιακές στολές (8 ανδρικές και 5 γυναικείες, ιδιοκτησίας του Συλλόγου, οι οποίες φυλάσσονταν στο Κοινοτικό Γραφείο στο χωριό), στον Αρτινό Σύνδεσμο Νεράιδας, για τις ανάγκες του χορευτικού, με τον όρο να επιστραφούν στην πρώτη ζήτηση, προσέφερε δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα στα παιδιά που ξεχειμωνιάζουν στη Νεράιδα, οργάνωσε αιμοδοσία, έκανε προβολή εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανέβασε παιδική θεατρική παράσταση με το έργο "Λυσιστράτη", με πρωτοβουλία και επιμέλεια της Αντιπροέδρου Βάγιας Καρακώστα. Η παράσταση βασίστηκε σε μια διασκευή για παιδιά της συγγραφέα Σοφίας Ζαραμπούκα. Επίσης συνέχισε, παρά τις οικονομικές δυσκολίες την απρόσκοπτη κυκλοφορία του περιοδικού "Γλαβάς".

Στις 25 - 1- 2004, συγκάλεσε τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμού του πρώτου χρόνου της θητείας του και την ίδια μέρα έκοψε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το έτος 2004. Στο χωριό το καλοκαίρι έκανε προβολές ψυχαγωγικού χαρακτήρα για μικρούς και μεγάλους, προέβη, με έξοδα  του Συλλόγου, στον καθαρισμό της πλατείας του χωριού. Ευχάριστη έκπληξη και η εμφάνιση νέων του χωριού με τις παραδοσιακές στολές του Συλλόγου τη δεύτερη μέρα του πανηγυριού, στις 27 Ιουλίου 2004.

Στην τελευταία συνεδρίαση της διετούς θητείας του, το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 14-11-2004, με θέματα διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 Η Γ.Σ. στις 14-11-2004                  

Η προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου 2004 Γενική Συνέλευση, που συνήλθε στην αίθουσα του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης,  οικονομικός και διοικητικός απολογισμός και διενέργεια αρχαιρεσιών, ενέκρινε τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ., αλλά δε μπόρεσε να αναδείξει νέο ΔΣ., γιατί δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες. Έτσι εξαιτίας αυτής της δυστοκίας, η Γ.Σ. πρότεινε στο απερχόμενο Δ.Σ., να παραμείνει στη θέση του και να οδηγήσει το Σύλλογο άμεσα σε νέες αρχαιρεσίες και πάντως πριν το νέο έτος, αφού εν τω μεταξύ απευθυνθεί με ανακοίνωση-κάλεσμα προς όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους. 

Η έκτακτη Γ.Σ. τελικά πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2004, με μοναδικό θέμα "Αρχαιρεσίες". Η Συνέλευση αυτή έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας καθόσον ήταν και η μαζικότερη των τελευταίων χρόνων και στη σύνθεσή της είχε πολλούς νέους. Πρόεδρος ψηφίστηκε η Ειρήνη Χαρ. Καρακώστα, ως το νεαρότερο πρόσωπο που συμμετείχε σε εργασίες Γ.Σ. και Γραμματέας ο Κώστας Δ. Ζαρονίκος. Το Δ.Σ. που προέκυψε απ' τις αρχαιρεσίες αυτές συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος :  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Αντιπρόεδρος: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν. Γιώργος

Γραμματέας : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Μερόπη

Ταμίας : ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. Άκης

Μέλη : ΖΑΧΟΣ Φώτης - ΓΩΓΟΥ Κατερίνα - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ειρήνη

Για την Ε.Ε.  εκλέχτηκαν οι ΖΑΧΟΣ Λάμπρος-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Εύη- ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Π. Κώστας

Με την εκλογή του το Δ.Σ. δραστηριοποιήθηκε άμεσα για την έκδοση του ημερολογίου 2005, την αποστολή ευχετήριων καρτών και δωρεάν ημερολογίων στους χειμωνιάτες, όπως και αποστολή δώρων στα παιδιά του χωριού (κίνηση που επαναλήφθηκε και για τις εορτές του Πάσχα). Παρά την πίεση του χρόνου, επαναδραστηριοποιήθηκε το χορευτικό το οποίο έκανε και καλή εμφάνιση στις 30 Ιανουαρίου 2005, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην καθιερωμένη εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι πάγιες εκδηλώσεις (βλ. εισαγωγικό). Ακόμα η παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου παρουσίασε τη μουσικοθεατρική παράσταση "τα παιδιά όλου του κόσμου" και διατέθηκαν οι παραδοσιακές στολές σε όσους χωριανούς ήθελαν να τις φορέσουν για να δοθεί έτσι κι ένα ιδιαίτερο χρώμα στο πανηγύρι (27 Ιουλίου, στα "Κάγκελα"). Κανονικά συνεχίστηκε η κυκλοφορία του "Γλαβά".

Στις 20 Νοεμβρίου 2005, έγινε η ετήσια τακτική συνέλευση, κατά την οποία το Δ.Σ. κατέθεσε τα ως άνω πεπραγμένα του πρώτου έτους της θητείας του, τα οποία και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ.

Κατά το δεύτερο έτος της θητείας του το Δ.Σ. πραγματοποίησε, εκτός των καθιερωμένων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στην Αθήνα και σειρά εκδηλώσεων το καλοκαίρι στο χωριό, όπως λαχειοφόρο αγορά για τους σκοπούς του, διάθεση των παραδοσιακών στολών του για το πανηγύρι, ζωγραφική για τα παιδιά. Ο καθιερωμένος ποδοσφαιρικός αγώνας Γερουσία-Νεολαία, ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Κώστα Π. Μπασιούκα, προπονητή επί σειρά ετών της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού μας (ΑΕΝ) και ενός χωριανού με τεράστια προσφορά στη δράση του Συλλόγου, αλλά και στα πράγματα της Κοινότητας. Ακόμα να σημειωθεί η καλοκαιρινή, στο χωριό, συνεργασία με το λαογραφικό Όμιλο "τα Τζουμέρκα", στα πλαίσια της οποίας ο χωριανός μας χοροδιδάσκαλος Σπ. Νεραϊδιώτης έκανε μαθήματα χορού στα παιδιά, τα οποία μέσα σε λίγες μέρες ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, παρουσίασαν χορευτικό σύνολο και χάρισαν όμορφες βραδιές στους χωριανούς. Τέλος υπήρξε σταθερή και απρόσκοπτη κυκλοφορία του "Γ" και μάλιστα με ικανοποιητική οικονομική στήριξη από τους συνδρομητές. 

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. και όρισε ημερομηνία πραγματοποίησής της την  5η-11-2006

Η Γ.Σ. στις 5-11-2006 και το νέο Δ.Σ.

Η Γ.Σ. που έγινε στις 5-11-2006 (Πρόεδρος Καρακώστας Παναγιώτης, Γραμματέας Ράνια Γώγου), ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στο Κ.Σ της Δ.Κ.Ν, που να υπενθυμίζει την υποχρέωση της Κοινότητας να κατασκευάσει τη βρύση στο Ρεματάκι στη μνήμη της Χαρίκλειας Γιαννέλου, η οποία ως γνωστό κατέλιπε με διαθήκη στην Κοινότητα, το ακίνητο, το οποίο (μετά τη συμφωνία για αντιπαροχή και την ανέγερση επ' αυτού πολυώροφης οικοδομής), της αποδίδει σήμερα ένα σημαντικό και σταθερό εισόδημα.

Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν αναδείχτηκε το νέο Δ.Σ, το οποίο στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2006, συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Βασίλης

Αντιπρόεδρος: ΠΑΦΙΛΗΣ Γιώργος

Γραμματέας: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Μερόπη

Ταμίας : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Μέλη : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Πηνελόπη - ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ Ερασμία - ΝΑΝΟΥ                           Ευφροσύνη

Για την Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι Καρακώστας Παναγιώτης - Ντίνος Γιάννης - Αθανασιάδης Ν. Γιώργος.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Δ.Σ. δραστηριοποιήθηκε προς εκτέλεση ορισμένων υποχρεώσεων του Συλλόγου που ήταν άμεσης προτεραιότητας. Ενίσχυσε την ασφάλεια της αίθουσας, τακτοποίησε οικονομικές υποχρεώσεις προς την εφορία, εκταμίευσε το ποσό που είχε εγκριθεί από το Υπ. Οικονομικών, προετοίμασε και πραγματοποίησε στις 17-12-2006, στην αίθουσα του Συλλόγου την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή, εξέδωσε το ημερολόγιο για το έτος 2007. Συνέχισε τη συμβολική χειρονομία με την αποστολή δωρεάν ημερολογίων και ευχετήριων καρτών στους χειμωνιάτες, όπως επίσης και την αποστολή δώρων στα παιδιά του χωριού, πραγματοποίησε τον καθιερωμένο ετήσιο χορό και έκοψε την ίδια βραδιά την πίτα του Συλλόγου, όπως και τη γιορτή στη μνήμη της Αγ. Κυριακής στις 15 Ιουλίου, στα τουρκοβούνια. Αποφάσισε για πρώτη φορά τη δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου, την τεχνική επιμέλεια της οποίας ανέλαβε κατ' αρχή το μέλος του Συλλόγου, συγχωριανός μας Στάθης Γ. Οικονόμου. Η κυκλοφορία του περιοδικού "Γλαβάς" συνεχίστηκε κανονικά με τη συντακτική Επιτροπή να αποτελείται από τους : Χρήστο Μαντέλλο, Δημήτρη Γ. Μαντέλλο, Χρήστο Ντίνο.

