Έρχονται πρόστιμα και διακοπές παροχών ύδρευσης

2019-07-27

Απ' τη Δ.Ε.Υ.Α Πύλης


Την άμεση διακοπή παροχών ύδρευσης μελετά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης (ΔΕΥΑ Πύλης), σε όσους στις 30 Ιουλίου θα οφείλουν ποσό άνω των 150 ευρώ.                Προς τούτο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητοί καταναλωτές,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α Πύλης στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργιάς της ΔΕΥΑ καθώς και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών, αποφάσισε να προβεί σε άμεση διακοπή των παροχών ύδρευσης με οφειλή πάνω από 150,00 € μέχρι τις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Θα εξαιρεθούν μόνο όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα διακανονισμών, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019.

Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, η ΔΕΥΑ θα προχωρήσει στην επιβολή ανάλογου προστίμου, μπορεί δε να προβεί και στη άμεση αφαίρεση της παροχής (Άρθρο 18).

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Πύλης (Βαμβέτσου 1 Πύλη) και στο τηλέφωνο 2434022700.