ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

2022-10-26

Με ομόφωνη απόφαση του  Δ.Σ.


Το ΔΣ του Δήμου Πύλης με ομόφωνη απόφασή του, γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)», σε διάφορες θέσεις στις κορυφές του ορεινού όγκου του Δήμου.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Δ.Σ. Πύλης αναδεικνύονται οι πολλές αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει το τεράστιο αυτό έργο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «... πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, που θα αλλάξει την μορφολογία των βουνών της περιοχής, πέραν των μύριων άλλων επιπτώσεων που θα επιφέρει».

Α. . Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές απ' τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο, αν ήθελε ποτέ εκτελεστεί, οι οποίες εξάγονται αβίαστα από τη Μελέτη Περιβαντολογικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.):

  • Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., το οδικό δίκτυο των εγκαταστάσεων των 7 ΑΙΟΛΙΚΩΝ, ανέρχεται στο ιλιγγιώδες μέγεθος των 55.476 μέτρων, σε μια περιοχή Κοινοτήτων και οικισμών σε ακτίνα μόλις δύο (2) χιλιομέτρων, σε αμιγώς ορεινή ζώνη, μεγάλων έως απαγορευτικών κλίσεων κλιτύων, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιδιαίτερων βιοτόπων.
  • Οι εκσκαφές διαδρόμων για την υπόγεια σύνδεση με τον ΥΣ/400/20 κν Μουζακίου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, έτσι απλά, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά και με μια γραμμή σε χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000. Το εσωτερικό υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης έχει μήκος 75.344 μ., ενώ το εξωτερικό υπόγειο δίκτυο μήκους 249.324 μ. ακολουθεί υφιστάμενες οδούς, καθώς και χάραξη νέου κλάδου.
  • Οι αποστάσεις από τα όρια των οικισμών, είναι πολύ κοντά που φθάνουν και τα 650 μ.
  • Στην σελ 122 της ΜΠΕ, αναγράφεται το μέγεθος των ανεμογεννητριών, που προτίθεται να μεταφέρει στα απάτητα βουνά της περιοχής, ο επενδυτής. ΥΨΟΣ 91Μ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 117Μ, ή αλλιώς κτίριο ύψους 30 ορόφων και επιπλέον ιστού 58 μ., ήτοι συνολικά το ύψος του «κτιρίου» γίνεται 50 ορόφων !!
  • Στο τεύχος τεχνική έκθεση του παραρτήματος της ΜΠΕ, αναγράφεται προμελέτη οδοποιίας πρόσβασης !!! σε μήκος 55.476 μ. Αναγράφεται : Οι κάτωθι σχεδιασμοί αποτελούν προ-μελέτη, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί αναλυτικοί και ακριβείς αποτυπώσεις πεδίου. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την κάτωθι μελέτη ελήφθησαν από το διαδίκτυο (Google Earth, etc). Επίσης, οι κάτωθι σχεδιασμοί αποτελούν προ-μελέτη, και έλαβε υπ΄ όψη τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του αιολικού πάρκου. Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη οδοποιίας προήλθε από τα ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα του προγράμματος Global Mapper.

Δηλαδή καλείται το σύνολο των Υπηρεσιών, να γνωμοδοτήσει, επί των επιπτώσεων ενός τόσο τεράστιου έργου, επί σεναρίου, που έγινε επί χάρτου και που παρουσιάζει τα πάντα ιδεατά, σύννομα και προς όφελος του περιβάλλοντος.

Β. Η απόφαση τέλος επισημαίνει και τις παρακάτω επιπτώσεις:

1. Με τις υλοτομίες στα υψηλής παραγωγικότητας δάση, θα διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία και σταθερότητα των συστάδων.

2. Με την εγκατάσταση Α/Π σε μεγάλες επιφάνειες επέμβασης και κυρίως στις πλατείες ανέγερσης αυτών, θα γίνει αλλοίωση της επιφανειακής απορροής των υδάτων και σίγουρα θα αλλάξουν τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της επιφανειακής απορροής των λεκανών.

3. Το εξαιρετικά μεγάλο πλεόνασμα εκσκαφών που θα ανέλθει σε 2.000.000 κ.μ. περίπου, θα δημιουργήσει κινδύνους για τα κατάντι (ρέματα και οικισμούς) και η οποιαδήποτε αναγκαία μεταφορά αυτών θα επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα δασική οδοποιΐα.

4. Λόγω των εκτεταμένων θεμελιακών επεμβάσεων περίπου 500 κ.μ. τσιμέντου, θα περιοριστεί η υδατοπερατότητα του εδάφους με ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στα υπόγεια νερά (κυρίως περιορισμό του υδροφόρου ορίζοντα).

5. Δεν διασφαλίζεται πλήρως η ορθή διαχείριση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και κατασκευών λόγω μεγάλου όγκου και κόστους μεταφοράς.

6. Μείωση της βλάστησης, όχληση του ακουστικού περιβάλλοντος με αρνητικές επιπτώσεις στο κτηνοτροφικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο αλλά και την άγρια πανίδα της περιοχής.

7. Καταστροφή μεγάλης έκτασης βοσκοτόπων καθώς στην περιοχή βόσκουν αρκετά αιγοπρόβατα και υπάρχουν ποιμνιοστάσια.

8. Τραυματισμός ατόμων ορνιθοπανίδας από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.

9. Οικολογική υποβάθμιση των βουνοκορφών.

10. Αισθητική αλλοίωση και υποβάθμιση του απείρου κάλλους φυσικού περιβάλλοντος από την κατασκευή των ανεμογεννητριών με αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό της περιοχής που αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής τα τελευταία χρόνια.


Σημ.: Το πλήρες κείμενο της απόφασης   ΕΔΩ