Δήμος Πύλης

Το ΔΣ του Δήμου Πύλης με ομόφωνη απόφασή του, γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)», σε διάφορες θέσεις στις κορυφές του ορεινού όγκου του Δήμου.