Κατασκευή δικτύου ύδρευσης

2021-01-26

Στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας

Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας υπέγραψε χθες συμφωνία για το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Κοινότητα Μεσοχώρας - Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης. Προβλέπεται να γίνει εξωτερικός αγωγός ύδρευσης (1.700 μέτρα περίπου) και ταυτόχρονα δεξαμενή (χωρητικότητας 30 m3) στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Μεσοχώρας.

«...Πρώτος στόχος της Δημοτικής Αρχής και φυσικά της ΔΕΥΑ Πύλης είναι η κάλυψη των αναγκών των δημοτών μας στο κομμάτι της ύδρευσης, από πλευράς τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας, είπε, μετά την υπογραφή, ο Δήμαρχος.