Γήπεδο 

2019-10-10

Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                                    Αθήνα, 10/10/2019

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

"Η ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης γηπέδου Νεράιδας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών Τρικάλων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την εκτέλεση εργασιών στο γήπεδο Νεράιδας, στην τοποθεσία Βακούφκα, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και την ποιότητα κατασκευής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Περιγραφή εργασιών/όροι:

  • Επιμήκυνση και παράλληλα εκτέλεση εργασιών, απαραίτητων για τη δημιουργία συμμετρικών διαστάσεων του γηπέδου
  • Εργασίες επίστρωσης του αγωνιστικού χώρου
  • Κατασκευή αβαθούς αύλακος ροής, κατά μήκος της βόρειας πλευράς του γηπέδου, που θα συνεχίζει στην πλευρά πίσω από την εστία απ' τη μεριά του δρόμου, θα διέρχεται μεταξύ της νότιας πλευράς του γηπέδου και του κοιμητηρίου και θα καταλήγει στη θέση «Πλατανάκια». 

Στο ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

  • Τα υλικά (με ΦΠΑ),
  • Το έργο θα παραδοθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020, οπότε και θα γίνει η εξόφληση (θα προηγηθεί μια σχετική προκαταβολή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προσφορές τους:

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου sinetrikal@gmail.com
  • Στη διεύθυνση του Συλλόγου Σουλιωτών & Πανταζή, Ν. Κόσμος Αθήνα
  • ή και να τις καταθέτουν στα δύο καφενεία στη Νεράιδα, όπου θα τις παραλαμβάνουν οι υπεύθυνοι των καταστημάτων
  • ή ακόμα και να τις δίνουν στον Πρόεδρο του Συλλόγου Παύλο Αθανασιάδη

Προσφορές που αφορούν μέρος των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεν θα γίνονται δεκτές.

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών η 31 Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα τηλέφωνα:

693 6801 942 (Παύλος Αθανασιάδης) & 697 6762 652 (Κώστας Αλειφτήρας)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αθανασιάδης Παύλος