Δήμος Πύλης: Ρύθμιση οφειλών

2019-06-03

Ελάχιστη καταβολή 20 ευρώ μηνιαίως

Ο Δήμος Πύλης, με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Κώστας Μαράβας, προχώρησε στη ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί, καθώς και αυτών που θα βεβαιωθούν ως τις 26 Ιουλίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης να έχει γίνει μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της σχετικής για τη ρύθμιση αίτησης. Το ποσό της μηνιαίας δόσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο από τα 20 ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ως τις 16 Ιουλίου 2019 προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ είτε έως 100 μηνιαίες δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα εσόδων του Δήμου Πύλης (αρμόδιος κ. Γιώργος Μπλουγούρας, τλφ. 2434350133)