Οι εκλεγέντες πρόεδροι των 4 Κοινοτήτων 

2019-05-30

Στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας


Οι πρόεδροι που εκλέχτηκαν στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019, στις Κοινότητες Αρματολικού, Νεράιδας, Κορυφής και Παχτουρίου, που απαρτίζουν τη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του Δήμου Πύλης, είναι οι παρακάτω:

Κοινότητα                  Πρόεδρος                                         ψήφοι

Αρματολικού          Τεντολούρης Παναγιώτης                    207

Νεράιδας                 Βλαχογιάννης Κυριάκος                         99

Κορυφής                  Χονδρός Χαρίλαος                                   99

Παχτουρίου             Μπόλης Παναγιώτης                            114