Από το Π.Δ.Ε. της Περιφ. Θεσσαλίας

2021-04-16

3,1 εκ. ευρώ για τη συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Πύλης  

Αναδείχτηκε ο ανάδοχος και προχωρά ο προσυμβατικός έλεγχος για το έργο «συντήρηση του οδικού δικτύου σε περιοχές του Δ. Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων». Το έργο, προϋπολογισμού 3,1 εκατ. Ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ως γνωστό, η περιοχή του Δήμου Πύλης περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 250 χλμ περίπου, η αρμοδιότητα συντήρησης του οποίου ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Τρικάλων. Μεγάλο τμήμα αυτού (ποσοστό 80/% περίπου) αφορά ορεινό οδικό δίκτυο, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα προκλήθηκαν βλάβες από τις έντονες βροχοπτώσεις στα τμήματα των οδών:

  • Εθνική οδός Τρικάλων - Άρτας
  • Πρωτεύουσα επαρχιακή οδός Πύλη αρ. 2 (διασταύρωση Εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας) Στουρναρέικα - Βαθύρεμα - Διασταύρωση Εθν. Οδού Τρικάλων - Άρτας
  • Διασταύρωση της αρ. 4 Επαρχιακής Οδού (Γεφύρα Παλαιόχανο - Τρία Ποτάμια) - Γαρδίκι - Αθαμανία
  • Λοιπές θέσεις στο ορεινό δίκτυο περιοχής Δήμου Πύλης (αρ. 10 δευτερεύουσα επαρχιακή οδός Μοσχόφυτο - Μυρόφυλλο, οδοί προς Παράμερο και Βαθύρεμα, Παλαιοκαρυά και Πετροχώρι, με βλάβες κατά τμήματα, όπως προαναφέρθηκαν.

Στη μελέτη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες προς αποκατάσταση ζημιών αυτών του οδικού δικτύου:

-επισκευή υπαρχόντων και κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης οδών -καθαρισμός υπαρχόντων κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών -αποκατάσταση υπαρχουσών και κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων -διάνοιξη τάφρων απορροής ομβρίων -άρση καταπτώσεων -καθαρισμός και μόρφωση υπαρχουσών τάφρων -καθαρισμός αγωγών από φερτά υλικά -αποκατάσταση οδοστρωσίας -αποκατάσταση ερεισμάτων -αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα -αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμισης -καθαρισμός οδών από τις καταπτώσεις μεγάλων βραχωδών όγκων