"ο Γλαβάς της Νεράιδας"

2019-12-11

 ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ!!!

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε Ν !!!
Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε Ν !!!

Εκδόθηκε το νέο τριμηνιαίο τεύχος (147, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019), του περιοδικού του Πολιτιστικού μας Συλλόγου, "ο Γλαβάς της Νεράιδας". Μέσα στις επόμενες μέρες θα το αναρτήσουμε την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, όπου θα είναι προσβάσιμο και θα μπορεί ο καθένας να το διαβάσει.