Φράγμα Μεσοχώρας

2023-02-07

Αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής στο ΣτΕ
Ορίστηκε νέα δικάσιμος για την 1η Μαρτίου


Η ανεξήγητη αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής του Συνδέσμου Κατακλυζομένων κατοίκων Μεσοχώρας «Αχελώος» κατά της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τροφοδότησε νέα σενάρια γύρω απ' το θέμα της ολοκλήρωσης του φράγματος και της (μη) λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού σταθμού (ΥΗΣ) της ΔΕΗ. Η εκδίκαση της προσφυγής που είχε οριστεί να γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2023, πήρε αναβολή μετά από αίτημα του Δημοσίου και η νέα δικάσιμος ορίστηκε για την 1η Μαρτίου 2023....

Σημειώνεται ότι ως αιτιολογία της (μη) λειτουργίας του ΥΗΣ Μεσοχώρας που είναι έτοιμος από το 2011 (έχει κοστίσει μαζί με το φράγμα και τα συνοδευτικά έργα περίπου 500 εκ. ευρώ), φέρεται το γεγονός της στενής σύνδεσής του με την κατασκευή του φαραωνικού, όπως αποκλήθηκε έργου της εκτροπής του Αχελώου. «... Το έργο της εκτροπής, ποσότητας 600 εκ. κ.μ. ύδατος ετησίως των υδάτων του Αχελώου, όπως έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί με την προσβαλλομένη απόφαση (σ.σ. εννοεί του Υπ. Περιβάλλοντος), αντίκειται προδήλως στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και συνεπάγεται εκτεταμένη περιβαλλοντική βλάβη σε περιοχή που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000, δηλ. σε ευαίσθητη από περιβαλλοντική άποψη περιοχή υπαγόμενη σε νομικό καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας...» (απ' το σκεπτικό της τελευταίας ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, το 2014). Υπενθυμίζουμε ότι με το ίδιο περίπου σκεπτικό, το ΣτΕ έχει απορρίψει άλλες 6 φορές τις αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (1994, 2005 δυο φορές, 2006, 2010, 2011), μετά από ισάριθμες προσφυγές του Συνδέσμου Κατακλυζομένων κατοίκων Μεσοχώρας «Αχελώος», για τη σκοπιμότητα και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου της εκτροπής.

Η σύνδεση αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το γεγονός ότι δε λειτούργησε ακόμα ο ΥΗ Σταθμός Μεσοχώρας και δεν είναι λίγοι εκείνοι (η πλευρά αυτών που είναι υπέρ της λειτουργίας του) που επιρρίπτουν ευθύνες στο κράτος και στη ΔΕΗ που κατασκεύαζε τα επιμέρους έργα. Αυτά τα έργα, λένε, άρχισαν να κατασκευάζονται στα μέσα της δεκαετίας του '80 χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο σχεδιασμός και οι συνοδευτικές του μελέτες θα ήταν επαρκείς για να μην απορριφθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάθε φορά που το ΣτΕ έβγαζε αποφάσεις κατά της εκτροπής, οι εργασίες σταματούσαν, το έργο επανασχεδιαζόταν, νέες μελέτες υποβάλλονταν και οι εργασίες ξανάρχιζαν, για να σταματήσουν ξανά με την επόμενη καταδικαστική απόφαση.

Αυτή τη φορά, λένε στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ (αν τελικά πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΣτΕ την 1η Μαρτίου), θα δώσει το πράσινο φως να ολοκληρωθούν όλες εκείνες οι εργασίες που υπολείπονται (εργασίες ελέγχου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων), ώστε να λειτουργήσει ο υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ. Η αισιοδοξία πηγάζει απ' το γεγονός ότι η νέα μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων αποσυνδέει το Υδροηλεκτρικό Έργο από το έργο της εκτροπής