Περιφράξεις δεξαμενών

2019-06-12

Στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Πύλης

Υπογράφηκε στις 11 Ιουνίου από το Δήμαρχο και πρόεδρο της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) Δήμου Πύλης Κώστα Μαράβα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας "ΑΘ. ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." η σύμβαση για το έργο «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Πύλης». Για το έργο θα διατεθεί το ποσό των 77.371,50 €. 

Προβλέπονται εργασίες περιφράξεων των πηγών - υδρομαστεύσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης. Ειδικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες :

Εκσκαφή κατά μήκος της περίφραξης και γενικές εκσκαφές για τη• διαμόρφωση των χώρων που θα τοποθετηθεί η περίφραξη, τοποθέτηση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 1 1/2» πάχους 2mm, ανά• 2m, σύμφωνα με το σχέδιο Σεναζάκι (0,25×0,25) κατά μήκος της περίφραξης από σκυρόδεμα• κατηγορίας C16/20, τοποθέτηση συρματοπλέγματος ρομβοειδούς οπής, σύμφωνα με το• σχέδιο, τοποθέτηση πόρτας εισόδου με τις ανοξείδωτες κλειδαριές για τη φύλαξη των• χώρων, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Ακόμα, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν• σιδηρά κιγκλιδώματα και πέτρινα τοιχάκια περίφραξης.

Ο κ. Μαράβας μετά την υπογραφή της σύμβασης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικά έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προάσπιση της υγείας τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η υπογραφή αυτής της σύµβασης αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήµα στην προσπάθεια της ΔΕΥΑΠ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την μείωση των δαπανών και την εξοικονόμηση του νερού».