Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης

2021-04-16

Υπέγραψε τη σχετική σύμβαση ο Δήμαρχος 

Δύο συμβάσεις έργων υπέγραψε προχθές ο Δήμαρχος Πύλης Κ. Μαράβας. Η μία αφορά τη Δημοτική Ενότητα Πινδέων και η άλλη τις Δημοτικές Ενότητες Νεράιδας και Μυροφύλλου. Αφορούν εργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των εν λόγω Δ.Ε., εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Ανάδοχος εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε. Μυροφύλλου και Δ.Ε. Νεράιδας)», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία Α. ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και οι εργασίες θα γίνουν στις Κοινότητες Αρματολικού, Νεράϊδας, Παχτουρίου, Κορυφής και στο Μυρόφυλλο.

Προϋπολογισμός δαπάνης έργου 250.000 ευρώ, ποσό που διατίθεται από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε 2020).