Ο άχαρος κορμός του πλάτανου και η ... γερμένη πέτρινη βρύση

2022-05-28

Να καταγγείλει  την αδιαφορία του Δήμου Πύλης ο Πρόεδρος 

Περασαν κιόλας 2 χρόνια, απόταν το συνεργείο του Δήμου Πύλης προέβη στην κοπή του υπεραιωνόβιου πλατάνου στην πλατεία του χωριού, που είχε "χτυπηθει" από την ασθένεια του μεταχρωματικού ΄έλκους. Όπως είναι γνωστό, κατά την εκτέλεση της εργασίας κοπής, υπήρξαν παράπλευρες απώλειες, καθόσον από αμέλεια των ανθρώπων του συνεργείου, υπέστη σοβαρη ζημία η πέτρινη βρύση, δίπλα στη βάση το κορμού του πλάτανου, που δέχθηκε ικσχυρό χτύπημα από την πτώση του κορμού.

Στα δύο αυτά χρόνια, φέραμε και ξαναφέραμε το θέμα στο προσκήνιο, ζητώντας αφενός την κοπή του εναπομείναντος κορμού-κουφαριού του πλάτανου και αφετέρου την αποκατασταση της ζημιάς της πέτρινης βρύσης. Κι ενώ για τη ζημιά στην ουσία ευθύνη φέρει ο Δήμος Πύλης, και θα έπρεπε να σπεύσει να την αποκαταστήσει, επί δύο χρόνια τώρα γινόμαστε μάρτυρες μιας πλήρους αδιαφορίας εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Ακόμα και η δέσμευση του Δημάρχου ενώπιον της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων τον περασμένο Αύγουστο,  ότι σύντομα (και μάλιστα μέσα στο Σεπτέμβριο) θα ληφθεί μέριμνα για την επίλυση των δύο αυτών θεμάτων, δεν τηρήθηκε. 

Ο Πρόεδρος σε σχετικό ερώτημά μας, είπε ότι οι οχλήσεις του προς τη δημοτική αρχή στα δυο αυτά χρόνια, για το θέμα, ήταν πολλαπλές. Νομίζουμε πως μια καταγγελία του Προέδρου για τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της δημοτικής αρχής, μέσα από τον τοπικό τύπο, είναι απαραίτητη! 

Αναλογιζόμαστε πόσο δύσκολο είναι, να προχωρήσει ο Δήμος σε μια ΄τόσο απλή κίνηση: Να στείλει ένα συνεργείο να κόψει τον κορμό, με τη δέουσα προσοχή, ως τη βάση του και να επισκευάσει την πέτρινη βρύση, που ηταν στολίδι στην πλατεία. 

Είναι καθαρά θέμα πολιτικής (... δημοτικ΄ής εν προκειμένω!) βούλησης, η οποία, ως φαίνεται, δεν επιστρατεύεται όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα ορειν΄ών και απομακρυσμένων περιοχών.