Η σύνθεση του νέου Δ.Σ

2022-05-14

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις αρχαιρεσίες  που έγιναν στις 8 του Μαϊου 2022, στην π΄ρώτη συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                          ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Χαράλαμπος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                    ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Θωμάς

ΤΑΜΙΑΣ:                                         ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια
Υπ. Πολιτιστ. Σχέσεων
Εκπρ. στα Τρίκαλα                       ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Όλγα
Σύνδ. με Δήμο Πύλης
Εκπρ. στη Νεράιδα                       ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Μερόπη
Εκπρ. στην Άρτα                           ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Κατερίνα


 Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Ταμίας-Διαχ. ακίνητης περ.

Υπ. Πολιτιστ. Σχέσεων - Εκπρ στα Τρίκαλα - Σύνδ με Δήμο Πύλης

Εκπρ. στη Νεράιδα

Εκπρ. στην Άρτα

Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. ομόφωνα, όρισε το μέλος του Συλλόγου Χρήστο Μαντέλλο, ως υπεύθυνο διαχείρισης της ιστοσελίδας του Συλλόγου