Νέο Δ.Σ. στο Λ.Ο. "τα Τζουμέρκα"

2024-02-02

Πρόεδρος ο συγχωριανός μας Σπύρος Νεραϊδιώτης

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Ε.Κ. Άρτας, αναδείχτηκε νέο Δ.Σ. στο Λαογραφικό ομίλου «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ», το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Σπύρος Νεραϊδιώτης

Αντιπρόεδρος: Σοφία Κασελούρη

                                                         Γραμματέας: Σοφία Νικολάκη

                                                         Ταμίας: Άννα Παπαλαμπίδη

                                                         Τακτικό μέλος: Ανδρέας Λάμπρου

       Αναπληρωματικό μέλος, Ελευθερία Χρηστίδη: Υπεύθυνη τύπου και Δημοσίων Σχέσων