η ορκωμοσία νέων αιρετών στο Δήμο Πύλης

2019-08-28

Στις 25 Αυγούστου, στην αυλή του Δημαρχείου

Με την παρουσία αρκετών δημοτών έγινε στις 25 Αυγούστου η ορκωμοσία των νέων τοπικών αρχόντων: Του δημάρχου Πύλης, Κώστα Μαράβα, των δημοτικών συμβούλων του Δήμου, των τακτικών συμβούλων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων. Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκε και ορκίστηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας Κυρ. Βλαχογιάννης.

Η θητεία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών είναι τετραετής. Για την επικείμενη δημοτική περίοδο, η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η λήξη της θητεία τους θα επέλθει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

  Καλά έργα !!!