ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

2021-03-16

Ο φτωχός συγγενής του Δήμου Πύλης;

Να επιδείξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια-Δημοτική Αρχή ( την ανάλογη μέριμνα και στις ξεχασμένες Κοινότητες

Ο Δήμος Πύλης (Δ.Π.), ως γνωστό, αποτελείται από επτά (7) Δημοτικές Ενότητες στις οποίες υπάγονται συνολικά 91 χωριά και οικισμοί.

Η Δημοτική Ενότητα Νεράιδας, απαρτίζεται από 4 τοπικές Κοινότητες στις οποίες υπάγονται 10 χωριά και οικισμοί, τα πιο απομακρυσμένα (μαζί μ΄ αυτά της Δ.Ε. Μυροφύλλου), απ' την έδρα του Δήμου.

Πολλά είναι τα προβλήματα που κατά καιρούς δημιουργούνται και αρκετά απ' αυτά παραμένουν, χαρακτηριζόμενα ως χρονίζοντα. Και κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες στην άρση αυτών των προβλημάτων εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Και ο κάθε λογικός μπορεί να κατανοήσει την όποια ολιγωρία της, όσο αφορά την άμεση, αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Μπορούν όμως οι δυσκολίες αυτές να αποτελέσουν «πάτημα» για μια εκλεγμένη δημοτική αρχή (οποιαδήποτε εκλεγμένη δημοτική αρχή), ώστε αυτή να δικαιολογήσει μειωμένο έως και μηδαμινό ενδιαφέρον, για μια περιοχή δικαιοδοσίας της.

Ή, η μέριμνα της δημοτικής αρχής για μια περιοχή, μπορεί να εξικνείται μέχρι του σημείου μιας τυπικής επίσκεψης, κατά αραιά διαστήματα, ενός εκπροσώπου της, προκειμένου αυτός να μεταφέρει μια υπόσχεση ... μετάθεση της λύσης ενός σοβαρού προβλήματος;

Και εν τέλει, μπορεί κάποιες κοινότητες, όπως αυτές οι προαναφερόμενες, να αντιμετωπίζονται ως ο φτωχός συγγενής του Δήμου Πύλης; Γιατί αν κανείς ζητήσει να δει και αναγνώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), θα διαπιστώσει ότι σε σωρεία συνεδριάσεών του, απουσιάζουν σχεδόν παντελώς από την ημερήσια διάταξη, θέματα που αφορούν τις ως άνω κοινότητες, ενώ θέματα που αφορούν τις «πεδινές» και ... τουριστικές Κοινότητες, φαίνεται να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις πολύωρες συζητήσεις των μελών του Δ.Σ.

Τα ερωτήματα αυτά που δεν είναι ρητορικά, έχουν αποδέκτες το Δήμαρχο Πύλης και τους συμβούλους της πλειοψηφίας (αλλά και της μειοψηφίας όταν σε τέτοια ζητήματα ταυτίζονται με την πλειοψηφία που αποφασίζει) και περιμένουν απαντήσεις, οι οποίες βέβαια θα ήταν προτιμητέο να δοθούν με έργα και όχι με ευχολόγια και υποσχέσεις.

Και δε μπορεί να διαφεύγει των εκλεγμένων εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πως το μειωμένο έως ανύπαρκτο πολλές φορές ενδιαφέρον τους προς τις απομακρυσμένες Κοινότητες, γεμίζει πικρία και απογοήτευση τους δημότες των περιοχών αυτών και τους δημιουργεί την αίσθηση ότι αντιμετωπίζονται απ' την εκλεγμένη Δημοτική Αρχή ως δημότες Β΄ κατηγορίας. Απομένει στην τελευταία να ανατρέψει την αίσθηση αυτή των δημοτών, με έργα και όχι με ευχολόγια, επιδεικνύοντας στην πράξη το ανάλογο ενδιαφέρον και προς τις μη προνομιούχες Κοινότητες.