Στο προσκήνιο εκ νέου το ΥΗΕ Μεσοχώρας

2021-05-08

Θετική γνωμοδότηση για συμβατότητα με χωροταξικό σχεδιασμό

Το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ), γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, είναι συμβατό με τον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό. Με τη γνωμοδότηση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη σύνταξη και υποβολή από τη ΔΕΗ νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στη συνέχεια την έκδοση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σημειώνεται ότι η προηγούμενη ΑΕΠΟ, η οποία εκδόθηκε το 2017 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, ακυρώθηκε με την απόφαση 2230/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το έργο, για το οποίο η ΔΕΗ έχει δαπανήσει 280 εκατομμύρια ευρώ από το 1986 έως το 2011, είναι ήδη κατασκευασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του και υπολείπονται ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες για το κλείσιμο του φράγματος.

«Η θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου στην περιοχή της Θεσσαλίας, το οποίο έχει μπλοκάρει εδώ και πολλά χρόνια, είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας.