Η Βαρέλα

2022-11-23

Φωτογραφία, βγαλμένη γύρω στα 1969 με 1970. 
Η συγχωριανή μας Κωσταντινιά Αναγνώστου («Μητσιούλενα»), 
σύζυγος του Δημήτρη Αναγνώστου,  ζαλικωμένη τη βαρέλα, 
μεταφέρει πόσιμο νερό, πιθανότατα από την πηγή «Πλατανάκια» 
(ως κοντινότερο σημείο από το σπίτι της). 

... Μεταφέροντας πόσιμο νερό με τη βαρέλα

Η Βαρέλα ήταν ένα κυλινδροειδές ξύλινο σκεύος, μεταφοράς πόσιμου νερού. Τη χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι κάτοικοι των χωριών κυρίως, προτού κατασκευαστεί το δίκτυο ύδρευσης, για να μεταφέρουν νερό από τις πηγές, οι οποίες ήταν σε κάποια απόσταση από το σπίτι και ως επί πλείστον έξω από το χωριό. Ο λόγος ήταν ουσιαστικός καθόσον με τη χρήση της βαρέλας, που χωρούσε αρκετή ποσότητα νερού, απέφευγαν τις πολλές διαδρομές  και υπήρχε πόσιμο νερό ανά πάσα στιγμή μέσα στο σπίτι (σε αντίθεση με τη βουτσέλα, πολύ μικρότερο ξύλινο σκεύος, που την έπαιρναν στο χωράφι κατά τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών).
Επειδή το φορτίο ήταν αρκετά βαρύ, οι γυναίκες,  που είχαν "αναλάβει" κι αυτό το έργο,  ζαλικωνόταν* τη βαρέλα και έτσι γινόταν εφικτή και πιο εύκολη η μεταφορά της. 

* Ζαλικώνομαι= μεταφέρω βάρος στην πλάτη μου