Τα τ.μ. ακινήτων

2020-04-21

Τι πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις

Σύμφωνα με σχετική διάταξη (ν.4647/2019, αρθρ. 51, παρ. 2) οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Δήμος Πύλης), μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 11-3-2020, απ' αφορμή τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού.

Με τα νέα λοιπόν δεδομένα, οι υπόχρεοι, σε υποβολή δήλωσης, ιδιοκτήτες, εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου Πύλης (ή στο Δήμο που βρίσκεται το κάθε ακίνητο). 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της διορθωτικής δήλωσης, πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tetragonika.gov.app και ακολουθείστε τις οδηγίες της φόρμας.

------------------------------

Παραθέτουμε χρήσιμες διευκρινίσεις:

  • Με κλικ στην κατηγορία «Ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις τετραγωνικών για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που είχαν δηλωθεί με ελλιπή τετραγωνικά. Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις για επιφάνειες κτισμάτων με «κομμένη» παροχή ρεύματος λόγω διακοπής (όχι οφειλής), για επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία, για επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, για επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στο δήμο για επιβολή ΤΑΠ.
  • Υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού, και στους ιδιοκτήτες κτισμάτων εκτός σχεδίου οπουδήποτε σε όλη τη χώρα, ότι η μη υποβολή δήλωσης για καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.
  • Γι' αυτό συνιστά να τα καταχωρίσουν στην πλατφόρμα με τα σωστά εμβαδά τους, ακόμη και αν τα είχαν κάποτε δηλώσει, ώστε αφενός να διαγραφεί κάθε οφειλή τους μέχρι 31.12.2019, και αφετέρου οι δήμοι να μπορούν να τους στέλνουν στο εξής ετήσιες ειδοποιήσεις καταβολής του ΤΑΠ χωρίς το διπλάσιο πρόστιμο.
  • Οι ιδιοκτήτες δεν δικαιούνται να δηλώσουν μέσα απ΄ την ηλεκτρονική εφαρμογή, μείωση του εμβαδού της ιδιοκτησίας τους, παρά μόνο στην Υπηρεσία Εσόδων του δήμου, που βρίσκεται το ακίνητό τους, εφόσον αυτό τεκμηριώνεται βάσει των ιδιοκτησιακών τους τίτλων και του Ε9.
  • Η δήλωση διόρθωσης δεν συνεπάγεται αυτόματη μεταβολή του εμβαδού του ακινήτου στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακολουθήσει επεξεργασία της δήλωσης αλλά και προσαρμογή των δηλουμένων εμβαδών με τυχόν μειωτικούς συντελεστές, από την Υπηρεσία Εσόδων του αρμόδιου δήμου, η οποία σε περίπτωση σοβαρής αμφιβολίας μπορεί να ζητήσει τεκμηρίωση των στοιχείων της δήλωσης.
  • Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).