Το Καταστατικό και οι τροποποιήσεις του

"ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  "Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ"


Το αρχικό Καταστατικό του 1965

Κατατέθηκε από τους ιδρυτές στις 21 Απριλίου 1965, αναγνωρίστηκε με την 15700/65 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων με αυξ. αριθ. 11107/1-10-65:

1η σελ.
1η σελ.
2η σελ.
2η σελ.
3η σελ.
3η σελ.
5η σελ.
5η σελ.
7η σελ.
7η σελ.
9η σελ.
9η σελ.

4η σελ.
4η σελ.
6η σελ.
6η σελ.
8η σελ.
8η σελ.
10η σελ.
10η σελ.

Η τροποποίηση του 1972


Σύνδεσμος Νεραϊδιωτών Τρικάλων "η Αγία Κυριακή"


Το Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε το 1975  

"Αδελφότητα Νεραϊδιωτών Τρικάλων "η Αγ. Κυριακή"

σελ. 1
σελ. 1
σελ. 2
σελ. 2
σλε. 3
σλε. 3
σελ. 4
σελ. 4
σελ 5
σελ 5
σελ. 6
σελ. 6
σελ. 7
σελ. 7
σελ. 8
σελ. 8
σελ. 9
σελ. 9
σελ. 10
σελ. 10
σελ. 11
σελ. 11
σελ. 12
σελ. 12