Οι παλαιοί δήμοι του ν. Τρικάλων

2019-12-13

Τα χωριά απ' τα οποία απαρτιζόταν

Ο νομός Τρικάλων που ιδρύθηκε το 1899, διαιρέθηκε σε δυο επαρχίες, αυτή των Τρικάλων με 95 κοινότητες και της Καλαμπάκας με 50 κοινότητες. Για την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών, ο Νομός χωρίστηκε σε επί μέρους Δήμους (14 τον αριθμό), τους εξής:

Ο διοικητικός χάρτης του Νομού, όπως ορίστηκε με το λεγόμενο νόμο "του Καλλικράτη"

1. Δήμος Τρικκαίων (πρωτεύουσα τα Τρίκαλα, 24 χωριά)

2. Δήμος Παραληθαίων (πρωτεύουσα τα Ζαβλάνια, 15 χωριά)

3. Δήμος Πιαλείας (πρωτεύουσα ή Βαριμπόπη, σημ Φήκη, 21 χωριά)

4. Δήμος Φαρκαδόνας (πρωτεύουσα η Φαρκαδόνα, 11 χωριά)

5. Δήμος Τυμφαίων (πρωτεύουσα ο Κονισκός, 14 χωριά)

6. Δήμος Οξύνειας (πρωτεύουσα η Μερίτσα = Οξύνεια, 8 χωριά)

7. Δήμος Αιγινίου (πρωτεύουσα η Καλαμπάκα, 15 χωριά)

8. Δήμος Μαλακασίου (πρωτεύουσα το Μαλακάσι, 6 χωριά)

9. Δήμος Καστανιάς (πρωτεύουσα η Καστανιά, 8 χωριά )

10. Δήμος Λάκμωνος (πρωτεύουσα το Χαλίκι, 4 χωριά)

11. Δήμος Χαλκίδος (πρωτεύουσα η Κρανιά, 9 χωριά)

12. Δήμος Αθαμάνων (Πρωτεύουσα το Γαρδίκι, 5 χωριά)

13. Δήμος Κοθωνίων (πρωτεύουσα η Βιτσίστα, από το 1928 Μεσοχώρα)

Τον αποτελούσαν, τα παρακάτω 15 χωριά:

Το Βαλκάνο, το Βαθύρεμα, το Βαρδάρι (από το 1928 Παράμερο), το Γρεβενοσέλι (από το 1928 Νεράιδα), το Γκιόνθι (από το 1928 Λιβαδοχώρι), το Γκολφάρι, το Δοβρόϊ (από το 1928 Αετός), το Κοθώνι από το 1955 Πολυνέρι), , το Καπρόϊ (από το 1928 Κορυφή), το Κορνέσι (από το 1927 Μοσχόφυτο) , το Μερόκοβο ή Μυρόκοβο (από το 1928 Μυρόφυλλο), το Μπούκουρο (από το 1928 Αρματολικό), το Παχτούρι, το Πλόπι (από το 1928 Ν. Πεύκη), το Σκλήβενον (από το 1928 Λαφίνα).

14. Δήμος Αιθήκων(πρωτεύουσα Τύρνα, σήμερα Ελάτη, 15 χωριά).

Να σημειώσουμε ότι από 1-1-2011, ο Νομός έγινε Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, υπαγόμενη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελούμενη από 4 δήμους, το Δήμο Τρικκαίων, το Δήμο Μετεώρων (μέχρι το 2018 Καλαμπάκας), το Δήμο Πύλης και το Δήμο Φαρκαδόνας.