Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Πύλης

2023-10-10

Για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού

Μετά από εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Πύλης για το αν το νερό του δικτύου Ύδρευσης πληροί τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/3023), με την οποία η χώρα μας συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις της σχετικής Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναφέρεται "στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης",  η ΔΕΥΑ (Δημοσία Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης)  Πύλης, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, όπου αναφέρονται οι τοπικές κοινότητες  των οποίων το νερό του δικτύου ύδρευσης ΠΛΗΡΟΙ ή ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ τις προδιαγραφές της παραπάνω Οδηγίας.


ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 

3 Οκτωβρίου στις 11:54 π.μ. · 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατόπιν πρόσφατων αποτελεσμάτων εργαστηριακού ελέγχου το δείγμα από το νερό του δικτύου ύδρευσης ΠΛΗΡΟΙ τις προδιαγραφές της Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/3023 στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:

Αετού-Νεράιδας-Γαρδικίου-Βαθυρέματος-Πολυνερίου 

Το δείγμα από το νερό του δικτύου ύδρευσης που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ τις προδιαγραφές της Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 είναι στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:

Μεσοχώρας-Μοσχόφυτου-Κορυφής-Αρματολικού-Αθαμανίας-Παλαιοχώρι Γαρδικίου-Λαφίνας-Παχτουρίου 

Οι κάτοικοι μπορούν να παραλαμβάνουν εμφιαλωμένα νερά από την υπηρεσία μας καθώς και να απευθύνονται στους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Η υπηρεσία μας προχωρά σε συνεχείς καθαρισμούς και χλωριώσεις των δεξαμενών, έως ότου αποκατασταθεί η καταλληλότητα του νερού σε όλες τις τοπικές κοινότητες και θα προβεί σε νέα δειγματοληψία εντός δύο ημερών.