Το καλοκαίρι στο χωριό, πραγματοποιησε τον καθιερωμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Γερουσίας-Νεολαίας, διέθεσε τις παραδοσιακές στολές του Συλλόγου σε χωριανούς-ες, με στόχο να δοθεί ένα ιδιαίτερο χρώμα στο πανηγύρι,  διενήργησε λαχειοφόρο αγορά για τόνωση των οικονομικών και διεξήγαγε αγώνες δρόμου για τα παιδιά.  Σημειώνεται εδώ, ως ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, η θεατρική παράσταση, "ο αγαπητικός της βοσκοπούλας". Το έργο και τα σκηνικά επιμελήθηκε η ταμίας του Συλλόγου Β. Καρακώστα και το παρουσίασε, στην πλατεία του χωριού, ο για το λόγο αυτό σχηματισθείς θίασος, απαρτιζόμενος από χωριανούς-ες. Ακόμα πρέπει να αναφερθεί η δημιουργία χώρου αναψυχής, στον Αϊ-Θόδωρο, όπου έγινε περίφραξη του αύλειου χώρου, τοποθετήθηκε ξύλινο κιόσκι με παγκάκια και έγινε μεταφορά πόσιμου νερού με σωλήνες από την πηγή Ποτιστής. Ορίστηκε  δε για το τέλος Ιουλίου, το "ετήσιο νεραϊδιώτικο αντάμωμα", όπου θα γίνεται αρτοκλασία και θα ακολουθεί φαγοπότι και γλέντι. 

Η ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών που συνήλθε στις 18-11-2007 (Πρόεδρος Λ. ΖΑΧΟΣ, γραμματέας Ειρ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ), με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της θητείας του Δ.Σ., είχε ως θέματα ημερήσιας διάταξης το Διοικητικοοικονομικό Απολογισμό, συζήτηση για το περιοδικό και άλλες προτάσεις των μελών για το Σύλλογο και το χωριό. Μετά την ανάγνωση του απολογισμού από τον Πρόεδρο και τις επ' αυτού τοποθετήσεις πολλών μελών του Συλλόγου, έγινε ουσιώδης συζήτηση για το περιοδικό (έκφραση απόψεων για το περιεχόμενο της ύλης, για το δικαίωμα στη γνώμη των μελών της Σ.Ε., τη συνεργασία αυτής με το Δ.Σ., απόρριψη πρότασης να μην αποστέλλεται ο "Γ" σ' αυτούς που δεν έχουν πληρώσει) και για άλλα γενικής φύσεως θέματα για το Σύλλογο και το χωριό, επί των οποίων τοποθετήθηκαν πολλά μέλη. Απορρίφθηκε πρόταση να γίνεται Γ.Σ. του Συλλόγου το καλοκαίρι στο χωριό. Οι εργασίες της Γ.Σ.,  έληξαν με την υπερψήφιση του απολογισμού. 

Η Γ.Σ. στις 19-10-2008 και η δυστοκία εκλογής νέου  Δ.Σ. 

Στις 19 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου (Πρόεδρος Λ. Ζάχος, γραμμ. Ευστ. Β. Παφίλης), με θέματα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., συζήτηση για το περιοδικό "ΓΛΑΒΑΣ" και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Το διοικητικό απολογισμό για το έτος 2008, παρουσίασε ο απερχόμενος Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.  

Εκτός των βασικών και καθιερωμένων συν τω χρόνω εκδηλώσεων,  το Δ.Σ. προέβη και στις παρακάτω ενέργειες και δράσεις: 

Παιδικό πάρτυ στην αίθουσα του Συλλόγου. 

Τιμήθηκαν, τη βραδιά που έγινε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου, με ειδική πλακέτα τα μέλη που συγκρότησαν ένα από τα πρώτα Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση στην πλατεία του χωριού, με το έργο "Φωνάζει ο κλέφτης", που παρουσίασε η ερασιτεχνική ομάδα του Συλλόγου, με μεγάλη επιτυχία (400 θεατές είδαν την παράσταση). 

Έγινε η εκδήλωση "Το αντάμωμα" στο χώρο αναψυχής στον Αϊ-Θόδωρο. 

Η οργάνωση του ποδοσφαιρικού τουρνουά με τη συμμετοχή των ομάδων από όλα τα χωριά της Δ.Κ. Νεράιδας.  

Ομαλά συνεχίστηκε η κυκλοφορία του περιοδικού "ΓΛΑΒΑΣ". 

Ακόμα προέβη στις παρακάτω ενέργειες: τακτοποίησε όλες τις οικονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις του συλλόγου, έστειλε ευχετήριες κάρτες και δώρα στα παιδιά του χωριού, ως και δωρεάν ημερολόγια στους χειμωνιάτες, διέθεσε τις παραδοσιακές στολές σε χωριανούς που έδωσαν μια ξεχωριστή νότα στο πανηγύρι, τοποθέτησε καλάθια (ξύλινα) απορριμμάτων σε διάφορα σημεία στο χωριό. 

Ο Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συνεχίστηκαν με το κάλεσμα του Προέδρου να υποβληθούν υποψηφιότητες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή δεν υπήρξε ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού που απαιτεί το Καταστατικό (7), ομόφωνα η Γ.Σ., αφού πήρε τη σύμφωνη γνώμη των μελών του απερχόμενου Δ.Σ., παρέτεινε τη θητεία του για ακόμα 3 μήνες,  με την εντολή, μετά το πέρας του τριμήνου, να ορίσει καινούργια ημερομηνία αρχαιρεσιών. 

Η έκτακτη Γ.Σ. στις 30-11-2008

Το προσωρινό Δ.Σ., εντός της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας, συγκάλεσε  έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου, οπότε στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν αναδείχτηκε το νέο Δ.Σ., και την ίδια μέρα, στην πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Βασίλης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αντιπρόεδρος: Γιώργος ΠΑΦΙΛΗΣ

Γραμματέας: Μερόπη ΠΑΦΙΛΗ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Ταμίας: Βάγια ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλη: Πηνελόπη ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ - Παναγιώτης (Άκης) ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ - Ελευθέριος ΧΗΤΑΣ

Για τη Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Λάμπρος ΖΑΧΟΣ - Χρήστος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - Ιωάννης ΝΤΙΝΟΣ

Το Συμβούλιο αυτό, κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του (30-11-2008 μέχρι 5-12-2010), εκτός των βασικών και καθιερωμένων εκδηλώσεων, προέβη και σε άλλες δράσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι: 

Η βράβευση, με την απονομή ειδικής πλακέτας, του συγχωριανού μας χοροδιδάσκαλου Σπ. Νεραϊδιώτη για την ίδρυση και τις επιτυχίες του χορευτικού και γενικά την προσφορά του στη δημοτική παράδοση. 

Η απονομή ειδικής πλακέτας στο συγχωριανό μας Χρ. Δ. Καρακώστα για την πολυετή και πολύπλευρη προσφορά του στην ποδοσφαιρική ομάδα της Νεράιδας.

Η οργάνωση θεατρικών παραστάσεων. Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Συλλόγου, παρουσίασε στις 8-8-2009, το έργο "Της κακομοίρας" (ο γνωστός "Μπακαλόγατος"). Η παράσταση με καταπληκτικά σκηνικά και με πολλές ατάκες προσαρμοσμένες σε πρόσωπα και πράγματα της Νεράιδας, άρεσε πάρα πολύ και οι συντελεστές της καταχειροκροτήθηκαν από 400 και πλέον θεατές. Την ίδια επιτυχία είχε και την επόμενη χρονιά (Αύγουστος 2010), η παράσταση που έδωσε η θεατρική ομάδα, με το έργο "Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα". Σημειώνω ιδιαίτερα την καλή διάθεση του Νίκου Τζότζολου, ο οποίος έστησε μόνος του, (και τις δυο χρονιές), την εξέδρα όπου δόθηκαν οι παραστάσεις.

Το αντάμωμα στον Αη-Θόδωρο και η πραγματοποίηση του ποδοσφαιρικού τουρνουά με τη συμμετοχή των ομάδων από τα χωριά της περιοχής μας. 

Σημαντική η κίνηση (και θα αποδειχθεί πιο κάτω εκ του αποτελέσματος) να σταλεί στη Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας, ενόψει (τότε) της επερχόμενης νέας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, επιστολή για την εξεύρεση τρόπου "περάσματος" της κυριότητας των 3 ακινήτων της Κοινότητας στην κυριότητα του Συλλόγου.

Η παραίτηση του Γ. Παφίλη, η εισδοχή στο Δ.Σ. του αναπληρωματικού μέλους Π. Συγίζη, η αντικατάσταση του Άκη Μαντέλλου, η πρόσκληση προς το αναπληρωματικό μέλος Έρη Μπασιούκα και η μη αποδοχή της, λόγου φόρτου εργασίας της, σημειώνονται ως γεγονότα ήσσονος σημασίας, που άλλαξαν απλά τη σύνθεση του Δ.Σ. και δη προς το τέλος της θητείας του.

Η Γ.Σ.  στις 5-12-2010 και το νέο Δ.Σ.

