Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 8 του Μαϊου 2022, στην π΄ρώτη συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση: