Αετός

Ο Αετός (πρώην Δοβρόι ή και Ντοβρόι), είναι χωριό του νομού Τρικάλων, στα ανατολικά Τζουμέρκα, κοντά στον Ασπροπόταμο (Αχελώο). Απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και 80 από την Άρτα. Αποτελούσε μέχρι και το 1997, μαζί με το χωριό Παχτούρι την Κοινότητα Παχτουρίου, η οποία υπήχθη στη συσταθείσα με το ν. 2539/1997 Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας. Σήμερα με βάση το νόμο 3852/10 ("Καλλικράτης"), ο Αετός και το Παχτούρι αποτελούν την Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου, η οποία υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του Δήμου Πύλης.

Αρματωλικό

Το Αρματολικό (πρώην Μπούκουρη), είναι χωριό του ν. Τρικάλων, σε υψόμετρο 850 και σε απόσταση 75 χλμ., από τα Τρίκαλα.

Πριν το 1998 αποτελούσε ξεχωριστή κοινότητα, η οποία υπήχθη στη συνέχεια στη συσταθείσα με το ν. 2539/97 Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας.

Σήμερα, με βάση το ν. 3582/10 ("Καλλικράτης"), αποτελεί την Τοπική Κοινότητα Αρματολικού, που υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του Δήμου Πύλης..

Κορυφή

Η Κορυφή (πρώην Καπρό), είναι χωριό του ν. Τρικάλων, στα ανατολικά Τζουμέρκα, σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων. Πριν το 1998 αποτελούσε ξεχωριστή Κοινότητα, η οποία υπήχθη στη συσταθείσα με το ν. 2539/97 Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας. Σήμερα (με βάση το ν. 3852/10 ("Καλλικράτης"), αποτελεί Τοπική Κοινότητα και υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του Δήμου Πύλης. Απέχει περί τα 80 χλμ. από τα Τρίκαλα και 83 από την Άρτα.

Λαφίνα

Η Λαφίνα (πρ. Σκλήβενον), είναι χωριό του νομού Τρικάλων στα Ανατολικά Τζουμέρκα, πολύ κοντά στον Ασπροπόταμο (Αχελώος). Πριν το έτος 1998, μαζί με χωριό Νεράιδα, αποτελούσαν την Κοινότητα Νεράιδας, η οποία στη συνέχεια, υπήχθη στη συσταθείσα με το ν.2539/97 Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας.

Σήμερα με βάση το ν.3852/10 ("Καλλικράτης") η Λαφίνα και η Νεράιδα αποτελούν την Τοπική Κοινότητα Νεράιδας, η οποία υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του Δήμου Πύλης.

Μεσοχώρα


Η Μεσοχώρα (πρώην Βυτσίστα, μετονομάστηκε το 1928), είναι χωριό του νομού Τρικάλων, σε υψόμετρο 800 μέτρων, ανάμεσα στις κορυφές Μύτικας και Αυγό της Νότιας Πίνδου, στα ανατολικά του ποταμού Αχελώου. Η Μεσοχώρα απέχει 48 χλμ από την Πύλη και 65 χλμ από τα Τρίκαλα. 

Μέχρι το 1997 αποτελούσε ξεχωριστή Κοινότητα,  η οποία υπήχθη από το 1998, στο συσταθέντα με το ν.2539/97, Δήμο Πινδαίων. Σήμερα με βάση το ν. 3582/10 ("Καλλικράτης"), αποτελεί μαζί με τους οικισμούς Εξοχή και Σπίτια, αποτελεί την τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας, που υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Πινδαίων, του Δήμου Πύλης.

Παχτούρι

Το Παχτούρι ανήκει στο νομό Τρικάλων και βρίσκεται στα όρια με το νομό Άρτας, στα ανατολικά Τζουμέρκα, σε υψόμετρο 960 μ. Απέχει 76 χλμ. από τα Τρίκαλα και 98 από την Άρτα.

Μέχρι και το 1997, αποτελούσε μαζί με το χωριό Αετός, την Κοινότητα Παχτουρίου, η οποία υπήχθη από το 1998, στη συσταθείσα με το ν.2539/97, Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας. Σήμερα με βάση το ν. 3582/10 ("Καλλικράτης"), υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του Δήμου Πύλης. 

Θεοδώριανα

Τα Θεοδώριανα, είναι χωριό του ν. Άρτας, στα ανατολικά Τζουμέρκά, ακριβώς στα ηπειροθεσσαλικά σύνορα, ογδόντα χιλιόμετρα απ' την Άρτα. Στο Κέντρο του χωριού, στην πλατεία με τον επιβλητικό πλάτανο, το υψόμετρο δείχνει 960 μέτρα. Ψηλότερη κορυφή είναι η Πυραμίδα (2.393 μ.) και κύρια περάσματα: ο Σταυρός (1.250 μ.) προς νότο, απ' όπου περνάει κι ο αμαξιτός δρόμος προς την Άρτα, το Αυτί (1.750 μ.) βόρεια και ο Προφήτης Ηλίας (1.100 μ.) ανατολικά προς τη Θεσσαλία.

Τα Θεοδώριανα, υπάγονται στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (έδρα Βουργαρέλι) και αποτελεί ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει μόνο μία τοπική Κοινότητα, αυτή των Θεοδωριάνων.