Ο τύπος έγραψε

<div><iframe src="https://www.frontpages.gr/ticker.php?category=7&c=f2f2f2&w=300&h=390&t=1&e=0" width="300" height="390" scrolling=no marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 border=0></iframe><br><div>Τα <a href="https://www.frontpages.gr" target="_blank" style="font-size:10px;color:#000;text-decoration:none;">πρωτοσέλιδα </a>των <a href="https://www.frontpages.gr" target="_blank" style="font-size:10px;color:#000;text-decoration:none;">εφημερίδων </a></div></div>