Τριήμερο 25ης Μαρτίου στη Νεράιδα

2016-03-24

Απ' τη βροχερή, στην επετειακή και ακολούθως στην ηλιόλουστη Νεράιδα, κατά το τριήμερο της 25ης Μαρτίου 2016 !!!

... Και προς το ξεψύχισμά του, στις 27, ο Μάρτης επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά τον κανόνα: "Μάρτης, γδάρης και παλουκοκάφτης". Άσπρισε ξανά τον Κριάκουρα και τη Φούρκα (αλλά και χαμηλότερα).