έργο περίφραξης δεξαμενών

2019-06-12

Πρέπει να ενταχθεί και η Τοπική Κοινότητα Νεράιδας

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δήμου Πύλης κ. Μαράβας υπόγραψε με την ανάδοχο εταιρία, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Περιφράξεις δεξαμενών και αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ του Δήμου Πύλης". 

Προβλέπονται εργασίες περιφράξεων των πηγών - υδρομαστεύσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης. Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες εκσκαφής κατά μήκος της περίφραξης και γενικές εκσκαφές για τη• διαμόρφωση των χώρων που θα τοποθετηθεί η περίφραξη, τοποθέτηση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 1 1/2» πάχους 2mm, ανά• 2m, σύμφωνα με το σχέδιο Σεναζάκι (0,25×0,25) κατά μήκος της περίφραξης από σκυρόδεμα• κατηγορίας C16/20, τοποθέτηση συρματοπλέγματος ρομβοειδούς οπής, σύμφωνα με το• σχέδιο, τοποθέτηση πόρτας εισόδου με τις ανοξείδωτες κλειδαριές για τη φύλαξη των• χώρων, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων καθώς και πέτρινα τοιχάκια περίφραξης, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου για το συγκεκριμένο έργο "«Η Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικά έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προάσπιση της υγείας τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η υπογραφή αυτής της σύµβασης αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήµα στην προσπάθεια της ΔΕΥΑΠ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την μείωση των δαπανών και την εξοικονόμηση του νερού»

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η  δεξαμενή ύδρευσης του χωριού Νεράιδα, της ομώνυμης τοπικής κοινότητας, πολλώ απέχει από τα προβλεπόμενα της παραπάνω σύμβασης, όπως επίσης και από τη δήλωση του Δημάρχου, "για υλοποίηση έργων σημαντικών για την προάσπιση της υγείας των κατοίκων". Γι αυτό θεωρούμε κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι στην παραπάνω σύμβαση έχει ενταχθεί και η δεξαμενή ύδρευσης της Νεράιδας. Αν παρά ταύτα δεν ισχύει το τελευταίο, ο Πρόεδρος της Κοινότητας θα πρέπει να θέσει υπόψη του Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΥΑ Πύλης άμεσα το θέμα και να απαιτήσει να γίνουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας εργασίες, αλλά και να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.