Παρατηρήσεις-Προτάσεις Δημάρχου Πύλης

2021-03-01

Στο νομοσχέδιο για το εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, που έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 2021, ο Δήμαρχος Κώστας Μαράβας, αφού τόνισε ότι σε γενικές γραμμές είναι θετικός στο σχέδιο νόμου για τις εκλογικές διαδικασίες στην Τ.Α., κατέθεσε τις παρακάτω παρατηρήσεις - προτάσεις:

  • Η επαναφορά της ενισχυμένης αναλογικής θα διευκολύνει τα Δ.Σ. τη λήψη αποφάσεων, καθόσον η παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου θα έχει σε κάθε περίπτωση την πλειοψηφία των 3/5
  • Η θητεία των δημοτικών αρχόντων για μια 5ετία, βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων των δημοτικών αρχών.
  • Η διάταξη για τη μείωση του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων, θα φέρει δυσκολίες στη Διοίκηση του Δήμου και γι αυτό προτείνει τη διατήρησή του. Ως λόγους διατήρησης του αριθμού των μελών των Δ.Σ., ανέφερε τη μεγάλη γεωγραφική έκταση πολλών Δήμων (και ως εκ τούτου πολλές οι δημοτικές ενότητες και Κοινότητες), τις πολλές θέσεις ευθύνης, την ανάγκη εκπροσώπησης στα Δ.Σ. των Δήμων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, τη μείωση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής δημοτών.

Προτείνει ακόμα την ανάγκη αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στα ψηφοδέλτια, τη διατήρηση του αριθμού των 300 κατοίκων, ως μέγιστου και ελάχιστου αντίστοιχα, για την εκλογή εκπροσώπου κοινότητας και τριμελούς Συμβουλίου κοινότητας (με δεδομένη τη μείωση του πληθυσμού των ορεινών κοινοτήτων με βάση την Απογραφή κάθε δεκαετία), τη διατήρηση του τίτλου «Πρόεδρος Κοινότητας», την εκλογή 3μελούς ή 5μελούς Συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων άνω των 150 κατοίκων, η εκλογή Κοινοτικού Συμβουλίου να γίνεται με βάση την πλειοψηφία σε κάθε Κοινότητα και όχι με βάση τον εκλεγέντα Δήμαρχο, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση των συνδυασμών να είναι η 30η Ιουνίου, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών, ο χρόνος κατάθεσης των συνδυασμών να είναι όσο πιο κοντά σ' αυτόν της διεξαγωγής των εκλογών, καθόσον η οριζόμενη στο νομοσχέδιο ημερομηνία δημιουργεί πρόβλημα μιας μακράς προεκλογικής περιόδου.

Ακόμα προτείνει να γίνουν ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες του κάθε βαθμού εξουσίας, να υπάρχουν σίγουροι πόροι για τη λειτουργία των Δήμων, να έχουν λόγο οι Δήμαρχοι στην κινητικότητα υπαλλήλων και με δυνατότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών του Δήμου με υπαλλήλους προς όφελος των δημοτών.