3,1 εκ.στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης

2020-12-06

Δημοπρατείται σύντομα το έργο "αποκατάσταση ζημιών..." από την Περιφ. Θεσσαλίας

Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων σε περιοχές του Δήμου Πύλης κατά το διάστημα από 3-4-2020 έως 6-4-2020», προϋπολογισμού 3,1 εκατ. ευρώ.

"Δημοπρατούμε ένα σημαντικό οδικό έργο για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Πύλης που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Απριλίου" δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Οι περιοχές όπου θα γίνουν παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης, που σημειωτέο το 80% αυτών αφορούν το ορεινό κομμάτι είναι:

  • Εθνική οδός Τρικάλων - Άρτας
  • Πρωτεύουσα επαρχιακή οδός Πύλη αρ. 2 (διασταύρωση Εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας) - Στουρναρέικα - Βαθύρεμα - Διασταύρωση Εθν. Οδού Τρικάλων - Άρτας
  • Διασταύρωση της αρ. 4 Επαρχιακής Οδού (Γεφύρα Παλαιόχανο - Τρία Ποτάμια) - Γαρδίκι - Αθαμανία

Οι εργασίες, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνουν:

Επισκευή υπαρχόντων και κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης οδών - καθαρισμός υπαρχόντων κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών -αποκατάσταση υπαρχουσών και κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων -διάνοιξη τάφρων απορροής ομβρίων - -άρση καταπτώσεων - καθαρισμός και μόρφωση υπαρχουσών τάφρων - -καθαρισμός αγωγών από φερτά υλικά -αποκατάσταση οδοστρωσίας - αποκατάσταση ερεισμάτων - αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα- αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμισης -καθαρισμός οδών από τις καταπτώσεις μεγάλων βραχωδών όγκων.