Θέμα: Αγία Κυριακή

2022-07-07

Διαβάζουμε στους βίους Αγίων:

Στις 7 Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής. 

Η αγία Κυριακή είναι από τα ιερά θύματα των τελευταίων αρχαίων διωγμών της Εκκλησίας. Μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-305), Οι προσευχές και οι παρακλήσεις προς το Θεό των ευσεβών γονιών της, Δωρόθεου και Ευσεβίας, που δεν είχαν παιδια, εισακούστηκαν και έτσι μια Κυριακή, ήρθε στον κόσμο  ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, το ονόμασαν Κυριακή και το ανάθρεψαν με κάθε φροντίδα και επιμέλεια, ως αφιερωμένο στο Θεό. 
Στο διωγμό που κήρυξε ο Διοκλητιανός εναντίον των χριστιανών, η Κυριακή ήταν δεν ήταν είκοσι ετών. Τη συνέλαβαν ως χριστιανη, τη χώρισαν από τους γονείς της και την οδήγησαν στη Νικομήδεια, όπου ο ηγεμόνας ανακρίνοντάς την και βλέποντας τη σταθερή της πίστη, έδωκε διαταγή να τη μαστιγώσουν. 
Ύστερα από εξαντλητική ανάκριση, οδήγησαν την αγία Κυριακή στο ναό, για να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνη, μπαίνοντας στο ναό, αρνήθηκε κατηγορηματικά να προσκυνήσει τα είδωλα και άρχισε να προσεύχεται. Οργισμένος ο ηγεμόνας έδωκε διαταγή να την αποκεφαλίσουν.
Η αγία Κυριακή, πριν ο δήμιος εκτελέσει τη διαταγή, ζήτησε να την αφήσουν να προσευχηθεί. Γονάτισε τότε κι άρχισε να προσεύχεται. Όταν ο δήμιος πλησίασε για να εκτέλεσει τη διαταγή, είδε πως η αγία Κυριακή είχε περάσει στην αιωνιότητα.

Απολυτίκιο:

Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. Έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλη των σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. Διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.