Επιβράβευση

2019-01-20

Στους νέους φοιτητές

Με απόφαση του δ.σ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουν σχετικά με τη απόφαση τους, για τη χορήγηση χρηματικού ποσού σε όλους του επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δωροεπιταγή αποτελεί μία μικρή επιβράβευση για την εισαγωγή τους στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλείσθε όσοι ανήκετε στους επιτυχόντες, ή όσοι γνωρίζετε άτομα που πέτυχαν φέτος στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να επικοινωνήσετε με Σύλλογο.

Πολλές ευχές για καλές και παραγωγικές σπουδές!

Το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου