Πηγές Γλαβά

2022-10-26

Περίφραξη υδρομάστευσης πόσιμου νερού

       Όπως είναι γνωστό η υδροδότηση του χωριού μας γίνεται από τις πηγές του Γλαβά που βρίσκονται πλησίον της δεξαμενής η οποία πολλές φορές αποδείχτηκε ποσοτικά ανεπαρκής με αποτέλεσμα τους θερινούς μήνες να αδυνατεί να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση. Πέραν αυτού, το σημείο των πηγών όπου γίνεται η υδρομάστευση ήταν εκτεθειμένο και πάντα ελλόχευε ο κίνδυνος της μόλυνσης από διερχόμενα ζώα.
     Η απόφαση της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης) Πύλης, να εγκρίνει κονδύλι για την περίφραξη του επίμαχου σημείου (η περίφραξη περιλαμβάνει έκταση 1 στρέμματος περίπου), έρχεται να ικανοποιήσει το πολύχρονο αίτημα της Κοινότητας που ζητούσε την περίφραξη της πηγής, για τη διασφάλιση της καταλληλότητας του πόσιμου νερού. Να σημειωθεί πως την εκτέλεση του έργου ανέλαβε (δεν επέδειξε κανείς ενδιαφέρον) έφερε επιτυχώς σε πέρας ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεράιδας Κυρ. Βλαχογιάννης.

         Θα ακολουθήσει η κατασκευή ξεχωριστής υδρομάστευσης με νέο αγωγό μεταφοράς νερού που θα καταλήγει κατ' ευθείαν στο δίκτυο διανομής στο Ρεματάκι, έργο που θεωρείται βέβαιο ότι θα λύσει και το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού, που εμφανιζόταν τους θερινούς μήνες με την αύξηση της κατανάλωσης.