Η πλακόστρωση στον πάνω μαχαλά...

2023-09-29

Πλακοστρώθηκε τμήμα του εσωτερικού δρόμου που οδηγεί στο Αλώνι (δημ. σχολείο).