Έτσι φτάνουμε στο έτος 2010. Στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εξελέγη το νέο Δ.Σ., το οποίο έμελλε να μείνει ως ένα από τα πιο ιστορικά Συμβούλια στην πορεία του Συλλόγου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Η Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου του 2010 (Πρόεδρος Λάμπρος ΖΑΧΟΣ, γραμματέας Θωμάς ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ), είχε ως ημερήσια διάταξη τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικο-οικονομικός απολογισμός 2. Περιοδικό "ΓΛΑΒΑΣ"-Διαμερίσματα Κοινότητας 3. Αρχαιρεσίες 4. Προτάσεις-θέσεις μελών για ζητήματα Συλλόγου και χωριού.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος και η Ταμίας παρουσίασαν το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό παρουσίαση του απερχόμενου Δ.Σ., τους οποίους και υπερψήφισε ομόφωνα η Γ.Σ..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ., διάβασε επιστολή του κοινοτικού συμβούλου Νεράιδας Βασίλη Μαντέλλου, με την οποία έκανε γνωστό στο Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου, την πρόθεση του Κοιν. Συμβουλίου Νεράιδας, να παραχωρήσει στο Σύλλογο, τα διαμερίσματα που είναι στην κυριότητα της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας, προτού αυτά πάρουν την "άγουσα" για το Δήμο Πύλης, το νέο φορέα στον οποίο, σύμφωνα με το μόλις τότε ψηφισθέντα αυτοδιοικητικό νόμο (το γνωστό "Καλλικράτη"), υπήχθη και η Δ.Κ. Νεράιδας. 

Ακολούθως διαβάστηκε η επιστολή που κατέθεσε στο Προεδρείο της Γ.Σ., ο επί 20ετία εκδότης του "ΓΛΑΒΑ" Χρήστος Μαντέλλος, με την οποία ενημερώνει το Σώμα, την αποχώρησή του από το περιοδικό, επειδή, όπως τονίζει στην επιστολή αποχώρησης, "θεωρώ πως μετά από 23 χρόνια συνεχούς παρουσίας μου στο περιοδικό του Συλλόγου, απ' τα οποία τα 20 ως εκδότης του, ήρθε το τέλος εποχής για μένα στο πόστο αυτό...". Σε άλλο σημείο της επιστολής ευχαριστεί τους συνεργάτες του που πέρασαν από τη Σ.Ε όλα αυτά τα χρόνια και ότι θα βρίσκεται στη διάθεση του εκάστοτε Δ.Σ. και των υπευθύνων της σύνταξης.

Οι εργασίες της Γ.Σ. συνεχίστηκαν με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.. Οι προσπάθειες του Προεδρείου και άλλων για τη συμπλήρωση  του απαραίτητου αριθμού υποψηφίων δεν απέδωσαν και έτσι το Σώμα αποφάσισε την παράταση της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. για ένα ακόμα 6μηνο (τη θέση των τριών παραιτηθέντων κατέλαβαν μετά και την απόφαση της Γ.Σ, οι ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Π. Γιώργος - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασιλική - ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ Χήστος).

Το Συμβούλιο αυτό τρεις μέρες αργότερα (8-12-2010), συνήλθε στα γραφεία του Συλλόγου, στην πρώτη του συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Βασίλης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αντιπρόεδρος: Πέτρος ΣΥΓΙΖΗΣ

Γραμματέας: Μερόπη ΠΑΦΙΛΗ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Ταμίας: Βάγια ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλη: Γιώργος Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - Βασιλική Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Χρήστος ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

Δύο μέρες μετά (10-12-2010), συνήλθε και πάλι σε έκτακτη συνεδρίαση, για να συζητήσει το σημαντικό θέμα της αποδοχής δωρεάς των τριών διαμερισμάτων εκ μέρους της π. Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας. Στη συνεδρίαση αυτή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς και εξουσιοδότησε, τον Πρόεδρο του συλλόγου Βασίλη ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, να υπογράψει κάθε τι σχετικό με την αποδοχή έγγραφο. 

Ήδη το απερχόμενο Κοιν. Συμβούλιο της υπό κατάργηση Δ.Κ. Νεράιδας, με Πρόεδρο τον Ηλία Καραγεώργο είχε πάρει απόφαση, λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία του και λίγο πριν παύσει να υφίσταται η Δ.Κ., να προβεί στη μεταβίβαση λόγω δωρεάς των διαμερισμάτων αυτών στο Σύλλογο Νεραϊδιωτών. Έπρεπε λοιπόν το Δ.Σ. να κινηθεί αστραπιαία και να εξοικονομήσει ένα ποσό, της τάξεως των 20,000 ευρώ περίπου, (έξοδα που απαιτούσε η μεταβίβαση λόγω δωρεάς), το αργότερο ως τις 30 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξης στις 31 Δεκεμβρίου, αφού από την επομένη 1-1-2011, θα έπαυε και τυπικά να υφίσταται η Δ.Κ. Νεράιδας. Εδώ θα πρέπει να τονίσω την αποφασιστικότητα που έδειξε η Ταμίας τότε του Συλλόγου Βάγια Καρακώστα, η οποία "εν μια νυκτί", κατόρθωσε και συγκέντρωσε το ποσό των 16.100 ευρώ, από τους χωριανούς με τους οποίους ήλθε σε επαφή. 

Στις 31-12-2010, στο συμβολαιογραφείο του συμπατριώτη μας Κώστα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ήταν όλα έτοιμα για την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης λόγω δωρεάς. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νεράιδας ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ από τη μια και ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ από την άλλη υπέγραψαν τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Έτσι τα τρία διαμερίσματα (2 στον πρώτο όροφο και 1 στον έκτο (ρετιρέ), της επί των οδών Πανταζή & Σουλιωτών, στο Ν. Κόσμο, πολυκατοικίας, περιήλθαν στην κυριότητα του Συλλόγου Νεραϊδιωτών.

Στη συνέχεια έγιναν όλες οι διαδικασίες που έπονται μιας πράξης μεταβίβασης λόγω δωρεάς ακινήτου (εφορία, μετεγγραφή κλπ). 

Το Συμβούλιο αυτό έμελλε να γίνει ένα από τα ιστορικά του Συλλόγου, αφού του έλαχε ο κλήρος, να φέρει σε πέρας ένα δύσκολο έργο και ο πρόεδρος Βασίλης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, που έθεσε την υπογραφή του με την οποία περιήλθαν τα ακίνητα στην κυριότητα του Συλλόγου, ένας από τους ιστορικούς προέδρους. Στη συνεδρίαση της 16ης-1-2011, το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τη διεκπεραίωση θεμάτων που προέκυψαν απ' την απόκτηση των ακινήτων (μισθωτήρια συμβόλαια, ενοίκια, επισκευές, διαχείριση κλπ). Όρισε έκτακτη Γ.Σ. στις 20/2/2011.

Στην τελευταία δε συνεδρίασή του (19-1-2011), έκανε ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους προς τους χωριανούς που με διάφορα ποσά είχαν συνδράμει στα έξοδα μεταβίβασης των ακινήτων, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων αφενός, αλλά και των εξόδων που ήθελαν προκύψει (πληρωμές εφορία, επισκευές, ΕΝΦΙΑ κλπ). 

Η ιστορική Γ. Σ. της 20ης Φεβρουαρίου 2011 

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20 του Φεβρουαρίου 2011, έμελλε να είναι ιστορική για το Σύλλογο. Και την ονομάζω έτσι, γιατί κατά τη διάρκεια των εργασιών της, εκτός της ευφορίας όλων για το "πέρασμα" των ακινήτων από την Κοινότητα στο Σύλλογο, υπήρξαν στιγμές λίαν συγκινητικές, με τις αναφορές αφενός στη στάση του ανώνυμου νεραϊδιώτη, που ανταποκρίθηκε θετικά όταν του ζητήθηκε η συνδρομή και αφετέρου στις επιλογές των κοινοτικών εκπροσώπων. οι αποφάσεις των οποίων έπαιξαν το πιο σημαντικό ρόλο στην ευτυχή κατάληξη του ζητήματος αυτού. 

Οι εργασίες της Γ.Σ. (πρόεδρος Λάμπρος ΖΑΧΟΣ, γραμμ. Θωμάς ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ), άρχισαν με το σύντομο χαιρετισμό του απερχόμενου προέδρου Βασίλη Αθανασιάδη, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ και όσους τον στήριξαν, αποσπώντας το ισχυρό χειροκρότημα της Συνέλευσης για το πράγματι γόνιμο έργο του κατά την τετραετία (δύο θητείες του) που πέρασε. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλλόγου, απένειμε ειδική πλακέτα, στον Πρόεδρο της Διευρ. Κοινότητας Νεράιδας Ηλία Καραγιώργο, για τη σημαντική συμβολή του (ήταν αυτός που εισηγήθηκε το θέμα) στη λήψη της απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου, για τη μεταβίβαση των διαμερισμάτων στο Σύλλογο Νεραϊδιωτών. Μετά από πρόταση του Δ.Σ., η Γεν. Συνέλευση, με ομόφωνη απόφασή της, έχρισε τον Ηλία Καραγιώργο επίτιμο μέλος του Συλλόγου.

Ακόμα για τη σημαντική συμβολή του στην ίδια υπόθεση, το Δ.Σ. ευχαρίστησε το μέλος του Συλλόγου και κοινοτικό σύμβουλο της ΔΚ Νεράιδας Βασίλη Μαντέλλο και του επέδωσε ένα δώρο συμβολικού χαρακτήρα. 

Για την ίδια υπόθεση, η Γεν. Συνέλευση εξήρε τη θετική στάση όλων των μελών του Κοιν. Συμβουλίου της τ. Δ.Κ. Νεράιδας. 

Ενδιαφέρουσα και συγκινητική σε πολλά σημεία, ήταν η ομιλία σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση, της ταμία του Συλλόγου Βάγιας Καρακώστα, που απηχούσε τις θέσεις του απερχόμενου Δ.Σ. για το Σύλλογο και το χωριό, και ειδικότερα για το κυρίαρχο θέμα εκείνων των ημερών, το γεγονός της  μεταβίβασης λόγω δωρεάς, εκ μέρους της Δ.Κ. Νεράιδας στο Σύλλογο Νεραϊδιωτών, των διαμερισμάτων που προήλθαν από την αξιοποίηση του ακινήτου που άφησε στο χωριό της, με την ιδιόχειρη διαθήκη της,  η αείμνηστη συγχωριανή μας Χαρίκλεια Γιαννέλου. Αξίζει να μεταφέρουμε εδώ μερικά σημεία της ομιλίας εκείνης που αναφέρονται στα σημαντικότερα γεγονότα που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν της υπογραφής της πράξης, βάσει της οποίας περιήλθαν και τυπικά στη σύλλογο νεραϊδιωτών τα διαμερίσματα αυτά. 

"... «Αγαπητοί χωριανοί,
Σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας και σας ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία..."

«... Είναι σε όλους γνωστό, πως η Χαρίκλεια κληροδότησε στο χωριό μας, με διαθήκη της το 1942, ένα οικόπεδο. Η διαθέτις εκφράζει την αγάπη της για τη Νεράιδα με λόγια απλά, τα οποία και καταγράφει στη διαθήκη της: «Αφήνω το σπίτι μου, στο χωριό που γεννήθηκα, τη Νεράιδα Τρικάλων", αναφέρει χαρακτηριστικά στη χειρόγραφη διαθήκη της. Είναι βέβαια το αγαπημένο σε όλους μας χωριό, ο τόπος μας. Και επειδή από την ιστορία του τόπου μας (με την ευρεία έννοια), ποτέ δεν λείπουν τα «ζιζάνια», εμφανίστηκαν οι γνωστοί σε όλους καταπατητές, οι οποίοι προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τη δωρεά της συγχωριανής μας!                Η ιστορία είναι γνωστή, καθώς και οι πρωταγωνιστές της και νομίζω δε χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Θεωρούμε όμως χρέος να αναφέρουμε τον αείμνηστο συγχωριανό μας Γιώργο Καραγκούνη που εντόπισε την προσπάθεια του οικοπεδοφάγου και έτσι αποσοβήθηκε η  οικειοποίηση. Στη συνέχεια η ομιλήτρια αναφέρθηκε στις ενέργειες του Συλλόγου να περιέλθει σ΄αυtόν και επομένως να παραμείνει στο «χωρίον Νεράιδα», το κληροδότημα, όπως ακριβώς επιθυμούσε και το όριζε ρητά στη διαθήκη της η αείμνηστη συγχωριανή μας, έκανε αναφορά στον τ. Πρόεδρο της π. ΔΚ Νεράιδας Ηλία Καραγιώργο, «που τόλμησε κι «πέρασε» το σωστό που χρόνια προσδοκούσαν οι χωριανοί μας και «ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ» η αείμνηστη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ», δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για τις δικές του ενέργειες το συγχωριανό μας π. Κοινοτικό Σύμβουλο Βασ. Μαντέλλο και ακόμα όλα τα μέλη του Κ.Σ. της ΔΚ Νεράιδας για τη θετική στάση τους, στηλίτευσε τη συμπεριφορά κάποιων, δικών μας ανθρώπων, ελαχίστων, που με τις παράλογες παρεμβάσεις τους λίγο έλειψε να τα τινάξουν όλα στον αέρα, περιέγραψε την αγωνιώδη και περιπετειώδη προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και τέλος έκανε αναφορά στη συγκινητική πράγματι ανταπόκριση χωριανών μας στο κάλεσμα του Δ.Σ. για εξεύρεση άμεσα ενός σημαντικού ποσού (της τάξεως των 20.000 ευρώ) που χρειάστηκε για την αίσια έκβαση της υπόθεσης. «... Ζητήθηκε επιπλέον η εθελοντική οικονομική ενίσχυση από χωριανούς, όσους τη συγκεκριμένη στιγμή μπορούσαμε να βρούμε. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική! Όλοι το είδαν θετικά και ήθελαν να βοηθήσουν. Τελικά τα καταφέραμε! Το ποσό συγκεντρώθηκε. Η εκτίμησή μας είναι πως αν υπήρχε χρόνος να αναζητήσουμε και να ζητήσουμε συνδρομή κι από άλλους χωριανούς δεν θα υπήρχε από κανέναν άρνηση συμμετοχής στο σημαντικό αυτό εγχείρημα...».

Καταλήγοντας η ομιλήτρια είπε: «...Το βλέμμα μας θα είναι συνεχώς στραμμένο στο χωριό μας. Γιατί είναι κοινή θέση όλων μας στο ΔΣ και θα πρέπει να είναι και όλων των Δ.Σ. στο μέλλον, ότι τα έσοδα, πέραν των όποιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων του συλλόγου, θα αποτελούν σημαντικό βοήθημα στις δράσεις μας για έργα προς το συμφέρον του χωριού μας, της Νεράιδας!!!

"... Ευχαριστούμε όλους όσοι μας στήριξαν ηθικά και ενεργά στην προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν την κρίσιμη στιγμή με σημαντικά χρηματικά ποσά και έτσι ανταπεξήλθαμε στα σημαντικά έξοδα που άμεσα απαιτούνταν. Και δε θα ήταν δίκαιο αν παραλείπαμε να αναφέρουμε και ένα πρόσωπο που έτρεχε, τρέχει και είμαστε βέβαιοι ότι πάντα θα είναι κοντά σε οποιοδήποτε Συμβούλιο, πρόθυμο να το βοηθήσει σε σημαντικά ζητήματα. 

Ευχαριστούμε το Χρήστο Μαντέλλο που ήταν συνέχεια δίπλα μας, βοηθώντας μας με την εμπειρία του και τις γνώσεις του.

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη προσοχή σας!».

Ο Ηλίας Καραγιώργος, ο μοναδικός Πρόεδρος της ΔΚ Νεράιδας, (η οποία την επομένη της υπογραφής της πράξης μεταβίβασης θα έδινε τα κλειδιά στο νέο φορέα που υπήχθη με το νέο νόμο), καταχειροκροτήθηκε από το σύνολο των παραβρισκομένων στη Συνέλευση, όταν εκλήθη από τον Πρόεδρο της  Γ.Σ. να πάρει το λόγο. Στη σύντομη ομιλία ευχαρίστησε  και ανταπέδωσε τα φίλια αισθήματα προς  το Δ.Σ. και όλους τους παρισταμένους στη Γ.Σ. και εξήγησε το λόγο που τον οδήγησε  να υποστηρίξει το αίτημα του Συλλόγου σταθερά και αμετάκλητα ώσπου να γίνει (και έγινε) πράξη. Η αποστροφή του λόγου του "η μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων στο Σύλλογο, ή θα λύσει πολλά προβλήματα, ή θα φέρει πολλές σκοτούρες. Είθε να συμβεί το πρώτο", έμεινε στη μνήμη όλων των παρισταμένων.

Η προσωπική μου εμπειρία, (ως μέλος και ως Πρόεδρος του πρώτου και του δεύτερου αντίστοιχα, μετά τη μεταβίβαση, Διοικ. Συμβουλίου), ήρθε σε εναρμόνιση (;) με το δεύτερο σκέλος της φράσης του. Και τούτο γιατί, με το που αναλάβαμε τη διαχείριση και γίναμε γνώστες των προβλημάτων (απλήρωτα ενοίκια, απλήρωτα κοινόχρηστα, επισκευές, συντήρηση διαμερισμάτων, αρνητική συμπεριφορά μισθωτή, δηλώσεις μισθώσεων στην εφορία, έκδοση πιστοποιητικών από μηχανικό, πληρωμές φόρου, ΕΝΦΙΑ που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν πληρωθεί κ.α.), η αγωνία μας για το αν θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε το χρέος του Συλλόγου προς τους χωριανούς έγκαιρα, όλο και μεγάλωνε. Απότοκος όλων των προβλημάτων αυτών ήταν να καθυστερήσει η αποπληρωμή του χρέους προς τα μέλη του πρώτου, αλλά και του δεύτερου, μετά την μεταβίβαση, Διοικητικού Συμβουλίου. 

Από όλους τους παρισταμένους επίσης καταχειροκροτήθηκε για τη δική του σημαντική συμβολή και ο συγχωριανός μας κοιν. σύμβουλος και μέλος του Συλλόγου Βασίλης Μαντέλλος, κατά το σύντομο χαιρετισμό του προς τη Γεν. Συνέλευση.

Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη του νέου Διοικ. Συμβουλίου, για τη διετία 2011-2013 οι παρακάτω:

Χρήστος Μαντέλλος - Βάγια Καρακώστα - Χρήστος Νεραϊδιώτης - Ζάχος Λάμπρος - Καρακώστα Μερόπη - Μαντέλλος Θωμάς - Μαντέλλος Δημήτρης.

Αναπληρωματικά μέλη: Αθανασιάδης Παύλος - Μαντέλλος Άκης - Μπασιούκας Μάρκος, Αλειφτήρας Νίκος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή : Γιαννέλος Νίκος - Καραγκούνης Χρήστος - Ντίνος Γιάννης

Στην πρώτη του συνεδρίαση (8-3-2011), το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

Πρόεδρος:                                      ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Αντιπρόεδρος:                               ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Θωμάς

Γραμματέας:                                   ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Μερόπη

Ταμίας:                                             ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Ειδ. Γραμμ. (διαχ. ακινήτων):      ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος

Υπ. Διασυλ. Σχέσεων:                    ΖΑΧΟΣ Λάμπρος

Σύνδεσμος με Τ.Α. :                       ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Δημήτρης

Το Δ.Σ. εκτός των καθιερωμένων και παγίων εκδηλώσεων προέβη και στις παρακάτω πράξεις ή έλαβε και τις παρακάτω αποφάσεις:

Μετά από έγκριση που έλαβε από το Δήμο Πύλης, ως απάντηση σε σχετικές προς το Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους αιτήσεις, προέβη σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο εσωτερικό του Σχολείου Νεράιδας (καθαρισμός από άχρηστα αντικείμενα, βάψιμο, κατασκευή μιας βιβλιοθήκης και μιας ντουλάπας). Τα έξοδα διατέθηκαν από το Σύλλογο. 

Στην κεντρική πλατεία στο χωριό, πραγματοποιήθηκε, με απόφαση του Δ.Σ., παγχωριανική συγκέντρωση ενημέρωσης γύρω από το θέμα της μεταβίβασης των ακινήτων της Κοινότητας στο Σύλλογο. Το Δ.Σ. κινούμενο από ευαισθησία και μόνο, χωρίς να το υποχρεώνει καταστατική διάταξη, θέλησε να ενημερώσει για το θέμα αυτό όλους τους χωριανούς, για να πληρωθεί και η εντολή της αείμνηστης χωριανής μας Χαρίκλειας Γιαννέλου, που όριζε ότι αφήνει την περιουσία της στο "χωρίον μου τη Νεράιδα Τρικάλων"..  

Ο π. Πρόεδρος του Συλλόγου Β. Αθανασιάδης ενημέρωσε για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της υπογραφής μεταβίβασης, ενώ η Πρόεδρος Βάγια Καρακώστα, ενημέρωσε διεξοδικά τους χωριανούς για το σημαντικό αυτό θέμα (βλ. παραπάνω). Επίσης έγινε ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατούσε στο σχολείο που θύμιζε αποθήκη, καθώς και την απόφαση του Συλλόγου να αποδοθεί με δικά του έξοδα στην Κοινότητα καθαρό και χρήσιμο για όποιες εκδηλώσεις. Ακόμα έγινε ενημέρωση στους χωριανούς για τη συζήτηση που είχε την προηγούμενη μέρα το Δ.Σ. του Συλλόγου και ο κοινοτικός εκπρόσωπος, με το Δήμαρχο Πύλης. 

Έγινε πλατιά συζήτηση, ακούστηκαν πολλές απόψεις χωριανών, και όλοι σχεδόν οι παραβρισκόμενοι στην πλατεία (περί τα 150 άτομα), πλην ελαχίστων, υπερψήφισαν  τα πεπραγμένα των Δ.Σ.

Για άλλη μια χρονιά η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων "η Αγ. Κυριακή", «κατάφερε» να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου (περί τα 450 άτομα) στην πλατεία του χωριού, όπου παρουσίασε το έργο των Αλέκου Σακελλάριου-Χρήστου Γιαννακόπουλου «ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ και ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ». Αλλά και η παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου μάζεψε κόσμο, παρουσιάζοντας την αριστοφανική κωμωδία "Πλούτος", σε διασκευή της Σοφίας Ζαραμπούκα και επιτυχημένες παρεμβάσεις της Νάντιας Μαντέλλου που επιμελήθηκε την παράσταση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Νίκος Τζότζολος έστησε μόνος του και αφιλοκερδώς την εξέδρα, για τις ανάγκες των δύο παραστάσεων. 

Να σημειωθεί ακόμα η απόφαση που πήρε το Δ.Σ. για ανασύσταση του χορευτικού, το οποίο κάτω από τις οδηγίες του συγχωριανού μας χοροδιδάσκαλου Σπύρο Νεραϊδιώτη, ήταν πανέτοιμο στις 5 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση "η πίτα του Ηπειρώτη" που έκανε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, στο ΣΕΦ.

Και το επόμενο έτος (2012), το Δ.Σ. κινήθηκε δραστήρια με πολλές εκδηλώσεις στο ενεργητικό του. Πριν αναφερθώ στις δραστηριότητες, θα πρέπει να σημειώσω την παραίτηση της Γραμματέα του Συλλόγου Μερόπης Καρακώστα, που για μια 10ετία δεν έλειψε από τη δράση του Συλλόγου. Συγκινητική η δήλωση παραίτησής της που αναγνώσθηκε στη Γ.Σ. και  οποία διευκρίνιζε ότι ο λόγος που  παραιτείται είναι η διαμονή της μακριά της έδρας του Συλλόγου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να  προσφέρει αυτό που θέλει στο Σύλλογο. Τη θέση της κατέλαβε ο εκ των αναπληρωματικών Κώστας Δ. Αλειφτήρας. Έγινε και μερική ανασύνθεση των πόστων στο Συμβούλιο, με το Χρήστο Μαντέλλο να μετακινείται στη θέση του Γραμματέα του Συλλόγου και τον Κώστα Αλειφτήρα να αναλαμβάνει το Ταμείο.

Για τη Σ.Ε. του περιοδικού του Συλλόγου «ο ΓΛΑΒΑΣ» της Νεράιδας, όρισε τους Δημ. Μαντέλλο, Χρήστο Νεραϊδιώτη, Χρήστο Ντίνο (υπεύθυνος ύλης), συνεπικουρούμενοι από το Χρήστο Μαντέλλο.

Οι πιο σημαντικές, εκτός των παγίων, εκδηλώσεις είναι η επιστολή προς το Δήμο Πύλης όπου επισημαίνεται η επικινδυνότητα του δρόμου Αγ. Κυριακής-Νεράιδας και η άσχημη κατάσταση του γεφυριού στο Γρεβενίτη (υπήρξε αντίδραση από το Δήμο Πύλης με θετικά αποτελέσματα). 

Διατέθηκε ποσό στην Κοινότητα, για τη διάνοιξη του δρόμου άνωθεν του Σχολείου που οδηγεί προς τον Αη-Θόδωρο.

Πανηγύρι, θεατρικές παραστάσεις, ποδοσφαιρικό τουρνουά, θρησκευτικές εκδηλώσεις και συνελεύσεις κατοίκων από τα πιο σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν και πρωτοστάτησε ο Σύλλογος. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, οι θεατρικές ομάδες του Συλλόγου ενθουσίασαν το κοινό με τις δύο παραστάσεις στην κεντρική πλατεία. "Μιας πεντάρας νιάτα" με μεγάλη επιτυχία από την θεατρική ομάδα των "μεγάλων" και "Όνειρο θερινής νυκτός" από την παιδική θεατρική ομάδα. Η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε και έγινε αναπαραγωγή αντιγράφων, με τα οποία ο Σύλλογος εφοδίασε όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν. 

Μέλη του χορευτικού μετέβησαν στις 10 Αυγούστου στο ιστορικό Κομμένο Άρτας, όπου έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του φασισμού. Ακόμα το χορευτικό με το όνομα του χωριού μας, πήρε μέρος στην εκδήλωση "Η Πίτα του Ηπειρώτη", που έγινε στο ΣΕΦ από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας.

Στο ποδοσφαιρικό τουρνουά που οργανώνεται υπό την αιγίδα των συλλόγων των χωριών που συμμετέχουν η ομάδα της Νεράιδας (Α.Ε.Ν.), στέφθηκε κυπελούχος, αφού στο καινούργιο γήπεδο του Αετού, κατενίκησε την αντίστοιχη της Λαφίνας με σκορ 6-0. Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή Θωμά Μαντέλλο που πέτυχαν το απόλυτο (σε 5 αγώνες, 5 νίκες).

Έγινε ανανέωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση της κυριότητας της ιστοσελίδας στην επωνυμία του Συλλόγου. και η έλαβε την επωνυμία τη οποία πέρασε πλέον στην κυριότητα του Συλλόγου. 

Η χρονιά του 2012, ήταν τελικά πιο δύσκολη απ' αυτή του 2011, για τα οικονομικά του συλλόγου και την αποπληρωμή του χρέους του προς τους χωριανούς. Λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, ήρθαν ανάποδα πολλά πράγματα (πληρωμές στην Εφορία, επισκευές, ΕΝΦΙΑx4, δυστροπία ενοικιαστή στην καταβολή μισθώματος, παράσταση δικηγόρου, έξοδα για βάψιμο, επισκευές αλουμινίων στα διαμερίσματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιφόνια, βεράντες, ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά) και οι δανειστές του) κι έτσι πήγε πίσω η αποπληρωμή 4 ακόμα δανειστών (απ' τους οποίους, όπως λέει ο απολογισμός του 2012, οι 3 ήταν μέλη του Δ.Σ.).

Η Γ. Σ. της 10ης Μαρτίου 2013 -Το νέο Δ. Σ.     

Στις 13 Μαρτίου του 2013, συγκλήθηκε η τακτική Γεν. Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης (Πρόεδρος ο Βασίλης Αθανασιάδης, Γραμματέας ο Χρήστος Νεραϊδιώτης):

   α. Διοικ & Οικον. απολογισμός

   β. Προτάσεις μελών Συλλόγου

γ. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δοικ. Συμβουλίου

Μετά το χαιρετισμό του Προέδρου της Γ.Σ., ο Γραμματέας του Συλλόγου Χρήστος Μαντέλλος παρουσίασε το Διοικ. Απολογισμό της διετίας που πέρασε  (βλ. αναλυτικά παραπάνω). Η Πρόεδρος και Ταμίας του Συλλόγου παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό.

Μετά και την ανάγνωση της Έκθεσης της Ε.Ε. από τον Πρόεδρο αυτής Χρ. Καραγκούνη ψηφίστηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός. 

Ακολούθησε συζήτηση και ακούστηκαν πολλές απόψεις των μελών σχετικά με τη διαχείριση και τη διάθεση των εσόδων απ' τα ενοίκια των διαμερισμάτων, μετά την αποπληρωμή των δανειστών. Όλοι συνέκλιναν στην άποψη, τα έσοδα αυτά θα πρέπει ο Σύλλογος να τα διαθέτει για έργα στο χωριό, αφού πρώτα ρυθμίσει και εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη, του νέου Δ.Σ., για την επόμενη διετία οι παρακάτω:

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Θωμάς

ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κώστας

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Θανάσης

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ Χρήστος

ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. Παναγιώτης (Άκης)

Αναπληρωματικά μέλη:

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Παύλος

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Χαράλ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γιώργος

ΠΑΦΙΛΗΣ Στάθης

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χρήστος - ΝΤΙΝΟΣ Γιάννης - ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νίκος

Το Δ.Σ. συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση στις 24 Απριλίου 2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Θωμάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ Χρήστος

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κώστας

Υπ. Πολ. Εκδ. & Διαχ. Περιουσ. Στοιχείων : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια

Μέλη: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Θανάσης

ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ  Άκης

Πολλές και ενδιαφέρουσες ήταν οι πολιτιστικές και εθιμικές εκδηλώσεις που οργάνωσε και πραγματοποίησε ή συμμετείχε ενεργά ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών και κατά τη διετία αυτή, τις οποίες παρακολούθησε το σύνολο σχεδόν των χωριανών και αρκετοί συμπατριώτες απ' τα χωριά της ορεινής μας περιοχής.

Με βάση τον απολογισμό που κατέθεσε στις δύο Γενικές Συνελεύσεις της θητείας αυτού του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Μαντέλλος, καταγράφω τα εξής:

Εκτός των παγίων (χορός, χριστουγεννιάτικη γιορτή, μνήμη Αγίας, αγώνας Γερουσία-Νεολαία, αντάμωμα, μνημόσυνο Χαρίκλειας Γιαννέλου, κλπ), οι πιο σημαντικές εκδηλώσεις που έκανε το Δ.Σ. του Συλλόγου τη διετία 2013-2015, είναι οι παρακάτω:

Αναβίωση του εθίμου "Προσωπίδων" και αναπαράσταση του γάμου

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νεραϊδιωτών και τη συμμετοχή όλων σχεδόν των χωριανών, πριν την έναρξη του παραδοσιακού χορού τα "Κάγκελα", στις 27 Ιουλίου, έγινε αναβίωση του εθίμου των "ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ". Το έθιμο αυτό είχε ζωηρή άνθιση στη Νεράιδα πριν τον πόλεμο, αλλά μεταπολεμικά, χρόνο με το χρόνο άρχισε να φθίνει, ώσπου στο τέλος της δεκαετίας του '60 έσβησε. Αναβίωσε επιτυχέστατα το έτος 1989, με πρωτοβουλία και πάλι του Συλλόγου κι εφέτος, 25 χρόνια μετά, το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να αναβιώσει εκ νέου το έθιμο.

Σα μια γενική αναφορά, να πούμε ότι το έθιμο των προσωπίδων, θεωρείται ως δρώμενο, κατάλοιπο της αρχαίας διονυσιακής λατρείας. Η λατρεία του Διονύσου (θεός του κρασιού, της μεταμφίεσης, του ξεφαντώματος) ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση της προσωπίδας, δηλ. η χρήση της προσωπίδας για τελετουργικούς σκοπούς έχει πανάρχαια καταγωγή. Την όλη εκδήλωση βιντεοσκόπησε το κανάλι art-tv και την παρουσίασε σε μια τρίωρης διάρκειας εκπομπή, με τίτλο «στα μονοπάτια της παράδοσης».

Στις 9 Αυγούστου 2013, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Συλλόγου, παρουσίασε, μπροστά σε 350 θεατές, το έργο "Στρίβειν δια του αρραβώνος", απ' την ταινία το Γιάννη Δαλιανίδη "ο Ατσίδας", βασισμένης στο θεατρικό έργο του Δ. Ψαθά "Εξοχικόν Κέντρο ο Έρως".

Την επομένη 10 Αυγούστου ήταν η σειρά της παιδικής θεατρικής ομάδας, η οποία παρουσίασε τη μουσικοχορευτική παράσταση "το παλιό ραδιόφωνο". Σε ένα πανέμορφο και άψογα στημένο για την περίσταση σκηνικό, οι 30 μικροί πρωταγωνιστές ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στο χορό, στο τραγούδι, στην υποκριτική, σκορπώντας το γέλιο και εισπράττοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα από 200 περίπου θεατές.

Σε πολύ καλό κλίμα και μέσα σε αθλητικά πλαίσια διεξήχθη το τουρνουά ποδοσφαίρου που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεράιδας και συμμετείχαν ομάδες από όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας. Η ομάδα της Νεράιδας για πολλοστή φορά, αναδείχτηκε κυπελούχος, νικώντας στον τελικό την αντίστοιχη της Μεσοχώρας με σκορ 3-1. Το Δ.Σ. συνεχάρη ποδοσφαιριστές και προπονητή (Θωμάς Μαντέλλος) για την επιτυχία και ο Πρόεδρος τους «αντάμειψε» με ... φαγοπότι το βράδυ στο μαγαζί.

Δε θα επαναλάβω τις πάγιες και καθιερωμένες εκδηλώσεις που αναφέρονται στον απολογισμό, γιατί η επανάληψη κουράζει. Απλά να σημειώσω ότι πραγματοποιήθηκαν όλες και το 2014.

Αξίζει όμως να αναφέρω:

Τη συνέχιση κυκλοφορίας του περιοδικού «ο ΓΛΑΒΑΣ της Νεράιδας» με υπεύθυνο για την ύλη το μέλος του Συλλόγου Χρήστο Ντίνο.

Το χορό του Συλλόγου που έγινε για πρώτη φορά μεσημέρι, πράγμα που διευκόλυνε στη συμμετοχή και πολλών χωριανών με μικρά παιδιά.

Την παιδική θεατρική παράσταση (βασισμένη στο έργο του Ευγ. Τριβιζά «η τελευταία μαύρη γάτα»), που παρουσίασε η παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου (συμμετοχή 35 περίπου παιδιών).

Την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Συλλόγου να δρομολογήσει διαδικασία δενδροφύτευσης στο προαύλιο του Σχολείου, όπου τον κυρίαρχο ρόλο είχαν τα παιδιά.

Την απόφαση για συμμετοχή της ομάδας της Νεράιδας, στο τουρνουά ποδοσφαίρου ανάμεσα στις ομάδες των χωριών της γύρω περιοχής, όπου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το κύπελο και πάλι με προπονητή το Θωμά Μαντέλλο.

Την αποπληρωμή του χρέους για την κατασκευή πέτρινου τοίχου που διαχώρισε την αυλή και την παιδική χαρά από το χώρο που στάθμευαν αυτοκίνητα, έργο που είχε εγκριθεί απ' το Δήμο Πύλης.

Τη χορήγηση κονδυλίων για την κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιας αυλόπορτας στο Σχολείο και για εργασίες στην πλατεία Αγ. Γεωργίου (τοποθέτηση σπασμένων πλακών στο πεζούλι της εκκλησίας, επισκευή ρηγμάτων στον περίγυρο των πλατάνων )

Την αποδοχή αιτήματος και την πληρωμή ποσού για πετρέλαιο στο Δήμο Πύλης για την κίνηση απορριμματοφόρου στη Νεράιδα,

Τη συντήρηση χώρου αναψυχής στον Αϊ Θόδωρο (παγκάκια, κιόσκι)

Την αποδοχή αιτήματος από την Τοπική Κοινότητα Νεράιδας, για αγορά πετρελαίου για ώρα ανάγκης στο χωριό

Ανατέθηκαν με πρωτόγνωρο (για τα δεδομένα του Συλλόγου) τρόπο, οι εργασίες για την κατασκευή δύο πέτρινων βρυσών, η μία στην αυλή του Σχολείου και η άλλη στροφή του δρόμου για τα Βακούφκα. Κατατέθηκαν προσφορές κλειστές στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Νεράιδας μετά από δημόσια πρόσκληση του Συλλόγου. Οι βρύσες έγιναν με δαπάνες του Δημήτρη Γ. Μαντέλλου και Γιώργου & Βασιλικής Μαντέλλου αντίστοιχα.

Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο ανατέθηκε σε μειοδότη το έργο του ελαιοχρωματισμού του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας. Η όλη διαδικασία ήταν υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Την καταβολή της αξίας υλικών α) για την κατασκευή προθηκών-ραφιών, β) για τον καθαρισμό των αντικειμένων λαϊκής τέχνης και γ) για τις επισκευές ταβανιού και παραθύρων αίθουσας σχολείου και δ) για το βάψιμο-συντήρηση θρανίων

Η εργασία για όλα αυτά ήταν προσφορά του Παπαποστόλη!

Σημαντικό να καταγραφεί εδώ, ότι, όπως αναφέρεται στον απολογισμό, μέσα στο 2014 έγινε αποπληρωμή των οφειλών όλων των χωριανών-δανειστών και έτσι από δω και στο εξής θα υπάρξουν μεγαλύτερα περιθώρια στη διάθεση ποσών για την εκτέλεση έργων. Βέβαια υπάρχουν πολλά έξοδα για τη συντήρηση, επισκευές, πληρωμές σε εφορία, ΕΝΦΙΑ κ.α, που δε θα λείψουν ποτέ. Η σωστή διαχείριση προέχει.

Η Γ.Σ. στις 24-5-2015 και το νέο Δ.Σ.

Στις 24 του Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που μας επεφύλασσε μία ευχάριστη έκπληξη και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Δεν είχε να κάνει ούτε με οικονομικά, ούτε με διαμερίσματα, ούτε φόρους και ΕΝΦΙΑ, αλλά με τη νεολαία. Η οποία όχι μόνο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του απερχόμενου Δ.Σ. να παραστεί στη Συνέλευση, αλλά ανέλαβε, εξ ολοκλήρου, χωρίς ούτε έναν από τους «παλιούς». Έτσι λοιπόν μετά την ομόφωνη ψήφιση του διοικητικοοικονομικού απολογισμού και τη μακρά συζήτηση για σημαντικά ζητήματα σχετικά με Σύλλογο και χωριό, όταν Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε για υποβολή υποψηφιοτήτων τα χέρια που υψώθηκαν ήταν πολλά και κυρίως ήταν χέρια νεανικά.

Στη διαδικασία που ακολούθησε προτάθηκαν για το Δ.Σ. ως τακτικά μέλη οι:

ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. Παναγιώτης (Άκης)

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ. Θανάσης

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ Χρήστος

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κώστας

ΣΚΙΝΤΖΗΣ Χάρης

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Νίκος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Παύλος

Αναπληρωματικά μέλη:

ΝΙΚΟΥ Π. Βάγια

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Ν. Δήμητρα

ΠΑΦΙΛΗΣ Β. Στάθης

Για την Ε.Ε. οι ΖΑΧΟΣ Λάμπρος, ΝΤΙΝΟΣ Γιάννης, ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νίκος

Το νέο Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. Παναγ. (Άκης)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ. Θανάσης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ Χρήστος

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κώστας

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΗΛ.: ΣΚΙΝΤΖΗΣ Χάρης

ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Νίκος

ΥΠ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Παύλος

Είναι το πιο νέο ηλικιακά Δ.Σ. του Συλλόγου, στο σύνολό του, μαζί και τα αναπληρωματικά μέλη, που αμέσως μετά τις εργασίες της Γ.Σ., δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του για να βοηθήσουν σε ότι χρειασθεί.

Τα παραδοσιακά αντικείμενα λαϊκής τέχνης

Προτού σημειώσω τις εκδηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του ως άνω Δ.Σ., είναι απολύτως αναγκαίο να καταγραφεί στην Ιστορία του Συλλόγου, ένα μεγάλο πολιτιστικό επίτευγμα, που ξεκίνησε στη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. και ολοκληρώθηκε στη θητεία του τωρινού.

Πριν χρόνια είχε συγκεντρωθεί με επιμέλεια, από δύο χωριανούς μας , τον αείμνηστο Θύμιο Ντίνο και το δάσκαλο Θανάση Χρηστάκη, για να εκτεθούν σε Μουσείο, δεκάδες παραδοσιακά αντικείμενα λαϊκής τέχνης. Αγροτικά εργαλεία, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία διαφόρων επαγγελμάτων και άλλα εν γένει οικιακά σκεύη. Για διαφόρους λόγους δεν κατέστη, όλα αυτά τα χρόνια, δυνατό να εξευρεθεί ένας χώρος που θα λειτουργούσε ως Μουσείο για να τοποθετηθούν και στη συνέχεια να εκτεθούν εκεί τα αντικείμενα αυτά. Μετά την περιφορά τους, όλα αυτά τα χρόνια, σε διάφορους χώρους, όπου «στεγάστηκαν» προσωρινά σε συνθήκες όχι και τόσο κατάλληλες, για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, «βρήκαν» εφέτος μόνιμη στέγη, στο χώρο Δημοτικού Σχολείου, όπου και τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένα ράφια.

Για να φτάσουν ως εκεί χρειάστηκε χρόνος και κόπος και εργασία κάποιων ανθρώπων. Νομίζω πως δε χρειάζεται η ονομαστική μνεία όλων όσων συνέβαλαν, στην επίτευξη αυτού του αξιόλογου αποτελέσματος, άλλωστε ούτε οι ίδιοι επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Η καθαριότητα του Σχολείου μετά και τις εργασίες, η τοποθέτηση των βιβλιοθηκών και άλλων μικροαντικειμένων στο χώρο, ο καθαρισμός και τοποθέτηση των βιβλίων, η διάταξη των θρανίων, είναι εθελοντική προσφορά τους και πρωτοβουλία.

Δε μπορώ όμως να μην αναφέρω αυτόν που πρόσφερε το πολύ, το αξιόλογο και το κύριο έργο για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτόν που δούλεψε αφιλοκερδώς πολλές ώρες και μέρες για τη συντήρηση των αντικειμένων (τα καθάρισε ένα-ένα με το κατάλληλο υγρό καθαρισμού-συντήρησης), αυτόν που καλλιτέχνησε τα ειδικά ράφια (όπου τοποθετήθηκαν τα αντικείμενα), αυτόν που τοποθέτησε τα ράφια στους τοίχους (με διάταξη), αυτόν που επισκεύασε το ξύλινο ταβάνι στην αίθουσα και έκανε συντήρηση στα παντζούρια, τα παράθυρα και τις πόρτες.

Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον αγαπητό μας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ, τον ιερέα του χωριού μας. Τον ευχαριστήσαμε θερμά, στη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου. Τον ευχαριστώ και μέσα από τα γραφόμενά μου για την ιστορία του Συλλόγου, καθόσον, επαναλαμβάνω, θεωρώ το επίτευγμα αυτό, της στέγασης των παραδοσιακών αντικειμένων, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έφερε σε πέρας ο Σύλλογος. Επίσης ένα ΜΠΡΑΒΟ οφείλεται και στο Γιώργο Αθαν. Καρακώστα, που βοήθησε σημαντικά και σε πολλές φάσεις τον Παπαποστόλη στην ολοκλήρωση του έργου.

Η Γ. Σ. της 2ας Απριλίου 2017 

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός για τη διετία  24/5/2015 μέχρι 2/4/2017

2. Έγκριση Διοικητικοοικονομικου Απολογισμού

3. Προτάσεις μελών

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Προτού αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκλέχτηκαν ομόφωνα οι Χρήστος Μαντέλλος και Βάγια Π. Νίκου, ως Πρόεδρος και Γραμματέας αντίστοιχα, της Γεν. Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άκης Μαντέλλος παρουσίασε στο σώμα τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφέρουμε τις εκδηλώσεις που έγιναν κατά το διάστημα της θητείας του και οι οποίες, σε συντομία, είναι οι εξής:

Προετοιμασία και πραγματοποίηση της θρησκευτικής εκδήλωσης στη μνήμη της προστάτιδας των ορεινών Αγίας Κυριακή, στα Τουρκοβούνια.

Πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης «Ποδοσφαιρική συνάντηση Γερουσίας-Νεολαίας» στο γήπεδο της Νεράιδας.

Συμμετοχική υποστήριξη στα δρώμενα του πανηγυριού στο χωριό αλλά και με συμβολική υλική βοήθεια.

Τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου της ευεργέτιδας του χωριού Χαρίκλειας Γιαννέλου.

Ζωγραφική για τα παιδιά στη Νεράιδα.

Πραγματοποίηση της παιδική ψυχαγωγικής εκδήλωσης «το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού» στη Νεράιδα.

Προετοιμασία, Διοργάνωση και πραγματοποίηση ποδοσφαιρικού τουρνουά με τη συμμετοχή των ομάδων των χωριών της ορεινής περιοχής μας. Η ομάδα της Νεράιδας κατέκτησε για 4η συνεχόμενη χρονιά το κύπελο

Έκδοση του ημερολογίου του Συλλόγου.

