Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ

2019-06-07

Για δικαιούχους παροχών αγροτικής εστίας

Άρχισε από 5 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 24, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας (προγράμματα ΛΑΕ/ΟΓΑ).

Τα προγράμματα στα οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι δικαιούχοι είναι:

- Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις)

- Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους

- Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις)

- Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων

- Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου

- Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες

  συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

- Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

  συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Δικαιούχοι των παραπάνω προγραμμάτων είναι :

*   Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ όλων των κατηγοριών.

*   Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι                           ασφαλιστικά ενήμεροι, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών           και τηρούν τους όρους αυτής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

*   Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι - παιδιά) που είναι       έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτοί μπορούν να δηλώσουν και ένα συνοδό και εξαιρούνται της κλήρωσης.

Δικαιολογητικά:

α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, που θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του).

β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

γ) Στην περίπτωση συνταξιούχων ΟΓΑ με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση απαιτείται απόφαση υγειονομικής επιτροπής.

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση και θα παραλάβουν τα δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από 10/7/2019 μέχρι και 6/9/2019.

Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 16/9/2019, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2019 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων.