Βακούφκο, 14 Ιουλίου

2022-07-16

                                                 .