Το ημερολόγιο 2018

2018-03-10

Ένα ημερολόγιο με διαφορετικό θεματολόγιο, κυκλοφορήθηκε απ' το Σύλλογο Νεραϊδιωτών. Λόγω της ιδιαιτερότητάς του, δε θα πρέπει να λείψει από κανένα νεραϊδιώτικο σπίτι. Ζητείστε το απ' τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο με τη σειρά θα πρέπει να βρει τρόπο να φτάσει σε όλους τους νεραϊδιώτες!