Δημοσιεύτηκε η έγκριση του Σχεδίου για τη Μεσοχώρα

2020-11-20

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία του ΥΗΕ. Ικανοποιημένος δηλώνει ο Δήμαρχος Πύλης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 749/Δ/17.11.2020) η έγκριση του «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης, που συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας. 

Ικανοποιημένος δηλώνει, μετά την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι «...ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για τα επόμενα βήματα που χρειάζονται για την πραγματοποίηση ενός έργου, κομβικού για την Μεσοχώρα, για τον Δήμο Πύλης, για την Ελλάδα. Μετά την έγκριση της Α.Ε.Π.Ο., μετά την εκπόνηση της μελέτης του «Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας» για την αξιοποίηση του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας, απομένουν λίγα βήματα για το όνειρο: για τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο...". 

Να σημειωθεί πως στο νέο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ελήφθη πρόνοια για τη βελτίωση των συνθηκών και των χρήσεων γης, με βάση τα νέα δεδομένα. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα δύο χωριά (Μεσοχώρα και Νέα Πεύκη) που βρέχονται από την τεχνητή λίμνη του φράγματος, στο σχέδιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Μεσοχώρα: ο υφιστάμενος οικισμός της Μεσοχώρας στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι ακατάλληλος για δόμηση λόγω της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης. Το όριο του οικισμού πλέον περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού που παραμένει μαζί με την προτεινόμενη έκταση για την αποκατάσταση των θιγομένων. Η Μεσοχώρα χωρίζεται σε δύο Πολεοδομικές Ενότητες λόγω διαφορετικού πολεοδομικού καθεστώτος στη συνεχόμενη έκταση (τμήμα εντός οριοθέτησης και τμήμα επέκτασης). Παρ΄ όλα αυτά οι Πολεοδομικές Ενότητες έχουν ενιαία αντιμετώπιση, με τα ίδια σταθερότυπα, διότι η περιοχή επέκτασης, στην πραγματικότητα, αφορά την αποκατάσταση εκτάσεων που σήμερα βρίσκονται εντός της οριοθέτησης και είτε πρόκειται να κατακλεισθούν από την δημιουργία της τεχνητής λίμνης είτε έχουν χαρακτηριστεί ως γεωλογικά ακατάλληλες. Το σημείο αυτό αφορά και στον οικισμό Μπρελλαίικα, ο οποίος υπολογίζεται να κατακλυσθεί. Επιπλέον για τους οικισμούς Εξοχή και Σπίτια οι εκτάσεις παραμένουν στα όρια που είχαν προβλεφθεί για τους οικισμούς με τους προηγούμενους σχετικούς νόμους (ν.3066/2002 & ν.3734/2009). Στην περιοχή αυτή προκύπτουν τέσσερις (4) Πολεοδομικές Ενότητες.

Νέα Πεύκη: περιλαμβάνει τον υφιστάμενο οικισμό της Νέας Πεύκης. Οι πυρήνες Τούρνος και Μπρελλαίικα κατακλύζονται στο σύνολό τους από την λίμνη Μεσοχώρας. Ένα ελάχιστο τμήμα εντός ορίου του οικισμού των Μπρελλαίικων μεταξύ της οδού προς τη Νέα Πεύκη και της όχθης της νέας λίμνης (γραμμή απαλλοτρίωσης) μπορεί να δοθεί στον Δήμο για ανάπτυξη τουριστικών - ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τη λίμνη (με τη λειτουργία της λίμνης). Στην περιοχή αυτή προκύπτει μία (1) Πολεοδομική Ενότητα.

Ζώνη Ανάπτυξης Τουριστικών Δραστηριοτήτων: Περιλαμβάνει δύο εκτάσεις , δυτικά (μέχρι το φράγμα και σε επαφή με τη λίμνη) της νέας Μεσοχώρας και νότια του οικισμού Σπίτια (περιοχή Στουρνάρι), οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την υπολογιζόμενη τουριστική ανάπτυξη στη Λίμνη Μεσοχώρας. Το κοιμητήριο Μεσοχώρας παραμένει στη σημερινή του θέση   (Thessalia.economy.gr)


Να υπενθυμίσουμε ότι το ΥΗ έργο Μεσοχώρας αν και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από το 2001, εν τούτοις δε λειτούργησε ποτέ, γιατί ήταν ενταγμένο στους περιβαλλοντικούς όρους του φαραωνικής εμπνεύσεως έργου της εκτροπής του Αχελώου, το οποίο, ως γνωστό, έχει ακυρωθεί, έξι φορές από το 1994 έως το 2014, από το ΣτΕ, που έκρινε ότι παραβιάζει την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το υδροηλεκτρικό έργο επανήλθε στο προσκήνιο μετά την "αυτονόμησή " του, από το έργο της εκτροπής. 

 Ακόμα να σημειώσουμε και τις απόψεις της ΔΕΗ και των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τα οφέλη και τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου. 

Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι πολλά θα είναι τα οφέλη από τη λειτουργία του φράγματος. Το προφανές είναι η παραγωγή ενέργειας και τα συνεπακόλουθα, διόλου αμελητέα, έσοδα (25 εκατ. ευρώ ετησίως). Επιπλέον, η λειτουργία του φράγματος θα βοηθήσει στην εξασφάλιση επάρκειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, ιδίως το καλοκαίρι που η ζήτηση είναι αυξημένη. Θα συμβάλει στη μείωση των εισαγόμενων καυσίμων και της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Θα βοηθήσει την Ελλάδα στην επιδίωξη των στόχων της για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ενώ με τη σημαντική αποθηκευτική ικανότητα των 250 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών και θα παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών της περιοχής. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, πάντως, που για δεκαετίες πολέμησαν με επιτυχία την εκτροπή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, δεν μοιράζονται τον ενθουσιασμό της ΔΕΗ. «Η κυριότερη επίπτωση από τη λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας θα είναι η καταστροφή του τελευταίου φυσικού οικότοπου της άγριας πέστροφας στην Ελλάδα», λέει η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής στην οργάνωση WWF Ελλάς.   «Οι τεχνητές λίμνες δεν δημιουργούν νέους βιοτόπους σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις όπως η συγκεκριμένη. Αντίθετα, οι αυξομοιώσεις στη στάθμη του νερού και η αλλαγή του τύπου του οικοσυστήματος εξαφανίζει είδη και δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί ζωή στις όχθες.." (ΤΡΙΚΚΗPRESS, 27 Αυγ., 2016).