Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών

2023-02-02

Χρηματοδότηση 30 εκ. ευρώ

Απ' το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μονοπάτι προς Προφ. Ηλία Νεράιδας
Μονοπάτι προς Προφ. Ηλία Νεράιδας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, που, όπως τόνισε και ο αρμόδιος Υπουργός, έχει στόχο να καταγράψει αλλά και να εμπλουτίσει το Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών και να αναδείξει έτσι το δασικό και πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας, δίνοντας στους επισκέπτες, αλλά και στους ντόπιους τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μοναδική ομορφιά του τόπου μας, μέσα από οργανωμένες και προστατευμένες διαδρομές».
Με σχετική απόφαση του αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος εντάχτηκε το έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εναρμονισμένο με τους στόχους της, για ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα, μεταξύ των άλλων, πράσινο μοντέλο ανάπτυξης.
Με την απόφαση του Υπουργού καλούνται οι Ο.Τ.Α Α΄ και Β' βαθμού να υποβάλλουν προτάσεις στον αρμόδιο για την υλοποίηση του έργου αυτού Οργανισμό (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να χρηματοδοτηθούν απ΄ την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ύψος της χρηματοδότησης για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών αγγίζει τα    30 εκ. ευρώ.
 Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
1.    Δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας,
2·   Εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας  
      και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών,
3. Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των ένταξη περιοχών.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του Έργου είναι ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τηλ. επικ.: 210-8089271 | e-mail: taa_helpdesk@necca.gov.gr), όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προτάσεις. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και με αυτοπρόσωπη προσκόμιση αποσπώμενου δίσκου δεδομένων (USB memory stick) στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Λεωφόρος Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα. Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο προς τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. όπου θα καταγράφονται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με τη σειρά που καθορίζονται
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 31.03.23 και ώρα 18:00.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 20% του προϋπολογισμού θα διατεθεί σε μικρούς ορεινούς, νησιωτικούς και ακριτικούς δήμους. Ως ανώτερο ποσό χρηματοδότησης ορίζονται τα 800.000 ευρώ, ανά δημοτική ενότητα, ενώ για πυρόπληκτες περιοχές μπορεί να φτάσει στα 1,5 εκατ. ευρώ.  

... Μονοπατιού συνέχεια
... Μονοπατιού συνέχεια