ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

2021-04-11

Αναμένεται η δημοπράτηση του 'Εργου «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών»

 Να και μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Πύλης. Επίκειται η δημοπράτηση έργου στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας, που αφορά  στην «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 40.322,58 €!!! 

Ήδη στις 8-4-2021 εκδόθηκε από το Δήμο, η προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 21-4-2021, στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού (πληροφορίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό στο τηλέφωνο 2434350321, αρμ. Δημ. Φέκος)

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αποβλέπουν κυρίως στη βελτίωση και συντήρηση των τεχνικών υποδομών μέσα στα χωριά και στη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Νεράιδας του Δήμου Πύλης,  έτσι όπως αυτές προέκυψαν και από τις προτάσεις των κοινοταρχών των Τ.Κ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) του Δήμου Πύλης