Πραγματοποίηση της ετήσιας χοροεσπερίδας του Συλλόγου στην Αθήνα.

Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συλλόγου Κώστας Αλειφτήρας παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό. Ανέφερε ότι δεν υφίστανται πλέον τα προβλήματα που υπήρχαν με κάποιους ενοικιαστές μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, οι οποίοι δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να ζημιώσουν το Σύλλογο. Ακόμα υπενθύμισε στο Σώμα τη δραστική μείωση των εσόδων που προέρχονται απ' τα ακίνητα, εξαιτίας της υψηλής απόδοσης φόρων και του ΕΝΦΙΑ.

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής Χρήστος Καραγκούνης κατέθεσε στη Συνέλευση την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπή, και ζήτησε, με βάση τον ενδεδειγμένο έλεγχο, την απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Οι αρχαιρεσίες στις 2-4-2017 και το νέο Δ.Σ.

Μετά απ' αυτά, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξη τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης και κάλεσε τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.

Νέα έκπληξη απ' την πλευρά των νέων, καθώς δήλωσαν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ., 11 μέλη στο σύνολό τους νέοι.

Επικράτησε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας και η Συνέλευση, ομόφωνα, πρότεινε από τους 11 υποψήφιους, να αποτελέσουν οι 7 τα τακτικά μέλη, σύμφωνα με το Καταστατικό, και οι υπόλοιποι 4, τα αναπληρωματικά. Η επιλογή να αποφασισθεί στη συνεδρίαση που θα γίνει και η συγκρότησή τους σε σώμα.

Έτσι στην πρώτη συνεδρίαση το νέο Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Παύλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΩΓΟΣ Κ. Δημήτρης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΝΙΚΟΥ Π. Βάγια

ΤΑΜΙΑΣ : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Δ. Κώστας

ΥΠ. ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : ΝΤΙΝΟΣ Ι. Δημήτρης

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΗΛ.: Νάντια Μαντέλλου

ΥΠ. ΓΛΑΒΑ : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Σάκης

ΥΠ. ΔΗΜ ΣΧ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΣΚΙΤΖΗΣ Χάρης

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ :

Αγγέλα Μαντέλλου - Ειρήνη Μαντέλλου - Παναγιώτης Γ. Καρακώστας.

Για την Ε.Ε. οι ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια - ΖΑΧΟΣ Λάμπρος - ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Καταγράφω τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έγιναν κατά τη διετή θητεία (3-4-2017 μέχρι 6-4-2019), του Δ.Σ. αυτού:

Με μεγάλη συμμετοχή χωριανών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στον Αη-Θόδωρο, που επικράτησε και αποκαλείται πλέον ως «Αντάμωμα».

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα έγινε ο καθιερωμένος αγώνας Γερουσίας-Νεολαίας, τον Ιούλιο του 2017. ΄Όπως είναι γνωστό κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτού, τιμάται ένας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Αυτή τη φορά τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο εκλιπών χωριανός μας Γιώργος Παν. Καρακώστας. Την αναμνηστική πλακέτα παρέλαβε από τον Πρόεδρο Παύλο Αθανασιάδη, ο πατέρας του αδικοχαμένου συγχωριανού μας Παναγιώτης Καρακώστας, παρουσία του εγγονού του Παναγιώτη, (τακτικού μέλους σήμερα της ομάδας).

Επιβάλλεται μια ιδιαίτερη αναφορά στον Παναγιώτη Καρακώστα, ο οποίος από της συστάσεως του Συλλόγου, το 1965 (ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του) και επί σειρά 5 δεκαετιών, ήταν πάντα κοντά στο Σύλλογο, χρηματίσας επανηλειμμένα Πρόεδρος και Γραμματέας. Αναμφισβήτητα το μακροβιότερο πρόσωπο στην ιστορία του Συλλόγου.

Πολλές οι δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως οι αγώνες δρόμου, το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, ζωγραφική. Έκπληξη, η μεγάλη συμμετοχή παιδιών στην ορειβατική-ενημερωτική εκδρομή, ως τον Αη-Λια, υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων. Ακόμα η συμμετοχή τους στην εκδήλωση που έγινε στον Ξενώνα, όπου η Νάντια Μαντέλλου, τους αφηγήθηκε το παιδικό παραμύθι, που έγραψε η συγχωριανή μας Όλγα Οικονόμου, με τον τίτλο «Ο Δημητράκης, ο Αζόρ και το μικρό τους μυστικό. Αποκορύφωμα της παιδικής δραστηριότητας η εμφάνιση της παιδικής θεατρικής ομάδας του Συλλόγου, που παρουσίασε την παράσταση «Το ξύλο βγήκε απ' τον παράδεισο», σε διασκευή της συγχωριανής μας Μαριάννας Μαντέλλου.

Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η οργάνωση μουσικής βραδιάς στην πλατεία, όπου την αποκλειστική ευθύνη είχε ο Σύλλογος, όπως και την εξυπηρέτηση των καλεσμένων την είχαν τα ίδια τα μέλη του ΔΣ. Υπέροχη βραδιά, με μια πλατεία που γέμισε τραπέζια, καθώς η συμμετοχή των χωριανών ήταν μαζική. Σχεδόν όλο το χωριό ήταν εκεί και οι πιο πολλοί παρέμειναν ως τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Σημαντικό επίσης γεγονός και η εκδρομή που οργάνωσε και πραγματοποίησε το Δ.Σ., στα Τρίκαλα Κορινθίας. Και λέω σημαντικό, καθώς, εδώ και 30 χρόνια και πλέον έχει να κάνει μια εκδρομή ο Σύλλογος. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική, καθώς συμπληρώθηκαν δύο πούλμαν.

Ακόμα να σημειωθεί ότι τη χρονιά αυτή ολοκληρώθηκε και η εργασία που είχε σκοπό την καταγραφή, το διαχωρισμό, τη συντήρηση, την τοποθέτηση σε ράφια και την εκθεσιακή τακτοποίηση των παραδοσιακών αντικειμένων λαϊκής τέχνης, με πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας χωριανών (Καρακώστα Βάγια, Καρακώστα Μερόπη, Μαντέλλος Θωμάς, Μαντέλλος Χρήστος). Τέλος τοποθετήθηκε σε καθένα είδος ξεχωριστά καρτέλα ταυτοποίησης (άνω των 100, που τις δημιούργησε αδαπάνως, στον υπολογιστή, μέλος της ομάδας), με παράλληλη εγγραφή σε ειδικό βιβλίο, για την ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών, αναφορικά με τη χρήση του κάθε αντικειμένου.

Η Γ.Σ στις 7-4-2019                                               

Με τη λήξη της θητείας του, το Δ.Σ. συγκάλεσε την Κυριακή, 7 Απριλίου 2019, τη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός - Συζήτηση επί προτάσεων των μελών του Συλλόγου - Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Με την παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Παύλο Αθανασιάδη και του Οικονομικού από τον Ταμία Κώστα Αλειφτήρα, άρχισαν και συνεχίστηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 7-4-2019. Μετά την κατάθεση και έγκριση της έκθεσης της ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίστηκε ομόφωνα ο Διοικητικοοικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για το από 24-6-2018 έως τις 6-4-2019 χρονικό διάστημα.

Σε συνέχεια και μετά από συζήτηση που διεξήχθη σε ένα άριστο κλίμα, σχετικά με την εκλογή νέου Δ.Σ., υπήρξε πρόταση του Προεδρείου της Συνέλευσης, να παραμείνει στη θέση του για μια ακόμα διετία (μέχρι τις 5-4-2021) το απερχόμενο Δ.Σ., πράγμα που αποδέχτηκε το ίδιο και ενέκρινε ομόφωνα η Γεν. Συνέλευση.

Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Παύλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΩΓΟΣ Κ. Δημήτρης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΥ Π. Βάγια

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Δ. Κώστας

Μέλη: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Σάκης - ΝΤΙΝΟΣ Ι. Δημήτρης - ΣΚΙΤΖΗΣ Χάρης - Αναπλ. Μέλος: ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ Νάντια.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Τελειώνω εδώ την καταγραφή της Ιστορίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραιδιωτών Τρικάλων, ο οποίος στα 55 χρόνια της ζωής του, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα και πολλές φορές έχει μεγαλουργήσει στον πολιτιστικό τομέα, με δραστηριότητες δυσανάλογες προς το μέγεθός του.

Έχω περάσει ο ίδιος ευχάριστες ως επί το πλείστον στιγμές, ως ενεργό μέλος του Συλλόγου, πάνω από 40 χρόνια. Την ώρα που έβαζα το όνομά μου κάτω απ' τα κείμενά μου, η σκέψη μου, ως ανέλεγκτη που είναι, έκανε βουτιά στο παρελθόν, σε βάθος χρόνου 4 και πλέον δεκαετιών, «σάρωσε» με κινηματογραφική ταχύτητα όλα τα επισυμβάντα γεγονότα και επέστρεψε, δίκην αντεστραμμένης προβολής εικόνων, στην αφετηρία της, όπου μετατράπηκε σε μια ευχή: 

... να έχει μακροζωία ο Σύλλογος, υγεία οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν και μια πολιτιστική πορεία ακόμα καλύτερη στο μέλλον.

Χρήστος Αθ. Μαντέλλος 


... Και η ΙΣΤΟΡΙΑ του Συλλόγου ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...