Επαναφέρουν θέμα Αχελώου

2021-04-18

Συνάντηση Υπουργού Υποδομών με Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Καραμανλή είχαν συνάντηση οι κ.κ. Κώστας Αγοραστός και Θανάσης Νασιακόπουλος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας αντίστοιχα, μεταφέροντας, όπως λέει το σχετικό ρεπορτάζ του τοπικού τύπου, «την αγωνία των αγροτών της Θεσσαλίας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ερημοποίηση του θεσσαλικού κάμπου».

Οι δύο αυτοδιοικητικοί εξέφρασαν την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων του Αχελώου καθώς όπως επεσήμαναν «ο Αχελώος είναι πηγή ζωής, πηγή οικολογικής ανάπτυξης και αντιμετωπίζει την ερημοποίηση του κάμπου, στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή. Είναι έργο περιβαλλοντικό, πράσινης ενέργειας, υδρευτικό, αρδευτικό και τουριστικής ανάπτυξης».

Να υπενθυμίσουμε πως το ΣτΕ έχει εκδώσει 7 ακυρωτικές αποφάσεις για την έργο εκτροπής του Αχελώου και μία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία απόφαση του Στε ( υπ΄ αριθμ. 2228/2020) απέρριψε την αίτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας με την οποία που ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπ΄ αριθμ.: 1) 897/21.12.2017 και 2) 901/21.12.2017 κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα έργα εκτροπής του Αχελώου.

Αντίθετα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 2230/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κατακλυζομένου Οικισμού Μεσοχώρας «Ο Αχελώος», που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. Οικ.34701/4.8.2017 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας»