Νεράιδα: φωτό 

Νεράιδα, Η αίθουσα του Δημ. Σχολείου που λειτουργεί και ως Μουσειο ευρημάτων λαϊκής τέχνης