Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Δ. Πύλης (;)

2021-01-03

Σύντομα η εκπόνηση σχετικής μελέτης

Εγκρίθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ* ποσό ύψους 39.680,00 Ευρώ, με σκοπό την εκπόνηση μελέτης, με αντικείμενο την δημιουργία Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Πύλης.

* Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε με το Νόμο 3889/2010 και που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. 

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την είσοδο και του Δ. Πύλης στην εποχή της ηλεκτρικής αυτοκίνησης. Σύμφωνα με το νόμο, είναι απαραίτητο να χωροθετηθούν τουλάχιστον ένας σταθμός φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους. Η μελέτη θα προκηρυχθεί άμεσα, έτσι ώστε με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, τις ανάγκες της περιοχής και τις ιδιομορφίες του Δήμου Πύλης, να προσδιοριστούν τα σημεία τοποθέτησης των φορτιστών.

«...Μετά τον ερχομό του Φυσικού Αερίου στην Πύλη, ο Δήμος μας για μία ακόμη φορά υιοθετεί την πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον Ηλεκτροκίνηση...",  ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε σχετικές δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας. "... Η εξέλιξη αυτή θα επιταχύνει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του Δήμου για ανανέωση και εκσυχρονισμό του στόλου του, με ηλεκτρικά οχήματα, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους..."