Ψηφιακή Μέριμνα

2021-04-07

Προμήθεια Laptops ή tablets

Άνοιξε τη Δευτέρα 5 Απριλίου, η ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης για την προμήθεια laptops ή tablets, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κατάθεση αίτησης οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr ή απευθείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δικαιούχων στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.